Informacje

Mniejsze wynagrodzenie burmistrza Jasła

470 złotych brutto. O taką kwotę radni miejscy postanowili obniżyć burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi miesięczne wynagrodzenie. Ich decyzja wiąże się z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. „My nie mamy nic wspólnego z obniżeniem pensji samorządowców, a musimy taką uchwałę podjąć” – komentują narzucony im odgórnie przez obecny rząd obowiązek regulacji wysokości miesięcznej pensji gospodarza naszego miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak przygotował na dzisiejszą sesję projekt uchwały, a radni wyrazili zgodę na wprowadzenie go do porządku obrad, dotyczący ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Ryszarda Pabiana. Według przedstawionej propozycji do comiesięcznej pensji gospodarza naszego grodu będą wliczać się następujące składowe: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4,8 tysiąca złotych, dodatek funkcyjny w wysokości 2,1 tysiąca złotych, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących zasad dla pracowników samorządowych.

Sekretarz miasta Paweł Rzońca doprecyzował, że zmiana warunków płacowych dla burmistrza wiąże się z wejściem w życie z dniem 19 maja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Rozporządzenie to pomniejszyło wynagrodzenie zasadnicze o 20%, które w widełkach do tej pory wynosiło od 4,5 do 6 tysięcy złotych, a od dnia 1 lipca może wynosić między 3,6 do 4,8 tysięcy złotych brutto. Po podjęciu tej uchwały burmistrz, łącznie z przysługującym mu zgodnie z prawem dodatku za wieloletnią pracę, który wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego, będzie uzyskiwał wynagrodzenie brutto w wysokości 10 320 złotych. Będzie to wynagrodzenie niższe niż obecnie o kwotę brutto 470 złotych. – powiedział Paweł Rzońca.

Radni nie kryli swojego oburzenia twierdząc, że obecni decydenci polityczni nie powinni mieszać się w sprawy lokalnych samorządów narzucając im odgórnie konieczność podejmowania tego typu decyzji. „Naszą intencją jest to, że my nie mamy nic wspólnego z obniżeniem pensji samorządowców, a musimy taką uchwałę podjąć” – było słychać w trakcie ich wypowiedzi.

Na początku kadencji podnieśliśmy burmistrzowi wynagrodzenie, a że Sejm namieszał to dlaczego my mamy obniżać burmistrzowi tą pensję? Niech to Sejm sobie reguluje odgórnie, a nie zrzuca później całą odpowiedzialność na radę. – powiedział radny Józef Kędrek.

Radny Leszek Znamirowski dodał z kolei: – Sejm nie powinien się mieszać w sprawy samorządu, bo samorząd sam wie najlepiej co dla niego najlepsze. Uważam, że wynagrodzenia burmistrza nie powinno się ruszać i nie powinno być ono przedmiotem sporu.

Głos w tej sprawie zajął również sam zainteresowany. – Niezręcznie jest mi się wypowiadać w tym temacie, ale rzeczywiście to Rozporządzenie rodzi dyskusje nie tylko w naszym samorządzie, ale we wszystkich. Tutaj prawda jest taka, że Rady zachowują się przeróżnie. Jedne podejmują uchwałę, inne nie. Jedne podejmują o takiej treści, inne nie. Związek Miast Polskich dość szeroko nad tym tematem się zastanawiał i ma opinię prawną w tym zakresie, łącznie z różnymi scenariuszami. Natomiast to jest tylko jedna z opcji, którą przewodniczący zaproponował. Niestety, jeśli Państwo nie podejmiecie tej uchwały to sekretarz wraz ze skarbnikiem, bo akurat oni podpisują listę do wypłaty, naruszą dyscyplinę finansów publicznych jeśli wypłacą mi wynagrodzenie w wysokości wcześniej uchwalonej przez Radę. Więc jeśli można Państwa prosić to podejmijcie tę uchwałę. Ale to jest oczywiście Państwa decyzja. – zwrócił się bezpośrednio do radnych Ryszard Pabian.

Jak się okazuje, burmistrz nie straci wiele ze swojego dotychczasowego uposażenia. Jeśli służby prawne wojewody podkarpackiego nie zakwestionują zapisów przedmiotowej uchwały to pensję w obniżonej wysokości Ryszard Pabian będzie pobierał dopiero od listopada, a więc w przededniu planowanych wyborów samorządowych, w udziale których nie potwierdził jeszcze oficjalnie swojego startu.

Panu burmistrzowi trudno jest mówić o projekcie uchwały, która dotyczy go bezpośrednio, ale chciałem tutaj wytłumaczyć, że decyzją Rady Ministrów tylko w wynagrodzeniu zasadniczym obniżono widełki minimalne i maksymalne. Wynagrodzenie wójtów i burmistrzów składa się jeszcze z pozostałych składników, tj. dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego, który przysługuje obligatoryjnie i dodatku za wysługę lat. Te są zachowane w stawkach maksymalnych tak, że się minimalizuję tę decyzję Rady Ministrów i nie ma tutaj obniżenia o 20% tylko o plus minus 4%. – uściśla sekretarz miasta Paweł Rzońca. – Jeśli wojewoda uzna tę uchwałę za zgodną z prawem to burmistrz będzie miał pobierał wynagrodzenie w obecnym kształcie w miesiącach następnych, tj. lipiec, sierpień, wrzesień, październik i dopiero w listopadzie będzie miał pomniejszoną kwotę wynagrodzenia. – dodaje.

Radni podsumowali trwającą niespełna kwadrans dyskusję w ten sposób, że przyjęli zaproponowany im projekt uchwały piętnastoma głosami za, przy jednym wstrzymującym (Jan Pierzchała).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE