Informacje

Czy mieszkańcy Jasła mają się czego obawiać ze strony Kronospanu?

Mieszkańcy Jasła coraz częściej wyrażają swoje negatywne emocje w stosunku do planowanego przywrócenia produkcji na terenie dawnego zakładu płyt wiórowych w naszym mieście. Obawy te wiążą z możliwym wzrostem zanieczyszczenia środowiska, w szczególności powietrza atmosferycznego, podając przykłady z oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów Mielca, gdzie odnotowuje się znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm emisji wykazanych w pozwoleniu. Firma, jak i władze naszego miasta uspokajają i jednocześnie zapewniają, że inwestycja realizowana jest przy zachowaniu wszelkich standardów.

Przy ulicy Przemysłowej 10 w Jaśle, na bazie dawnego zakładu płyt wiórowych, spółka Kronospan realizuje właśnie inwestycję związaną z uruchomieniem innowacyjnej produkcji produktów mających szerokie zastosowanie w budownictwie.

Zwróciłem się do firmy z pytaniem o to jaki rodzaj działalności będzie prowadzony w przyszłym zakładzie, czym będzie się on specjalizował, na czym będzie polegać produkcja oraz na czym ma polegać wspomniana innowacyjność. – Produkcja materiałów wyposażenia wnętrz na bazie kompozytowych płyt bazowych PVC, czyli produkcja znana w Jaśle od lat oraz produkcja paneli podłogowych. Know – how jest objęte tajemnicą handlową, ale wkrótce uchylimy rąbka tajemnicy. – odpowiedziała portalowi Beata Rafalo, rzecznik prasowy grupy Kronospan.

Zagospodarowywany pod przyszłą działalność teren, o łącznej powierzchni przekraczającej dwadzieścia cztery hektary, jest w całości włączony do mieleckiej strefy ekonomicznej. Firma, będąca jednym z czołowych w świecie producentów płyt drewnopochodnych i materiałów przeznaczonych do wykończenia wnętrz, zadeklarowała zainwestowanie w powstanie w Jaśle nowoczesnej fabryki kwoty stu osiemdziesięciu milionów złotych.

Aktualnie w miejscu przyszłego zakładu prowadzone są zaawansowane prace budowlane.

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę istniejących obiektów, zwiększenie ich powierzchni użytkowej w celu dostosowania do instalowanych maszyn i urządzeń. Planuje się również modernizację istniejącej infrastruktury drogowej na terenie zakładu w celu umożliwienia transportu surowców i wysyłki gotowych wyrobów gotowych transportem samochodowym, kontenerowym i kolejowym. Zakład docelowo będzie miał połączenie drogowe i kolejowe; w zależności od potrzeb rynku. Połączenie kolejowe jest bardzo istotne. Będziemy czynili starania, żeby je uruchomić, ale musimy w tej sprawie rozmawiać z właścicielem terenu – PKP. 

BEATA RAFALO, rzecznik prasowy grupy Kronospan

Doprecyzowuje ona swoją wypowiedź, że projekt inwestycyjny obejmuje także budowę budynku administracyjno-socjalnego, który zastąpi wyburzony na początku roku służący temu celowi pawilon po dawnym zakładzie płyt wiórowych „Furnel”.

Zapytana o docelowy okres realizacji przedsięwzięcia pani rzecznik poinformowała „terazJaslo.pl”, że rozpoczęcie pierwszej produkcji przewiduje się na koniec 2018 roku. Kronospan zadeklarował tutaj zatrudnienie na poziomie osiemdziesięciu pracowników. Wciąż można nawiązać współpracę ze spółką.

Rekrutacja jest w trakcie, aktualne ogłoszenia w sprawie pracy są dostępne w mediach. Obecnie poszukujemy mechaników i elektryków/automatyków, operatorów maszyn/pomocników operatorów, operatorów wózków widłowych. – informuje Beata Rafalo. Szczegółowe informacje są dostępne m.in. w miejscowym urzędzie pracy.

OBAWY O STAN ŚRODOWISKA

W ostatnim czasie opinię społeczną w naszym mieście nurtuje szereg pytań o to, czy wspomniana inwestycja realizowana jest z zachowaniem wszelkich wymagań ochrony środowiska, w jaki sposób przewiduje się zniwelowanie skutków produkcji na otoczenie (ludzi, przyrodę) oraz czy potencjalna działalność zakładu nie wpłynie na pogorszenie stanu powietrza w Jaśle.

Mieszkańcy opierają swoje obawy o liczne doniesienia medialne z Mielca, w którym usytuowany jest wiodący zakład produkcyjny grupy Kronospan. W przeprowadzonych niedawno badaniach stanu powietrza atmosferycznego w tym mieście wskazano w nich znaczne przekroczenie emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu i tlenku węgla niż dopuszczają normy ujęte w pozwoleniu zintegrowanym dla firmy.

W przesłanym do portalu stanowisku spółka poinformowała, że przedmiotowa inwestycja realizowana jest w oparciu o decyzję środowiskową, wydaną przez burmistrza Jasła. – Projekt został określony jako niemający znaczącego oddziaływania na środowisko. Wszelkie wymagania środowiskowe są zachowane. Kronospan prowadzi produkcję w ramach zrównoważonego rozwoju, zgodnie z prawem i posiadanymi zezwoleniami. Wszystkie nasze nowo budowane zakłady spełniają wszelkie wymagania UE, w tym zapisy BAT (najlepsze dostępne techniki). – poinformowała pani rzecznik.

Szczegółowych wyjaśnień od władz Jasła w tej sprawie domaga się klub „Jaślan” przy Radzie Miejskiej. Jego przewodniczący Krzysztof Czeluśniak – w oparciu o niepokojące sygnały płynące z przekazów prasowych do opinii publicznej – postanowił zwrócić się z prośbą do burmistrza miasta o zorganizowanie spotkania pomiędzy lokalnym samorządem, a przedstawicielami inwestora, w ramach którego chciałby uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat przyszłej działalności zakładu i jego wpływu na stan środowiska w całym mieście.

Jego uwadze nie umknął również fakt wydania przez burmistrza decyzji o odstąpieniu przez firmę konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Było prowadzone postępowanie w tym zakresie. Przeszliśmy całą procedurę, uzyskując wymagane opinie ze wszystkich jednostek, które są do tego upoważnione i w oparciu o te dokumenty została podjęta decyzja o zwolnieniu z obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Ku temu uprawniały nas wszystkie te opinie, które otrzymaliśmy i przepisy w tym zakresie. – wyjaśnił Ryszard Pabian.

Burmistrz nie ma sobie, jak i podległym mu pracownikom, nic do zarzucenia w tym temacie.

Jest to zupełnie inny charakter produkcji niż w Mielcu. – uspokaja. – Firma Kronospan starała się o rozpoczęcie działalności w mieleckiej strefie ekonomicznej. Było to obarczone całym postępowaniem, gdzie należało przedstawić to co zamierza się robić, jakie nakłady inwestycyjne są planowane, jaka w wyniku tej inwestycji jest możliwość zatrudnienia pracowników. Z tego co przedstawiałem, wartość inwestycji to około 180 milionów złotych i zatrudnienie około osiemdziesięciu osób. Cała ta procedura została przeprowadzona przez komisję powołaną przy mieleckiej strefy ekonomicznej i wyniki prac tej komisji zostały przekazane do ministerstwa do zatwierdzenia. Tam te wszystkie zamierzenia zostały dokładnie zbadane i nikt nie widział zagrożenia jeśli chodzi o ten rodzaj produkcji, który był przedstawiony w zamierzeniach inwestycyjnych firmy Kronospan.

Ryszard Pabian, dopytywany przez radnych, nie chciał odnosić się do sytuacji zaistniałej w Mielcu. Stwierdził jedynie, że słyszał o toczących się tam postępowaniach związanych ze wstrzymaniem przez inwestora produkcji.

Jeśli chodzi o temat tego co się dzieje w Mielcu to to się dzieje w Mielcu. Pewnie są ku temu powody, aby tak, a nie inaczej postępować. Pokazała się informacja, że rzeczywiście Kronospan wdrożył działania, które opiewają na kwotę około czterystu milionów złotych, mające na celu poprawę sytuacji w ochronie środowiska. Wiem, że takie działania są przez firmę wdrażane. Produkcja, która jest przewidziana w mieście Jaśle, jest zupełnie inną i nie ma nic wspólnego z produkcją płyt wiórowych. Jest to produkcja prowadzona w formie „tunelowej”, gdzie ta emisja do atmosfery – zgodnie ze złożonymi dokumentami – jest znikoma albo jej w zasadzie nie ma. – wyjaśnił.

Radny Michał Burbelka zauważył, że z jednej strony wśród opinii społecznej pojawia się coraz więcej kontrowersyjnych opinii i obaw o rzeczywiste oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, a z drugiej oczekuje się na lokalnym rynku pracy nowych miejsc zatrudnienia.

Wobec wszechobecnych niepewności poprosił burmistrza, aby ten w zupełności rozwiał obawy o to, że wydanie decyzji o odstąpieniu od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przez spółkę Kronospan świadczy wyłącznie o tym, że prowadzona przez nią produkcja nie będzie miała żadnego szkodliwego wpływu na otoczenie.

My bazujemy na dokumentach, które otrzymujemy. Jeśli mieliśmy jakieś wątpliwości to wzywaliśmy do ich uzupełnienia. Taki organ jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że raport nie jest wymagany więc dla nas jest to jakaś podstawa ku temu, aby tego typu decyzję też podjąć. Trudno mi się wypowiadać autorytatywnie do tego jak to będzie wyglądać na etapie działalności. Ja bazuję na dokumentach, które mówią jak ta działalność powinna wyglądać, bo na tą chwilę niczym innym nie dysponujemy. W oparciu o te dokumenty, które otrzymaliśmy i po uzyskaniu opinii właściwych organów taka decyzja o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu została wydana. – stwierdził Ryszard Pabian.

Gospodarz naszego miasta zapewnił radnych, że poczyni starania i w najbliższym czasie zaprosi do magistratu przedstawicieli Kronospanu, aby ci mogli im zaprezentować zamierzenia inwestycyjne spółki w naszym mieście.

Na pytanie na jakich płaszczyznach firma współpracuje z miejscowym samorządem miejskim w związku z realizacją przedsięwzięcia oraz jak układa się ta współpraca, jej przedstawicielka poinformowała „terazJaslo.pl”: – Współpracujemy z władzami miasta w zakresie potrzeb przedsięwzięcia, współpraca przebiega prawidłowo.

Zakład produkcyjny grupy Kronospan w Strzelcach Opolskich.
(FOT. © materiały prasowe)

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Czy mieszkańcy Jasła mają się czego obawiać ze strony Kronospanu?”

 1. Makabryczne jest to, że na całym świecie ludzie walczą mniej lub bardziej z Kronospanem, uciążliwości występują niemal codziennie, często nie ma czym oddychać, zatruwają nie tylko powietrze, również wody gruntowe, glebę, umiera powoli wszystko wokoło, a wciąż pojawiają się głosy za. Ja pracuję, żeby żyć, jeśli nie mam czym oddychać to żadna praca i pieniądze mi tego nie zrekompensują. No cóż, szpitale, apteki, grabaże też będą mieli pełne ręce roboty. NIE DAJCIE SOBIE WMÓWIĆ, ŻE POTRZEBUJECIE TEGO WSTRĘTNEGO MOLOCHA! Nie wierzcie w żadne zapewnienia. Papier przyjmie każde obiecanki, płuca już nie.

 2. Jeśli Jasło i jego władze są aż tak naiwne, to niech Kronospan się buduje… za pare lat będziecie mieli drugi Mielec, a wtedy możecie sobie płakać…

 3. To nowa fabryka, a nie sprzed 20 lat jak w Mielcu. Elektrownia NIE fabryka płyt NIE zakład szewski NIE, oczyszczalnia ścieków NIE…. Sracz na podwórku i przed blokiem sobie postawcie i ogródki działkowe zakładajcie z cebulą i kapustą!!!

 4. A skad wiadomo ze te normy unijne beda w ogole przestrzegane? Patrzac a wlasciwie „wyczuwajac” sytuacje w Mielcu jest to wysoce watpliwe. Obudzcie sie w pore zanim dla 80 osob zatrudnionych i paru dotowanych festynow bedzie zatruwanych kilkanascie albo kilkadziesiąt tysiecy niczemu winnych mieszkancow.

 5. Nie dajcie się zwieść na takie obiecanki. Zrobią Wam taki gnój w Jaśle, że popamiętacie.

 6. Budowana fabryka w Jaśle nie ma nic wspólnego z tą w Mielcu. Nie będzie tam produkcji płyt wiórowych. Fabryka nie będzie posiadała żadnego komina.

 7. Zapraszamy do Mielca poodychać świeżym powietrzem. Na własne oczy przekonacie się co Was czeka… Ja nie wierzę już w zapewnienia firmy i lokalnych władz 😔 Widzę troty i czarny dym unoszący się nad moim osiedlem, do tego smród dochodzi taki, że nie można posiedzieć z rodziną na ogródku!!!

 8. Współczuję Wam… W nocy nie można otworzyć okien nawet parę kilometrów dalej bo śmierdzi trocinami… Zobaczycie za rok…

 9. Krono nie pompuje żadnej kasy, a wszystko co robi to pozorowane działania za drobne w celu poprawienia wizerunku, który szybko staje nieciekawy ze względu na aspekt ekologiczny. I wszędzie gdzie się pojawiają jest tak samo, nie tylko w Mielcu. Sprawdźcie Szczecinek czy runuński Sebes i ich walkę o czyste powietrze. Firma przed startem zawsze zapewnia, że wszystko będzie ok, a potem nie ma ich nawet jak skontrolować, bo niezapowiedzianych inspekcji nie wpuszczają, a do zapowiedzianych są przygotowani. Pomyślcie, póki jeszcze możecie.

 10. Bracia po szalu uważajcie na tą firmę. Zrobią przyczółek a potem Was zatruja tak jak nas. Oby nie…

 11. Chrońcie się i brońcie póki czas przed tym trucicielem. w niedziele protest w Moelcu, 2/3/4,,,5 tysięcy ludzi wychodzi na ulice . Tu trole tej firmy będą pisać komentarze . Jak to pięknie nienjest . W Mielcu pracuje w tej firmie tylko 300 osób a trują 100.000!!!!!!zasieg rakotwórczych spalin i wyziewów z komina ma zasięg ogromny .w Mielcu ludzie przejrzeli na oczy a wy ich zapraszajcie …

 12. W kazdym miejscu gdzie funkcjonuje ta firma, mieszkancy i samorzady maja potem duzy klopot. Tak jest niemal w kazdym kraju do ktorego wchodzi Kronospan. Jak wyglada zycie z Kronospanem mozna zobaczyc tu: https://www.facebook.com/groups/545560975836495/
  Tej wiedzy nie znajdziecie w zadnych oficjalnych komunikatach..
  W niedziele palmowa o 14.30 odbedzie sie w Mielcu wielki protest mieszkancow. Ponad 2 tysiace ludzi przewiduje sie w tym protescie.

 13. W Mielcu też niby wszystko zgodnie z normami europejskimi, a jak dadzą do pieca to z dziećmi nie można wyjść na spacer bo tak śmierdzi trotami ;(

 14. No i spoko. Teraz mamy prawa unijne i wszystko pod kontrolą. A zawsze to nowa robota i możliwości. czytam w necie że kronospan dużo kasy pompuje w szkoły i miejsca gdzie działa. Licze, że w Jaśle będzie tak samo.