Informacje

Diabetologia i urologia w jasielskim szpitalu. Placówka poszerzy swoją ofertę medyczną

Szpital Specjalistyczny w Jaśle zamierza w najbliższym czasie poszerzyć swoją działalność medyczną. Dyrektor placówki przedstawił dzisiaj projekty, które zamierza zrealizować w nadchodzących miesiącach. Plany zakładają wyodrębnienie diabetologii z dotychczasowego oddziału chorób wewnętrznych i utworzenie z niej odrębnej jednostki organizacyjnej. Będzie to pierwszy tego typu oddział w województwie podkarpackim. O kilka dodatkowych łózek powiększy się oddział geriatrii. Ponadto uruchomione zostaną trzy nowe poradnie specjalistyczne oraz pododdział urologii.

Ambitne plany, które przedstawił dzisiaj do zatwierdzenia przez radnych powiatowych dyrektor jasielskiego szpitala, umożliwią poszerzenie oferty dla mieszkańców naszego regionu, a poprzez szacowany z tego tytułu wzrost przychodu przyczynią się do poprawy sytuacji finansowej. Zakładają one m.in. utworzenie nowego zakładu leczniczego – diabetologii, która zostanie wyodrębniona z dotychczasowej działalności oddziału chorób wewnętrznych (nazywanego potocznie przez pacjentów „interną”). Będzie to pierwsza tego typu jednostka w publicznej placówce służby zdrowia na Podkarpaciu.

Lek. med. Michał Burbelka podkreśla, że wraz z podległym sobie personelem aktywnie przygotowuje się do planowanych zmian organizacyjnych. Wyraził nadzieję, że oddział zostanie uruchomiony już na przełomie września i października. – Do tego czasu musimy zaczekać aż Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi konkurs na tego typu oddział. Ta procedura trwa około dwóch miesięcy. Poza tym do tej pory nie było mi tak prosto stworzyć odpowiednie warunki lokalowe, zapewnić wykwalifikowaną kadrę, ponieważ muszę umieścić ten oddział na oddziale geriatrii, a oddział geriatrii przenieść na tzw. stronę żeńską oddziału chorób wewnętrznych i powiększyć go. To wszystko wymaga pewnych przygotowań.

Jak zauważa, z perspektywy działalności placówki powiatowej to dla niej duży sukces patrząc przez pryzmat narastających w polskiej służbie zdrowia problemów ekonomicznych.

Jak zwykle przy tego typu decyzjach jest trochę zwolenników, jak i trochę przeciwników. W każdej firmie są ludzie, którzy są zwolennikami zmian, ale są też tacy, którzy ich nie chcą. Pomysł z utworzeniem diabetologii mam w głowie już od dwóch lat i tyle czasu zajęło mi, żeby przekonać do niego te wszystkie osoby. Muszę podkreślić, że jest bardzo przychylne nastawienie Narodowego Funduszu Zdrowia do tego typu inicjatyw. – zaznacza.

Nie podziela on obaw czy w naszej okolicy będzie na tylu pacjentów, którzy będą kwalifikować się do leczenia w nowo tworzonym oddziale.

My już z powodzeniem prowadzimy diabetologię w formie pododdziału na „internie”. Mamy do tego poradnię diabetologiczną, która bardzo dobrze funkcjonuje. W dzisiejszych czasach, gdy nie mamy żadnych barier komunikacyjnych, na taki oddział mogą być przyjmowani pacjenci nawet spoza województwa. – wyjaśnia.

Ciekawostką jest to, że lekarka z Gdyni robi u nas specjalizację z diabetologii.

Oddział będzie liczył osiemnaście łóżek. Zostanie zlokalizowany w miejscu dzisiejszego oddziału geriatrycznego (drugie piętro głównego budynku szpitala). Ten z kolei ma zająć pomieszczenia na tzw. stronie żeńskiej oddziału chorób wewnętrznych i powiększyć się z osiemnastu do dwudziestu siedmiu łóżek.

Dzięki temu zyskamy więcej łóżek, gdyż ten oddział jest lepiej rozliczany niż „interna”. 70% pacjentów hospitalizowanych na oddziale wewnętrznym to pacjenci powyżej 60. roku życia więc jest wskazanie do tego, żeby tą geriatrię powiększyć. Ona się cieszy bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców. Jestem przekonany, że jest sens powiększenia tego oddziału. – przyznaje Michał Burbelka.

Jak dodaje, zapotrzebowanie ze strony naszego społeczeństwa na istnienie tego typu oddziału jest ogromne. – Niestety, ale tak w dzisiejszych czasach kształtuje się epidemiologia. Niedawno obchodziliśmy dekadę kości i stawów, czyli priorytetem ochrony zdrowia na świecie były stawy oraz układ ruchu, teraz są one nadal priorytetem, ale doszła do tego opieka geriatryczna i leczenie psychiatryczne. Nawiązuje swoją myślą do tego, że bardzo brakuje nam nowego budynku oddziału psychiatrycznego. Rozmawiamy na ten temat intensywnie z władzami powiatu jasielskiego. Jakoś tak się dobrze układa z tych moich rozmów ze starostą Adamem Pawlusiem, że zawsze z nich coś pozytywnego wynika, bo obydwoje lubimy inwestycje. Myślę, że i w tym temacie coś pozytywnego wyniknie.

Geriatria w jasielskim szpitalu funkcjonuje z powodzeniem od 2014 roku. Początkowo oddział dysponował szesnastoma łóżkami, których liczbę udało się powiększyć o dodatkowe dwa.

To był trzeci tego typu oddział na Podkarpaciu, a bodajże piętnasty w ogóle w Polsce. Też było wówczas mówione, że dostaniemy na niego słaby kontrakt i ten pomysł pewnie nie wypali. Dzisiaj oddział geriatrii cieszy się popularnością do tego stopnia, że niektórzy pacjenci – choć nie ma co do tego uzasadnienia medycznego – nie chcą leżeć na „internie” tylko na geriatrii. To bardzo dobry oddział co zresztą zostało zauważone w skali województwa dlatego, że doktor Paweł Królik jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie geriatrii, co jak na szpital powiatowy jest swego rodzaju rzadkością i sukcesem. Mam nadzieję, że tym sukcesem będzie również oddział diabetologii. – powiedział Michał Burbelka.

Koncepcja poszerzenia oferty leczenia szpitalnego będzie wiązać się z pewnym przemodelowaniem dotychczasowej infrastruktury, a to wiąże się z koniecznością przeprowadzenia drobnych prac adaptacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach. Ale, jak podkreśla dyrektor, gra jest warta świeczki.

Musimy dokonać pewnych przeróbek na oddziale internistycznym, żeby wydzielić go dla geriatrii, ale wykonamy to własnym sumptem. Jesteśmy w trakcie tych prac i idą one do przodu. Jeśli chodzi o diabetologię to tak jak to już było wcześniej wspomniane nie ma takiego oddziału w całym województwie podkarpackim. W Narodowym Funduszu Zdrowia są pieniądze na tego typu działalność.

Dzięki planowanemu do uruchomienia w ramach oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej pododdziału poprawi się dostępność pacjentów do leczenia urologicznego.

Znalazłem taką możliwość, żeby zatrudnić urologów. Myślę, że to się sfinalizuje we wrześniu, po sezonie urlopowym, stąd też prośba o uwzględnienie tego pododdziału i poradni, co umożliwi nam powiększenie zakresu usług szpitala. Tym samym przyniesie to większy przychód. Dzięki decyzji Zarządu i Rady Powiatu szpital otrzymał dotację na zakup podstawowego wyposażenia urologicznego na blok operacyjny, głównie do nowoczesnych zabiegów endoskopowych, które są najlepiej rozliczane i przynoszą największe pieniądze. – poinformował dyrektor jasielskiego szpitala.

Ale jeszcze trochę pracy nam zostało do tego, by ją utworzyć w naszym szpitalu. Nie chcę zapeszać, zobaczymy co nam przyniesie przyszłość. – uzupełnia swoją wypowiedź.

Ponadto w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powstaną nowe poradnie: urologiczna, geriatryczna i urologiczna.

Tego typu poradni w województwie podkarpackim jest bardzo mało, a zapotrzebowanie na świadczone w nich usługi duże. – stwierdza Michał Burbelka.

Jak sięgam pamięcią to na przykład poradni neonatologicznej w Jaśle nie było nigdy, a dzieci rodzi się u nas coraz więcej. W jasielskim szpitalu rodzi się ponad tysiąc dzieci rocznie. Jest taka potrzeba, że noworodki, które przychodzą na świat w naszej placówce, miały zapewnione profesjonalną opiekę medyczną. W ten sposób chcemy też zachęcić przyszłe mamy do tego, aby rodziły tu w Jaśle, gdzie mamy bardzo dobry trakt porodowy, nowoczesny oddział, bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrę, do tego szkołę rodzenia. Wobec powyższego myślę, że warto rodzić dzieci w Jaśle. Stąd ten pomył na utworzenie poradni neonatologicznej, czyli mówiąc przystępnym językiem dla noworodków.

Radni powiatowi zaakceptowali dzisiaj proponowane zmiany w strukturze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i wyrazili zgodę na formalne wpisanie do statutu placówki nowych komórek organizacji wewnętrznej. Tym samym liczba oddziałów wzrośnie do szesnastu, a poradni specjalistycznych do osiemnastu.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE