Informacje

Ożenna przeforsowana! Była strażnica graniczna, będzie ośrodek edukacji ekologicznej

Przy trzynastu głosach za i trzech przeciw jasielscy radni powiatowi podjęli dzisiaj uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Wśród skorygowanego planu wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki m.in. na realizację ośrodka edukacji ekologicznej w Ożennej oraz odnowę dróg i budowę chodników wzdłuż powiatowych ciągów komunikacyjnych. Lokalni samorządowcy przekazali również dotację dla miejscowego szpitala na zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia.

W środowe popołudnie, na wniosek Zarządu Powiatu, została zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja, podczas której radnym powiatowym przedłożono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. W skorygowanym planie wydatków inwestycyjnych po raz kolejny pojawiło się zadanie związane z utworzeniem ośrodka edukacji ekologicznej w Ożennej (gmina Krempna). Przedsięwzięcie, które w ostatnich tygodniach wzbudza sporo kontrowersji wśród naszych przedstawicieli w samorządzie powiatowym.

Wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz powoływał się na informacje uzyskane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które rzuciły nowe światło na przedmiotowe zadanie: okazało się, że organ prowadzący przyszły ośrodek będzie mógł pobierać od uczestników warsztatów i zajęć plenerowych opłaty, które nie będą stanowiły jego dochodów, a jedynie kompensowały koszty bieżącego utrzymania obiektu.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Wyjaśniło się, że my możemy pobierać pieniądze za uczestników, którzy będą tam przebywali i wtedy te pieniądze możemy przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania tego ośrodka. Wiadomo, że musimy realizować te projekt przez pięć lat. Ale wtedy będziemy mieli całkowicie odremontowany obiekt. Opracowaliśmy plan, który zakłada minimalnie 2,5 tysiąca uczestników rocznie. Ja uważam tak, że są tacy ludzie, teraz nawet coraz więcej, którzy nie chcą nie wiadomo jak wyposażonego hotelu tylko właśnie takie surowe miejsca. Przyjeżdżają oni do takiego Ośrodka właśnie po to, by wypocząć sobie od ludzi czy zobaczyć nasze piękne tereny. Wiemy, że jest on zlokalizowany przy granicy słowackiej przez co można też odwiedzić naszych przyjaciół za granicą. Niedaleko jest Bardejów, bardzo blisko są kąpieliska, co można przy okazji wykorzystać. – powiedział.

Dodał on również, że termin dzisiejszego posiedzenia jest nieprzypadkowy. Do końca bieżącego miesiąca samorząd powiatu musi przedłożyć do Funduszu uchwałę intencyjną o zabezpieczeniu wkładu własnego (w wysokości 10%) do udziału w projekcie.

Dlatego między innymi zwołaliśmy tą dzisiejszą sesję, żeby jednak dać szansę na dalszy rozwój, bo co my z tym budynkiem zrobimy? Jeżeli go tak zostawimy to dalej będzie niszczał. Co miesiąc musimy opłacać człowieka, który go pilnuje, bo to jest nasza własność. To, że radni wcześniej nie zagłosowali za to może mieli rację. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że nie możemy przyjmować żadnych pieniędzy. Dzisiaj okazuje się, że możemy. – poinformował Gorgosz.

Po raz kolejny przeciwko tej inwestycji wypowiedział się były starosta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Sepioł: – Rada Powiatu już podejmowała decyzje odnośnie Ożennej. Wraca to jak bumerang. Ja myślę, że to jest taki ślad pewnego uporu, niezrozumienia i pewnego dążenia do celu na siłę. Po ostatniej Radzie założyłem plecak, włożyłem do niego wodę i w pogodną niedzielę wybrałem się na Durbaszkę, gdzie jest schronisko młodzieżowe prowadzone przez Urząd Miasta Kraków – bogaty urząd. Nie było młodzieży, ale dorośli chodzili tam, nawet dość dużo jak to w małych Pieninach. Jedna osoba obsługi w tym schronisku podgrzewa w mikrofali jakieś tam zamrożone pizze i zapiekanki. Porozmawiałem sobie z tym człowiekiem jak u nich się dzieje. Narzekał, że jakoś tam funkcjonują. Spytałem co z tym wyciągiem narciarskim, który jest obok schroniska. Powiedział, że nie stać ich na opłacenie przeglądu technicznego tysiąc złotych rocznie. Także taka jest kondycja finansowa tej inwestycji w terenie, gdzie jest bardzo dużo turystów. Ja nadal podtrzymuję zdanie, że nie jest uzasadniony ekonomicznie ten pomysł „ładowania” pieniędzy – nawet przy 90-procentowym dofinansowaniu z zewnątrz – w schronisko młodzieżowe w Ożennej, gdzie nie będzie stołówki tylko posiłki będzie zapewniał catering. Radni głosowali przeciwko. Skoro pojawiły się dokumenty na dzisiejszej sesji to znaczy, że wszystko jest przedyskutowane i będzie akceptacja dla tego zadania. Zwracam się do państwa: co sprawiło, że zmieniliście teraz zdanie? Ja zdania nie zmieniam, mimo mocnych nacisków.

Inny były gospodarz naszego powiatu reprezentujący barwy Polskiego Stronnictwa Ludowego Franciszek Miśkowicz wcześniej opowiadał się przeciwko ulokowaniu ośrodka w Ożennej, dzisiaj jednak zmienił zdanie i podniósł rękę za.

W ten sposób skomentował całą atmosferę jaka wytworzyła się w Radzie Powiatu wokół inwestycji: – Co do stylu naszej pracy przez ostatni okres powiem tak: dobre wzorce warto wdrażać, złych należy unikać. Myślę, że mimo tej atmosfery, która wytworzyła się z różnych powodów, w tej Radzie można znaleźć ludzi, którzy będą dalej do końca kadencji pewne rzeczy zrealizować na ile będzie to możliwe. Ale nie może to być na takiej zasadzie, że zostajemy stawiani jak gdyby przed faktem dokonanym. Nie ma czegoś takiego jak wymuszanie siłą, żeby nie dyskutować o pewnych zadaniach. Gdyby były pełne informacje jak to ma być to dyskusja o Ożennej by się tak długo nie toczyła. Ja bym zapytał wszystkich radnych, który jest świadomy co tam w szczegółach będzie zrobione. Niewielu radnych jest, którzy mają taki obraz. Jeżeli ten obraz by był to może łatwiej byłoby podjąć taką decyzję. To można zrobić. Można nieformalnie, nie koniecznie na sesji, przedyskutować pewne rzeczy i powiedzieć czy jesteśmy w stanie taką decyzję podjąć przy takim dofinansowaniu, że w pewnej części będzie można odzyskać koszty utrzymania. Wtedy decyzja byłaby dużo łatwiejsza. A nie na takiej zasadzie, że coś się puści, potem wydzwania po gminach i wypuszcza się ludzi co wy tam robicie. To jest złe. Prosiłbym na niedługą przyszłość, która przed nami jest, żeby było trochę więcej partnerskiego podejścia, a nie na zasadzie postawienia przed faktem dokonanym.

Przypomnę, że w ramach uzyskanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (90%) powiat jasielski zamierza utworzyć do 2019 roku – na obiekcie byłej strażnicy granicznej w Ożennej na terenie gminy Krempna – ośrodek edukacji ekologicznej. Inwestycja ta obejmuje przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz wykonanie ścieżek edukacyjnych na przylegającym do niego terenie. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Opiekę nad ośrodkiem ma objąć Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

Tadeusz Gorgosz podziękował swoim koleżankom i kolegom radnym za poparcie tej inwestycji: – Chciałbym niezmiernie podziękować Wam za to co dzisiaj zrobiliśmy na tej sali. Nie wiem do końca czy dobrze zrobiliśmy czy też źle. Do podpisania umowy jeszcze jest długi czas, bo do końca czerwca. Jeżeli coś rzeczywiście będzie wzbudzać wątpliwości to sam będę optował za tym, żeby Rada jeszcze raz wypowiedziała się w tym temacie. Mnie osobiście będzie to mobilizowało do dalszej pracy. (…) Dziękuję serdecznie wszystkim. Także tym, którzy nie głosowali za tym. Nie wiem czy mają rację czy nie.

Radni wyrazili zgodę na przeznaczenie czterech milionów złotych na przebudowę dróg powiatowych (odnowę nawierzchni oraz budowę chodników). Pozwoli to na uruchomienie niezbędnych procedur na zaplanowane roboty, a także zapewni wkład własny do realizacji zadań wnioskowanych do funduszu powodziowego.

W pierwszej kolejności prace będą prowadzone w miejscowościach leżących na terenie gmin, które wyraziły zgodę na partycypowanie w kosztach przedsięwzięcia.

Wysłaliśmy do wójtów prośby o dofinansowanie budowy chodników. Niektórzy wójtowie podjęli już w swoich gminach decyzje, że będą dofinansowywać, a niektórzy jeszcze takich uchwał nie podjęli. Wobec tego wcześniej będą robione te zadania, które uzyskały wsparcie finansowe. Ta sama sprawa dotyczy dróg. – wyjaśniał wicestarosta Tadeusz Gorgosz. – Ale to nie jest tak do końca, że jak wójt nie da nic to nie będziemy nic realizować. Drogi i chodniki są nasze więc my musimy realizować swoje zadania. To, że wójtowie dają środki to jest ich dobra chęć i trzeba im za to ślicznie podziękować, że chcą z nami współpracować. Ale jeśli ich nie dają to sami musimy rozwiązać swoje problemy.

Ponadto zabezpieczono dzisiaj dwie dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle: w wysokości 1 miliona 117 tysięcy złotych oraz w wysokości 600 tysięcy złotych (na zakup sprzętu i wyposażenia).

Skarbnik powiatu Teresa Połeć wyjaśniła, że zmiany wynikają z powodu prowadzonych postępowań przetargowych oraz harmonogramu finansowo-rzeczowego realizowanego przez placówkę projektu pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”.

Lek. med. Michał Burbelka, dyrektor jasielskiego szpitala: – W jasielskim szpitalu leczonych jest rocznie 18 tysięcy pacjentów, dodatkowo 19 tysięcy pacjentów jest przyjmowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W opiece całodobowej przyjmujemy 12 tysięcy pacjentów. W poradniach przyszpitalnych leczonych jest rocznie 100 tysięcy chorych. Wykonywanych jest tutaj ponad 5 tysięcy zabiegów operacyjnych. W imieniu wszystkich pacjentów, o których powiedziałem, chciałem państwu radnym oraz Zarządowi podziękować za mądre decyzje i ogromne serce dla szpitala. Dzięki Waszym decyzjom ci pacjenci mają szanse na lepsze leczenie, na bardziej komfortowy pobyt w szpitalu, na bardziej nowoczesny sprzęt do diagnostyki, a to według mnie jest bardzo ważne. Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję.

Na siedemnastu radnych biorących udział w dzisiejszym posiedzeniu uchwała została przyjęta trzynastoma głosami za (Tadeusz Gorgosz, Andrzej Stachurski, Stanisław Zając, Robert Snoch, Marek Biernacki, Stanisław Mlicki, Mateusz Lechwar, Józef Kozioł, Bożena Macek-Lubaś, Tomasz Kaleta, Jan Lazar, Franciszek Miśkowicz, Bogusław Kręcisz).

Janusz Przetacznik, Mariusz Sepioł i Józef Rosół zawnioskowali, aby w protokole z dzisiejszej sesji odnotowano, że głosowali przeciwko temu projektowi uchwały i wyrazili stanowczy sprzeciw wobec takiego trybu pracy Rady Powiatu nad zmianami uchwały budżetowej. W czasie głosowania na sali był nieobecny Jan Muzyka.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE