Kultura | rozrywka | edukacja

„Domowa dowolność czytania”

Rodzinny konkurs plastyczny

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym „DOMOWA doWOLNOŚĆ CZYTANIA”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Tu, czy tam? Czytamy!” (Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Uczestnikami konkursu mogą być rodziny – dzieci i młodzież (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych) wraz z rodzicami (opiekunami) z województwa podkarpackiego. Zadaniem uczestników konkursu jest zilustrowanie dowolnej polskiej bajki, baśni, legendy, opowiadania, powieści lub wiersza.

Prace wykonane dowolna techniką, w dowolnym formacie (wymiary pracy zależą wyłącznie od inwencji autorów) wraz z kartą zgłoszeń i oświadczeniami należy składać do 15 października 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
Skołyszyn 283
38-242 Skołyszyn
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

DO POBRANIA:
Regulamin konkursu (.pdf)
Karta zgłoszenia (.pdf)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (.pdf)

(GOKiCz w Skołyszynie)

SŁOWA KLUCZOWE