Informacje

Jasielscy numizmatycy świętują szafirowy jubileusz

Jasielski oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, któremu patronuje zasłużony dla naszego miasta i jego honorowy obywatel doktor Stanisław Kadyi, obchodzi w tym roku 45. rocznicę swojego powstania. Z tej okazji zorganizowano jubileuszowe spotkanie, które stało się nie tylko okazją do podsumowania działalności w minionym okresie oraz zarysowania planów na kolejne lata, ale także do wręczenia podziękowań i odznaczeń dla wyróżniających się działaczy stowarzyszenia oraz osób i instytucji wspierających realizowane przez nich przedsięwzięcia.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w niedzielne przedpołudnie od wizyty delegacji oddziału na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zielonej w Jaśle, gdzie znajduje się grób doktora Stanisława Kadyiego. Przedstawiciele stowarzyszenia złożyli na nagrobku swojego znakomitego patrona symboliczne wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze w geście pamięci. Później, w Kościele Farnym, została odprawiona msza święta w intencji wszystkich, którzy odeszli z szeregów organizacji w okresie minionych pięciu lat oraz obecnych numizmatyków o zdrowie i siłę do ich dalszego działania. Okolicznościowe spotkanie zorganizowano w sali multimedialnej Jasielskiego Domu Kultury.

Prezes jasielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Zbigniew Pięta powitał zaproszonych na dzisiejsze wydarzenie gości, wśród których znaleźli się m.in. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Mateusz Woźniak, drugi zastępca burmistrza miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech, Prezes Honorowy Oddziału w Jaśle Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Janusz Burbelka, Dyrektor Banku Pekao S.A. I Oddział w Jaśle Piotr Handzel, Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie Jerzy Guniewski wraz z zastępcą Bogusławem Kapustą, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle lek. med. Michał Burbelka, Dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle Mariusz Świątek, emerytowany dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Alfred Sepioł, a także prezesi zaprzyjaźnionych oddziałów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z sąsiednich miast.

Następnie poprosił on wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy zmarłych w ostatnim pięcioleciu działaczy Towarzystwa: Jana Wątroby, Mieczysława Kolanko, Mariana Zawilińskiego i Władysława Korzeniowskiego.

Józef Biernacki, były prezes jasielskich numizmatyków: „Ktoś mógłby powiedzieć, że czterdzieści pięć lat to jest szmat czasu. Niedawno obchodziliśmy w jasielskim muzeum 35-lecie, podczas którego odsłoniliśmy pamiątkową tablicę w związku z tym, że nadaliśmy naszemu oddziałowi imię doktora Stanisława Kadyiego. Później było 40-lecie, gdzie prezes honorowy Janusz Burbelka, pomimo ciężkiej choroby, zdołał doprowadzić do tej uroczystości. A teraz mamy nowe władze i 45-lecie. Życzylibyśmy sobie, aby na półwiecze przynajmniej w tym samym stanie moglibyśmy się wszyscy spotkać. Należy cieszyć się, że na ziemi jasielskiej działa takie stowarzyszenie, które skupia miłośników tego co można zapomnieć. Moneta jest obiektem, który nadaje każdemu kto ją posiada możliwość zapoznania się na co i kiedy ona została wydana. Numizmatycy zbierają kruszec srebra, złota, ale też monety obiegowe. Nasze towarzystwo nie zamyka się tylko w monetach, ale również w innych walorach. Przez okres tych 45 lat trudno zliczyć ilość organizowanych przez nas wystaw tematycznych. Można się z tym szczegółowo zapoznać w naszej kronice”.

Zbigniew Pięta, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawił charakterystykę działalności jasielskiego oddziału za okres minionych pięciu lat.

Na koniec grudnia 2017 roku organizacja zrzeszała w swoich szeregach 47 członków. Jej obecne władze, wybrane podczas zebrania w dniu 22 stycznia br., stanowią: prezes Zbigniew Pięta, wiceprezes Zbigniew Hawliczek, skarbnik Andrzej Sworowski, sekretarz Piotr Nowiński, członek Jan Lazar, przewodniczący komisji rewizyjnej Aleksander Czerwiński, sekretarz komisji rewizyjnej Stefan Sochacki, członek komisji rewizyjnej Stanisław Banaś.

Z okazji jubileuszu 45-lecia zostało wydane wiele ciekawych walorów, w tym m.in. nadruki na banknotach 500 i 1000 złotowych z 1982 roku (wycofanych z obiegu), pamiątkowe pocztówki z nadrukami oraz stempel okolicznościowy, kubki, suplement do kroniki jubileuszowej (sprawozdanie z działalności w latach 2014-2018), katalog wydawnictw oddziału i jubileuszową broszurę.

Wyjątkową perełką jest medal jubileuszowy. Na jego awersie umieszczono napis (u góry): 45 lat jasielskich numizmatyków 1973-2018, (u dołu): święty Antoni Padewski patron miasta Jasła. Po lewej stronie widnieje półpostać świętego Antoniego Padewskiego, a pod nim herb miasta Jasła, zaś po prawej zarys Kościoła Farnego, najstarszego zachowanego zabytku w mieście, a pod nim znak Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Rewers zawiera w swojej centralnej części postać Marszałka Józefa Piłsudskiego na koniu. U góry znajduje się napis setna rocznica odzyskania niepodległości i data 1918-2018, a u dołu napis PTN Oddział w Jaśle im. doktora Stanisława Kadyiego.

Medal został wybity w Zakładzie Grawerskim Adama Sroki w dwóch wersjach: 270 sztuk (mosiądz platerowany srebrem, oksydowany) i 160 sztuk (mosiądz patynowany). Poszczególne egzemplarze umieszczono w drewnianym etui.

Kulminacyjnym punktem spotkania jubileuszowego było wręczenie dyplomów i odznaczeń Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego nadanych działaczom jasielskiego oddziału oraz osobom i instytucjom wspierającym realizowane przez nich przedsięwzięcia.

Dyplom Honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego odebrali: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Jaśle, Bogusław Pięta, Bogusława Wójcik, Hubert Sochacki, Bogusław Czeluśniak, Stefan Sochacki, Łukasz Pietrus, Maciej Pawluś, Zbigniew Hawliczek, Aleksander Czerwiński, Stanisław Banaś.

Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego otrzymali: Jan Lazar, Piotr Twardzicki, Andrzej Sworowski, Mariusz Żychowski.

Złoty Medal Okolicznościowy im. prof. Ryszarda Kiersnowskiego otrzymali: Michał Wojdyła, Zbigniew Pięta, Tadeusz Dołęga, Marek Czarnecki, Andrzej Kmiotek.

Medal pamiątkowy „klipę” Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego otrzymali: Janusz Burbelka, Józef Biernacki.

Dyplomy podziękowania od Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego odebrali: Elwira Musiałowicz-Czech (drugi zastępca burmistrza miasta Jasła), Jerzy Guniewski (Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie), Mariusz Syzdek (właściciel firmy Columbia w Jaśle), Jacek Strugała (właściciel firmy Lider w Jaśle), Damian Czajka (grafik komputerowy w firmie Lider w Jaśle), Zbigniew Jaskulski (właściciel Zakładu Usług Poligraficznych w Krośnie), Paweł Laskowski (pracownik Urzędu Miasta Jasła), Sylwia Kopacz-Nadymus (pracownik Urzędu Miasta Jasła), ks. dr Marek Dyło, Mariusz Świątek (p.o. dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle).

Reprezentujący Zarząd Główny organizacji wiceprezes Mateusz Woźniak podczas swojego wystąpienia mówił m.in.: „Chciałem podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość oraz przekazać gratulacje i ukłony od prezesa Przemysława Zięby, który ze względów zdrowotnych nie mógł dzisiaj tutaj do Jasła dotrzeć. Chciałem też przekazać pozdrowienia od prof. Mariusza Mielczarka, który miał przyjemność uczestniczyć w jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Jaśle. Spotkałem się z nim w Krakowie i na moją informację, że wybieram się do Jasła, wróciły u niego miłe wspomnienia z pobytu w tym mieście. O działalności towarzystwa nie będę tutaj mówił, o tym doskonale wiemy. Wiemy nie tylko w Zarządzie Głównym, wiedzą to także inne oddziały na terenie całej Polski. Przyznam się też, mówiąc jako prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, że z nieukrywaną ale bardzo pozytywną zazdrością patrzę na to co się u Państwa dzieje. Jesteście znakomitym przykładem tego, że numizmatycy to nie są jak się niektórym wydaje ludzie na kształt smoków, którzy siedzą na jakiejś skrzyni z monetami i zazdrośnie strzegą do nich dostępu, tylko chcą się dzielić tą swoją pasją, chcą zarażać tą pasją, są bardzo chętni do udostępniania swoich zbiorów. Zaprzecza to temu absolutnie nie zasłużonemu poglądowi na temat kim że ci numizmatycy są. Niewątpliwie, co bardzo cieszy, pomaga w tym współpraca, którą Państwo z powodzeniem prowadzicie z Urzędem Miasta, Narodowym Bankiem Polskim, Muzeum Regionalnym, innymi instytucjami. Bez tej współpracy rzeczywiście ciężko jest się pokazać, ciężko jest edukować”.

Głos zabrała również wiceburmistrz Jasła Elwira Musiałowicz-Czech. W słowach skierowanych bezpośrednio do lokalnych kolekcjonerów monet oraz innych walorów numizmatycznych skupionych wokół organizacji świętującej swój szafirowy jubileusz powiedziała:

„Numizmatyka to nauka i pasja. Wydawać by się mogło, że ta moneta, która wypływa z mennicy jest piękna i idealna, ma swoją wysoką wartość, ale dla Państwa zyskuje szczególną wartość dopiero wtedy kiedy pokrywa się rysami, ubytkami, wtedy kiedy zyskuje swoją niepowtarzalną indywidualną historię. To Państwo uczycie tak naprawdę jak docenić i uszanować takie właśnie monety. Pozwalacie nam też zrozumieć tą historię. Poprzez swoją działalność pozwalacie nam zrozumieć ją w taki sposób jaki Wy widzicie. Za to właśnie chciałam bardzo serdecznie podziękować. Za to przekazywanie swojej wiedzy, za dzielenie się swoją pasją. Chciałabym też podziękować, że ze strony Urzędu Miasta możemy też tą działalność wspierać. Jesteśmy tak naprawdę w stałym kontakcie. Nic co ważnego nie dzieje się bez naszego udziału, za co bardzo serdecznie dziękujemy, bo nie tylko czujemy się uhonorowani tymi dyplomami, ale właśnie też poprzez to, że kierujecie Państwo do nas swoje kroki. Życzę, aby to kolekcjonerstwo i Państwa pasja dostarczały bardzo wielu radości, wzruszeń i aby zawsze były dla Państwa czymś ważnym. Dzięki temu przekazujecie nam Państwo nie tylko wartość historyczną, ale również edukacyjną. Dlatego też składam serdeczne gratulacje i to, aby w takim gronie spotykali się Państwo jak najczęściej, żeby te jubileusze z każdym kolejnym były bardziej podniosłe”.

Zaproszeni na niedzielne uroczystości goście mogli oglądać w holu domu kultury wystawę tematyczną „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” ze szczególnym uwzględnieniem postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wydawnictw PTN w Jaśle (medale, kartki okolicznościowe, nadruki na banknotach, kroniki i wiele innych).

FOTOGALERIA:

Jubileusz 45-lecia jasielskich numizmatyków

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE