Informacje

Koleją do podmiejskiej strefy aktywności gospodarczej

W związku z prowadzonymi pracami rewitalizacyjnymi na linii kolejowej nr 106 relacji Rzeszów – Jasło, przy tym szlaku komunikacyjnym powstaną nowe przystanki. Jeden z nich będzie zlokalizowany w jasielskiej strefie aktywności gospodarczej. Budowany obiekt nie tylko wpłynie na poprawę dostępności pasażerów do kolei, ale również przyczyni się do wzmocnienia atrakcyjności podmiejskich terenów inwestycyjnych.

Do pracy w kilka minut pociągiem zamiast samochodem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., będące zarządcą narodowej sieci linii kolejowych, prowadzą zaawansowane prace związane z rewitalizacją linii kolejowej nr 106 relacji Rzeszów – Jasło. W trzecim etapie przedsięwzięcia kompleksowej modernizacji poddawany jest odcinek między Boguchwałą (powiat rzeszowski), a Czudcem (powiat strzyżowski).

W ramach prowadzonej inwestycji zaplanowano również modernizację już istniejących oraz budowę nowych przystanków pasażerskich. Jeden z nich został zaprojektowany w bezpośrednim sąsiedztwie jasielskiej strefy aktywności gospodarczej i będzie usytuowany równolegle do przebiegającej przez nią ulicy Fabrycznej. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami koncepcyjno-architektonicznymi peron zostanie bezpośrednio skomunikowany z drogą publiczną tak, by poprawić dla pracujących w tym miejscu osób warunki dostępu do kolei.

Dzięki powstającemu właśnie obiektowi mieszkańcy Jasła i okolicznych miejscowości otrzymają alternatywną możliwość dojazdu (obok samochodów prywatnych i zorganizowanego transportu zbiorowego) do usytuowanych na podmiejskim terenie gospodarczym dużych zakładów przemysłowych.

Dorota Szalacha z Zespołu Prasowego PKP PLK S.A. poinformowała portal regionalny „terazJaslo.pl”: – W ramach prac na linii kolejowej Rzeszów – Jasło (linia nr 106), PLK wybudują nowy przystanek, który zlokalizowany będzie w rejonie stacji Jasło Towarowa. Nowy obiekt spełni oczekiwania samorządów i stworzy mieszkańcom lepsze możliwości dostępu do komunikacji kolejowej. Przystanek zapewni także kolejową obsługę pasażerską pracowników Zakładów Nowy Styl Sp. z o.o. zlokalizowanych w miejscowości Warzyce. Przeanalizowano dwie lokalizacje, z których za korzystniejszą uznano tę po północnej stronie przejazdu, m.in. z powodu krótszych ciągów komunikacyjnych dla podróżnych.

Na terenie przylegającym do linii kolejowej trwają właśnie zaawansowane roboty budowlane umożliwiające posadowienie w tym miejscu nowego obiektu obsługi podróżnych. W ramach prac przygotowawczych zaplanowano m.in. usunięcie istniejących drzew i zakrzaczeń (samosiejek), wyrównanie terenu związane z poszerzeniem nasypu pod peron i ścieżkę doprowadzającą do drogi publicznej, wykonanie systemu odwodnienia terenu, przebudowę kolidujących słupów telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, wykonanie przyłącza obsługującego system informacji pasażerskiej. Prowadzone aktualnie prace nie mają istotnego wpływu na organizację istniejącego w pobliżu ruchu drogowego.

Zakres działań nie obejmuje natomiast wymiany nawierzchni torowej na nową, co zostało zrealizowane we wcześniejszym etapie modernizacji linii.

Kontrakt realizowany jest przez firmę Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Lepszy i wygodniejszy dostęp do kolei

W miejscu realizowanego przedsięwzięcia powstanie jednokrawędziowy peron osobowy o łącznej długości użytkowej 100 metrów, szerokości 3 metrów z odcinkowymi poszerzeniami niezbędnymi do montażu wiaty i ławek oraz wysokości 55 centymetrów. Zostanie on wyposażony w elementy tzw. „małej architektury”, tablice informacyjne oraz system informacji pasażerskiej.

Dorota Szalacha, przedstawiając nam szczegółową koncepcję projektową podkreśliła, że wszystkie nowo powstające obiekty Polskich Linii Kolejowych są tożsame wizualnie z przyjętymi w spółce wytycznymi: – Na peronie zaprojektowano wiatę peronową typu lekkiego. Wiata wyposażona w siedziska (siedziska i oparcia wykonane z drewna, przynajmniej 1/3 miejsc siedzących wyposażona w podłokietniki), miejsce na wózek 1,5m x 1,5m, poręcz do odpoczynku na stojąco. Wiata z orynnowaniem i rurami spustowymi odprowadzającymi wodę opadową na skarpę poza wiatą. Wszystkie stalowe elementy wiaty zabezpieczone antykorozyjnie. Ściany boczne i tylne wiaty będą ze szkła bezpiecznego. Zadaszenie wiaty – płaskie, jednospadowe ze szkła hartowanego, przepuszczalne światło w ograniczonym stopniu, odporne na działanie UV. Przy dojściu do peronu będą stojaki na rowery – typu U. Na peronie zabudowane zostaną: 2 ławki, 1 gablota informacyjna trój-panelowa, 2 tablice z nazwą stacji, 1 tablica kierunkowa, 2 tablice z piktogramami informacyjnymi oraz 1 tablica informacyjna usytuowana na dojściu do peronu.

Przedstawicielka inwestora dodaje ponadto, że zgodnie ze standardami narodowego zarządcy linii kolejowych nowy przystanek w Jaśle został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić dostęp do niego osobom niedowidzącym i o ograniczonych możliwościach mobilnych. Dojście zostanie zapewnione za pomocą pochylni terenowej wraz z balustradą.

Wszystkie powierzchnie stosowane na peronach będą zabezpieczone środkami hydrofobowymi. Płyty peronowe żelbetowe, mrozoodporne, antypoślizgowe, w kolorze naturalnego betonu, z ostrzegawczą linią wizualną koloru żółtego oraz ostrzegawczym pasem dotykowym w kolorze płyty. Dojście do peronu będzie obustronnie wygrodzone. – dodała Dorota Szalacha.

Przystanek zostanie bezpośrednio skomunikowany z drogą publiczną biegnącą w poprzek do linii kolejowej (od skrzyżowania z ulicą Fabryczną w kierunku ulicy Rzemieślniczej).

Wartość prowadzonego w tym miejscu przedsięwzięcia wynosi 328 525,63 złotych (netto). Prace zostały sfinansowane m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Funduszu Kolejowego oraz budżetu inwestora.

To trzeci etap kompleksowej modernizacji linii pasażersko-towarowej, która łączy Jasło ze stolicą naszego regionu – Rzeszowem. W latach 2010-2013, m.in. dzięki funduszom europejskim dedykowanym publicznemu transportowi kolejowemu na Podkarpaciu, udało się zrewitalizować odcinki: Rzeszów-Boguchwała (od km 0,525 do km 9,315), Czudec-Przybówka (od km 20,100 do km 52,770) oraz Przybówka-Jasło (od km 52,770 do km 69,661 oraz od km 19,825 do km 19,850 wraz z przebudową mostu w km 19,837 i wymianą przęsła torowego na odcinku 25 mb).

Wcześniejsze inwestycje skróciły czas podróży o 30 minut i poprawiły obsługę podróżnych na kilku stacjach i przystankach. Efektem obecnych prac PLK na linii nr 106 będzie dalsze usprawnienie ruchu pociągów, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróżowania oraz łatwiejszy dostęp do komunikacji kolejowej. Po zakończeniu rewitalizacji trasy Rzeszów – Jasło, pociągi pojadą sprawniej i szybciej – zwiększy się ich prędkość z 60 km/h do 100 km/h. – podkreśla Dorota Szalacha.

Przywrócenie transportu publicznego na przedmiotowym odcinku kolejowym planowane jest od września. Szczegółowa siatka połączeń będzie uzależniona od organizatora przewozów, którym jest samorząd województwa podkarpackiego. Przewiduje się uruchomienie docelowo czterech par pociągów na dobę (dwóch w godzinach porannych i dwóch w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych).

FOTOGALERIA:

Budowa przystanku kolejowego Jasło-Fabryczna

 

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE