Kultura | rozrywka | edukacja

Powiatowe Obchody Dnia Matki 2018 w Skołyszynie

W Skołyszynie odbyły się (22 bm.) Powiatowe Obchody Dnia Matki. Organizatorami tegorocznych uroczystości byli: Wójt Gminy Skołyszyn – Zenon Szura, Powiatowa Rada Kół Gospodyń w Jaśle, Gminna Rada Kół Gospodyń w Skołyszynie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Obchody rozpoczęła Msza święta w intencji matek w kościele pw. św. Józefa i ŚŚ. Piotra i Pawła w Skołyszynie, którą celebrował ks. prałat Tadeusz Wawryszko.

Oficjalna część Powiatowych Obchodów Dnia Matki odbyła się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Bogusław Kręcisz; Prezes Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych – Roman Piłat, Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet – Maria Adamska wraz z Zarządem, wieloletnia Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet – Maria Tomasik, Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn – Stanisław Pawluś, Skarbnik Gminy Skołyszyn – Jacek Kędzior, Sekretarz Gminy Skołyszyn – Janina Byczek, Radny Gminy Skołyszyn – Roman Klisiewicz, Dyrektor SP w Skołyszynie – Hubert Hasiak, Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle – Stanisław Święch, Naczelnik OSP w Skołyszynie – Marek Labut wraz z Zarządem, Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Skołyszynie – Maria Sychta wraz z Zarządem oraz Gminne Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jasielskiego wraz z członkiniami. Spotkanie poprowadziła Marta Gąsiorowska – Dyrektor GOKiCz w Skołyszynie.

Po programie artystycznym przygotowanym przez dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz uczniów Gimnazjum w Skołyszynie, nastąpiła najważniejsza część spotkania – wręczenie Orderów oraz podziękowań zasłużonym matkom z terenu powiatu jasielskiego.

Prezes Regionalny Związku Rolników, Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych Roman Piłat wręczył odznaczenia dla trzech matek z powiatu jasielskiego. Order Serca Matkom Wsi został w tym roku przyznany Kazimierze Kamińskiej (Dębowiec), Marii Michalskiej (Dębowiec) oraz Krystynie Stasiak (Szebnie).

Przewodniczącą PRKGW Maria Adamska poprowadziła wręczanie podziękowań od Starosty dla dziewięciu matek z powiatu. Podziękowania i upominki otrzymały: Halina Bracławik (Gmina Osiek Jasielski), Maria Cisoń (Gmina Brzyska), Aneta Kmiotek (Gmina Skołyszyn), Małgorzata Mroczka (Gmina Krempna), Maria Parocka (Gmina Jasło), Anna Pętlak (Gmina Tarnowiec), Maria Skiba (Gmina Kołaczyce), Kazimiera Skrzęta (Nowy Żmigród), Aleksandra Stachurska (Gmina Dębowiec).

Po części oficjalnej, panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Skołyszyna zaprosiły wszystkich na poczęstunek. Wspólny czas biesiadowania umilił zespół „Liwoczanie”.

(GOKiCz w Skołyszynie)

SŁOWA KLUCZOWE