Informacje

Ogólnodostępne i bezpłatne siłownie plenerowe dla mieszkańców regionu

W najbliższym czasie w wielu miejscowościach naszego powiatu zostaną utworzone ogólnodostępne strefy aktywności na świeżym powietrzu. Inwestycje w zakresie budowy nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przeznaczonej dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich wieku i tężyzny fizycznej, będą współfinansowane ze środków budżetu państwa. Z rządowego programu niestety nie skorzysta miasto Jasło. Jego wniosek został odrzucony ze względu na … zbyt dobre wskaźniki ekonomiczne.

Z pierwszej edycji rządowego programu na rzecz utworzenia małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym skorzystają cztery gminy z powiatu jasielskiego. W ramach ogólnokrajowego przedsięwzięcia koordynowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, w najbliższym czasie w naszym regionie od podstaw wybudowanych zostanie w sumie szesnaście otwartych stref aktywności.

W zależności od wybranego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego wariantu zadania, w wersji podstawowej powstaną: siłownia plenerowa z minimum sześcioma zróżnicowanymi urządzeniami ćwiczeniowymi oraz strefa relaksu z urządzeniami do gier edukacyjnych montowanymi na stałe do podłoża, wyposażona w ławki parkowe, stojaki na rowery oraz nawierzchnię bezpieczną dla użytkowników. Obiekty te w wersji rozszerzonej będą powiększone o sprawnościowy plac zabaw, ogrodzenie terenu oraz nowe nasadzenia roślinności.

Dofinansowanie (na poziomie 70% wydatków kwalifikowanych, maksymalnie 35 tysięcy złotych na jedną strefę) z terenu powiatu jasielskiego uzyskały następujące samorządy: gmina Brzyska (200 600 złotych na budowę jednego obiektu w wersji rozszerzonej i czterech obiektów w wersji podstawowej), miasto i gmina Kołaczyce (175 000 złotych na budowę pięciu obiektów w wersji podstawowej), gmina Nowy Żmigród (174 900 złotych na budowę jednego obiektu w wersji rozszerzonej i trzech obiektów w wersji podstawowej) oraz gmina Tarnowiec (47 700 złotych na budowę dwóch obiektów w wersji podstawowej).

Otwarte Strefy Aktywności mają być oddane do użytku w: Błażkowej, Wróblowej, Dąbrówce, Lipnicy Dolnej, Kłodawie, Bieździedzy, Bieździadce, Lublicy, Sieklówce, Sowinie, Nowym Żmigrodzie, Łężynach, Nienaszowie, Nienaszowie-Sośninach, Wrocance oraz Gliniku Polskim. Wielofunkcyjne i bezpłatne miejsca spotkań całych rodzin z tych miejscowości będą zlokalizowane w dobrze im znanym sąsiedztwie, przy: szkołach, boiskach sportowych, parkach, domach ludowych czy remizach ochotniczych straży pożarnych.

Roboty budowlane będą realizowane po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, w okresie między lipcem, a październikiem bieżącego roku.

Pozytywną ocenę wniosku w skali całego kraju uzyskały wyłącznie te samorządy, których dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w przypadku gmin) nie jest wyższy niż 1 350 złotych. Niestety, zmienione w trakcie warunki konkursu spowodowały, że z możliwości otrzymania wsparcia zostało wyeliminowane m.in. miasto Jasło.

Burmistrz Ryszard Pabian skomentował: – Kryteria wyboru podmiotów do dofinansowania zostały zawężone w taki sposób, że ustanowiono pewną granicę dochodów. Niestety, ale my zdecydowanie przekraczamy tę granicę. Ustanowiono dochód na poziomie około tysiąca trzystu złotych na jednego mieszkańca. Wszyscy, którzy złożyli wniosek do tej granicy, otrzymali dofinansowanie. U nas jest to na poziomie tysiąca siedmiuset złotych i kilkudziesięciu groszy więc niestety nie możemy skorzystać z dofinansowania w ramach tego programu. Oczywiście, mamy we własnym budżecie zabezpieczone „jakieś” środki, ale to tylko ułamek tych, o które się ubiegaliśmy. Teraz jest kwestia tego typu czy decydujemy się na realizację któregoś z tych zadań, ale w ograniczonym zakresie, czy też będziemy jeszcze szukać jakiś innych możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na ten cel.

Na pocieszenie pozostaje jedynie fakt, że w gronie odrzuconych wniosków znalazły się również projekty innych podkarpackich miast powiatowych, jak Jarosławia, Krosna, Dębicy, Leżajska, Sanoka, Stalowej Woli czy Rzeszowa.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Ogólnodostępne i bezpłatne siłownie plenerowe dla mieszkańców regionu”