Informacje

Miasto wesprze finansowo powiat w budowie i przebudowie chodników

Radni miejscy wyrazili dzisiaj zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu powiatu jasielskiego na budowę nowych odcinków oraz remont istniejących chodników w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez teren miasta Jasła. Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych przy ulicach Mickiewicza oraz Sobniowskiej, co pozwoli dokończyć rozpoczęte wzdłuż tych ciągów komunikacyjnych w poprzednich latach prace. Łączna wysokość dotacji z kasy miasta wyniesie 165 tysięcy złotych.

Dzisiejszą decyzją podjętą przez jasielskich radnych dofinansowanie uzyskają trzy zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez samorząd powiatu jasielskiego w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez teren miasta Jasła. Największa kwota dotacji, w wysokości 120 tysięcy złotych, umożliwi dokończenie rozpoczętych w poprzednich latach prac zmierzających do utworzenia ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mickiewicza. Prace zaplanowane do wykonania w tegorocznym etapie pozwolą na wybudowanie fragmentu chodnika, który połączy ze sobą dwa miejskie osiedla: Bryły i Gamrat.

Wiceburmistrz miasta Antoni Pikul poinformował radnych, że kwota, o którą ubiegał się samorząd powiatowy na realizację przedmiotowego zadania, została w całości uwzględniona przez władze Jasła i przedłożona do zaakceptowania przez radnych miejskich.

Kwotą 20 tysięcy złotych dofinansowane zostanie również inne zadanie w ciągu tej samej drogi powiatowej, a mianowicie remont istniejącego fragmentu chodnika na osiedlu Gamrat, co zdaniem zarówno wnioskujących o wsparcie władz powiatowych, jak i dotujących przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

30 tysięcy złotych wyniesie z kolei wkład własny miasta do dokończenia budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej – ulicy Sobniowskiej w Jaśle. Pozostaje tam do wykonania niewielki fragment od skrzyżowania z ulicą Graniczną do granicy administracyjnej miasta z miejscowością Sobniów w gminie Jasło.

Dyskusję nad zasadnością dotowania inwestycji powiatowych środkami pochodzącymi z miejskiej kasy rozpoczął radny Andrzej Dybaś: – W tej chwili mamy cztery projekty uchwał, które będziemy podejmować i wszystkie dotyczą nie dróg miejskich, a powiatowych.wrzuciło się nam ich cztery na łączną kwotę 215 tysięcy złotych. Ile by można było zrobić dróg za te pieniądze na terenie miasta? Żeby nie być gołosłownym, dostałem zestawienie od pana skarbnika i sobie wyliczyłem. W latach 2015-2018 na ulicę Mickiewicza poszło 325 tysięcy złotych, a na ulicę Sobniowską i Graniczną 358 tysięcy złotych. To są olbrzymie kwoty. Proszę mnie źle nie zrozumieć, bo jako przewodniczącemu komisji komunikacji bezpieczeństwo jest na pierwszym planie. Ja rozumiem, że mieszkańca nie interesuje kto jest administratorem drogi, bo drogi leżą na terenie naszego miasta. Czy to jest droga wojewódzka, powiatowa czy krajowa to my odpowiadamy za bezpieczeństwo. Mieszkańcy płacą podatki i mają prawo korzystać z dobrych dróg. Ile ja się prosiłem o kawałek chodnika? Dzisiaj dowiaduje się, że nie możemy go zrobić, bo miasto nie jest właścicielem tej posesji, a jest nim firma w upadłości. My tego chodnika, który by kosztował 10-12 tysięcy złotych, nie zrobimy. Tylko o to mi chodzi, proszę mnie źle nie zrozumieć. Powinniśmy usiąść razem i to przedyskutować.

Urszula Czyżowicz w odpowiedzi udzielonej swojemu koledze radnemu stwierdziła, że koniecznym jest kontynuowanie prac na tym newralgicznym i niebezpiecznym odcinku. Jak podkreśliła, odseparowanie ruchu pieszego od ruchu pojazdów mechanicznych poprzez budowę nowych chodników na terenie miasta w znakomity sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, bez względu na to kto administruje danym odcinkiem drogi.

Jako przewodnicząca Zarządu Osiedla oraz radna o tą drogę i chodnik starałam się od lat. Wiecie państwo, że to jest droga powiatowa, ale nie było woli powiatu przez tyle lat. W tej kadencji również. Ponawiałam pisma do powiatu i do miasta. Teraz przyszła wola, żeby jednak to wykonać. W tamtym roku wykonało się to do połowy. Ta droga nie jest tylko dla Gamratu, ale dla społeczeństwa miasta Jasła. Coraz więcej ludzi tamtędy chodzi na cmentarz czy jeżdżą rowerami w te tereny zielone. Teraz będą robione nowe drogi na Gamracie więc wzmoży się ruch. Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych to podstawa. Dlatego ten chodnik jest wymagany. Jeżeli państwa przekonałam to bardzo proszę o poparcie tej uchwały. – powiedziała.

Swoje zdanie w tym przedmiocie wyraziła również radna Bogusława Wójcik: – Omawialiśmy ten temat na komisjach. Miałam mieszane uczucia, ale po wysłuchaniu opinii i przeglądnięciu projektów tych uchwał pomyślałam sobie, że z roku na rok jest coraz mniej pieniędzy. Jeżeli powiat występuje z taką propozycją i daje część pieniędzy to jeżeli my nie dołożymy reszty tych pieniędzy i nie zrobimy tych chodników, które de facto będą służyć mieszkańcom miasta Jasła to może się okazać, że te pieniądze będą na ten moment „luźne” w powiecie i przejmie je inna gmina. W związku z powyższym tego się boję i dlatego wydaje mi się, że powinniśmy podjąć pozytywną decyzję. Ja będę głosowała za.

Oburzony zarzutami kierowanymi pod swoim adresem przez obydwie panie radne Andrzej Dybaś odparł: – Przecież ja nie powiedziałem, że zagłosuję na nie! Powiedziałem, że bezpieczeństwo jest na pierwszym planie. Tylko mówiłem jakie są tego przyczyny, że tyle pieniędzy dajemy i że mieszkańcy się nie interesują tym kto jest administratorem drogi. Czy ja powiedziałem, żebyśmy nie dali tych pieniędzy? Proszę mnie słuchać i zrozumieć. Będzie głosowanie i każdy zagłosuje zgodnie ze swoim sumieniem. (…) Ja się tylko chcę zapytać: a co od tylu lat zrobił powiat na terenie miasta na swoich drogach? Prosiłem o ulicę Kraszewskiego i Jagiełły. Co zrobili – odpowiedzieli nie. No to dobrze. Proszę tutaj tylko o współpracę. Jeszcze raz mówię, że zależy mi na mieszkańcach tego miasta.

Radny Krzysztof Pec podziękował swoim koleżankom i kolegom za dotychczas podjęte uchwały mające na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie Sobniowa i zwrócił się z apelem o podjęcie kolejnego kroku, który pozwoli na dokończenie budowy niewielkiego brakującego odcinka wzdłuż głównej ulicy biegnącej przez jego osiedle.

Walczymy o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Jasła. Bardzo się cieszę, że na osiedlu Sobniów udało się bardzo dużo zrobić w tej kadencji. Bardzo dziękuję za to radnym, że zrobiliśmy chodniki. Mam nadzieję, że dzisiejszą uchwałą również państwo poprzecie tą inwestycję i na osiedlu Sobniów uda się już zrobić wszystkie chodniki przy drogach powiatowych. Dziękuję za dotychczasowe środki, które państwo przeznaczyliście z miasta na pomoc dla powiatu jasielskiego, gdyż na naszym osiedlu są to główne drogi. Te chodniki zabezpieczają mieszkańców przed wpływem ruchu kołowego. – stwierdził.

Radny Jan Pierzchała zwrócił się do władz Jasła z prośbą, by w pierwszej kolejności zrealizować zadania na drogach bezpośrednio administrowanych przez miasto. Zauważył, że na wielu lokalnych ulicach pojawiły się liczne dziury i spękania, które nie wpływają pozytywnie na codzienne korzystanie z nich zmotoryzowanych mieszkańców.

Niejednokrotnie pytałem na tej sali pana burmistrza o to ile powiat nas dofinansował. Mieszkańców nie interesuje czy to są drogi powiatowe czy miejskie. Starajmy się, aby wszędzie były wykonywane te drogi i chodniki, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważne. Natomiast ja mam taką nadzieję, że skoro pan burmistrz decyduje się i taką uchwałę przygotował, że znajdzie takie środki finansowe na nasze miejskie ulice, żeby tam załatać dziury. Ja już podnosiłem na komisji kwestię ulicy Ogrodowej i do tej pory dziury jeszcze po zimie nie są tam załatane. Mam nadzieję, że jeżeli to będzie zabezpieczone ze strony miasta to jak najbardziej jestem za tym, żeby przekazać środki finansowe powiatowi. – stwierdził.

Dyskusję podsumował przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak: – Ja też chciałbym poprosić państwa radnych o poparcie tej uchwały. Chciałem tylko powiedzieć, że ulica Mickiewicza jest niezaprzeczalnie najdłuższą ulicą w mieście. Ma ponad pięć kilometrów długości. Udział tych pieniędzy na ten jednostkowy odcinek nie jest aż tak znaczący. Jestem radnym już trzecią kadencję i zawsze była taka niepisana dżentelmeńska umowa pomiędzy miastem, a powiatem, że dokładało się do tych zadań. Mieszkańcy powiatu również wytwarzają majątek miasta. Znaczna część mieszkańców powiatu pracuje w mieście i dzięki temu to miasto ma z tego tytułu jakieś pieniądze. Bądźmy fair wobec siebie i powiatu i poprzyjmy te uchwały. Na pewno te środki zostaną w dobrym celu spożytkowane.

Wszystkie trzy propozycje finansowe zostały zaakceptowane (choć niejednomyślnie) przez radnych, co pozwoli na zawarcie w najbliższym czasie umowy pomiędzy obydwoma samorządami, a to z kolei na jak najszybsze przystąpienie do robót budowlanych.

Podczas dzisiejszej sesji zapadła również decyzja, by z miejskich funduszy przeznaczyć 50 tysięcy złotych dla gminy Jasło Chodzi o dwa łączniki miejscowości Kowalowy z ulicami położonymi na terenie miasta, tj. ulicą Na Kotlinę oraz ulicą Wincentego Witosa.

Burmistrz Ryszard Pabian w uzasadnieniu dla tego zadania podał, że wykonanie przebudowy tych odcinków da „możliwość awaryjnego połączenia ulicy Lwowskiej z ulicą 17-go Stycznia w przypadku zablokowania ruchu pojazdów na tych ulicach. Ponadto przedmiotowa droga może być wykorzystywana w celach rekreacyjnych dla ruchu pieszego oraz rowerowego”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE