Fotorelacje

Jubileusz 45-lecia jasielskich numizmatyków

Jasielski oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, któremu patronuje honorowy obywatel naszego miasta dr Stanisław Kadyi, obchodzi w tym roku 45-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowano dzisiaj uroczyste spotkanie, w trakcie którego działacze stowarzyszenia podsumowali minione lata działalności oraz nakreślili kierunki na kolejne. Wielu z nich zostało uhonorowanych najważniejszymi branżowymi odznaczeniami. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

SŁOWA KLUCZOWE