Informacje

Szansa na pełnowymiarowe piłkarskie boisko treningowe w mieście Jaśle

Miejscy radni wyrazili zgodę na przystąpienie jasielskiego samorządu do realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy boiska treningowego przy ulicy Śniadeckich. Powstanie pełnowymiarowego kompleksu z przeznaczeniem do piłki nożnej wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną uzależnione będzie od zewnętrznego dofinansowania, o które podlegli burmistrzowi urzędnicy będą ubiegać się w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Obecne piłkarskie boisko treningowe przy klubie Czarnych Jasło – widok od strony ulicy Jana Kasprowicza.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Rada Miejska w Jaśle podjęła dzisiaj jednogłośnie uchwałę w sprawie przystąpienia samorządu miejskiego do realizacji w latach 2018 – 2019 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa boiska treningowego przy ulicy Śniadeckich w Jaśle” o wartości do 3,5 miliona złotych, warunkując realizację przedsięwzięcia uzyskaniem dofinansowania w ramach ogólnokrajowego programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie finansowe związane z poprawą warunków treningowych dla sportowców poprzez modernizację obecnie istniejącej infrastruktury może wynieść do pięćdziesięciu procent wartości całego zadania.

Zdaniem burmistrza jest to korzystna proporcja w stosunku do ekonomicznych możliwości lokalnego budżetu.

Ponieważ pojawiła się możliwość dofinansowania w wysokości pięćdziesięciu procent tego przedsięwzięcia, a zadanie kosztuje około trzech i pół miliona złotych, chętnie składamy ten wniosek. Jest na to duże zapotrzebowanie, ponieważ takiego pełnowymiarowego obiektu na terenie miasta Jasła nie posiadamy. – przyznał Ryszard Pabian.

Miasto Jasło zamierza złożyć wniosek w ramach programu modernizacji obiektów sportowych. Tutaj planujemy przebudowę obecnego boiska treningowego przy ulicy Kasprowicza na boisko o sztucznej nawierzchni, oczywiście z ogrodzeniem i oświetleniem, które będzie pozwalało prowadzić rozgrywki ligowe, jeśli takie nie będą możliwe na boisko przy ulicy Śniadeckich. Tam zawsze mamy problem w momentach kiedy występują większe opady deszczu. To boisko szybko ulega degradacji i nie pozwala na prowadzenie rozgrywek.

– RYSZARD PABIAN, BURMISTRZ MIASTA JASŁA

Gospodarz naszego miasta przyznał, że kwestie dotyczące stworzenia jasielskim klubom piłkarskim warunków do prowadzenia zajęć treningowych we wszystkich grupach wiekowych oraz do prowadzenia rozgrywek ligowych na poziomie młodzieżowym poprzez budowę pełnowymiarowego boiska o polu gry 100×60 metrów i sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzeniem i oświetleniem całego kompleksu), były poruszane przez lokalne środowisko sportowe już od wielu miesięcy.

Takie rozwiązanie umożliwiłoby korzystanie ze zmodernizowanego obiektu przez cały rok, nawet po zapadnięciu zmroku. Na co dzień z obiektów trawiastych zlokalizowanych w różnych punktach naszego miasta trenuje kilkanaście grup w różnym przedziale wiekowym, które zrzeszają cztery kluby piłkarskie. Nierzadko muszą one korzystać z bliźniaczych kompleksów położonych w ościennych miejscowościach, co z kolei generuje spore koszty ich bieżącej działalności.

Mimo że jest wiele boisk o sztucznej nawierzchni to brakuje pełnowymiarowego do piłki nożnej. W ramach ogłoszonego przez ministerstwo naboru chcemy złożyć wniosek na przebudowę obecnego boiska treningowego przy ulicy Kasprowicza na boisko o sztucznej nawierzchni. Wartość tego zadania to blisko trzy i pół miliona złotych. Będzie to pełnowymiarowe boisko, z oświetleniem, które będzie pozwalało przeprowadzać rozgrywki. – stwierdził.

Miasto dysponuje już koncepcją architektoniczną oraz pozwoleniem budowlanym. Projekt, na każdym etapie realizacji, był szczegółowo konsultowany z zainteresowanymi działaczami piłkarskimi, a w szczególności z miejscowym klubem Czarnych Jasło, który ma być głównym beneficjentem przedsięwzięcia.

Termin zgłoszeń upływa z końcem bieżącego miesiąca. – Praktycznie wszystko mamy już przygotowane. Uchwała podjęta na dzisiejszej sesji pozwoli nam złożyć projekt natomiast rozstrzygnięcia spodziewane są w miesiącu czerwcu. Realizację przewidujemy na przełomie tego i przyszłego roku. Jeżeli warunki nam na to pozwolą to będziemy się starali rozmawiać z wykonawcą, aby zakończyć to zadanie w roku bieżącym. Oczywiście, będzie to wymagało zabezpieczenia dodatkowych środków. – wyjaśnia burmistrz.

Burmistrz precyzuje, że rzeczowa inwestycja może wejść w fazę realizacji wyłącznie pod warunkiem uzyskania dofinansowania, o które będzie niezwykle trudno z uwagi na ograniczony budżet pilotażowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (raptem dwadzieścia jeden milionów złotych w skali całego kraju).

Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Uchwała podjęta dzisiaj przez Radę Miejską upoważnia burmistrza do zaciągania zobowiązań, ale tylko do wysokości 817 tysięcy złotych, bo takie są zabezpieczone w tegorocznym budżecie miasta. Stąd konieczność uzyskania tego dofinansowania. A o tym, czy uda się je pozyskać czy nie to powinniśmy się dowiedzieć w czerwcu. – sprecyzował.

Bezpośrednie prowadzenie inwestycji miałoby zostać powierzone samorządowej jednostce budżetowej – zarządzającemu całym kompleksem przy ulicy Śniadeckich 15 Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, co przyniosłoby budżetowi miasta wymierne korzyści ekonomiczne w postaci oszczędności wynikających z naliczonego podatku VAT z tytułu realizowanego zadania (zdaniem skarbnika Jacka Borkowskiego nawet sześćset tysięcy złotych).

W projekcie nie ujęto innych obiektów sportowych w mieście. Wcześniej radni sygnalizowali chociażby potrzebę modernizacji boiska przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 – Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Osiedlu Gamrat (pisaliśmy o tym tutaj). Burmistrz Ryszard Pabian uciął krótko, że dla wymienionego zadania poszukiwane będą inne alternatywne źródła finansowania niż to ministerialne.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Szansa na pełnowymiarowe piłkarskie boisko treningowe w mieście Jaśle”