Informacje

Miasto dołoży się do remontu newralgicznego fragmentu ulicy Mickiewicza

W najbliższych dniach przeprowadzony zostanie remont newralgicznego odcinka drogi powiatowej na pograniczu jasielskiego osiedla Gamrat, a miejscowości Dąbrówka w gminie Brzyska. W sfinansowaniu robót budowlanych partycypować będzie samorząd miejski. Prace mające na celu polepszeniu stanu nawierzchni jezdni wpłyną na poprawę komfortu jazdy na tym jakże ważnym szlaku komunikacyjnym.

Radni miejscy wyrazili dzisiaj zgodę na udzielenie pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu na realizację zadania publicznego obejmującego remont drogi powiatowej relacji Jasło-Błażkowa-Jodłowa.

Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały skarbnik miasta Jasła Jacek Borkowski powiedział: – Starostwo Powiatowe zwróciło się do miasta Jasła z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w zakresie remontu tej drogi. Po przeprowadzonym przetargu wyniesie to około sto sześćdziesiąt tysięcy złotych. Ponieważ około dziesięć procent tej drogi leży na terenie miasta to burmistrz Jasła wnioskuje o udzielenie pomocy finansowej w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. To jest ponad pięćdziesiąt procent wartości tej części zadania.

Za przekazaniem dotacji z miejskiego budżetu dla samorządu powiatowego opowiedziało się szesnastu radnych, jeden był przeciw, zaś jeden wstrzymał się od głosu.

Remont polegający na poprawie jakości nawierzchni jezdni na całej jej szerokości ma obejmować drogę powiatową nr 1313R relacji Jasło-Błażkowa-Jodłowa przebiegającą na styku granic administracyjnych dwóch samorządów lokalnych: miasta Jasła i gminy Brzyska, a dokładnie jej odcinek pomiędzy końcowym fragmentem ulicy Mickiewicza na wyjeździe z osiedla Gamrat, a skrzyżowaniem z ulicą Krajowicką w pobliżu Kościoła Parafialnego pw. św. Judy Tadeusza w Dąbrówce.

To ważna z punktu widzenia układu komunikacyjnego w naszym regionie droga, która prowadzi do terenów przemysłowych zlokalizowanych w podmiejskim osiedlu Gamrat. Stąd codzienna obecność na tym szlaku, oprócz samochodów osobowych i autobusów komunikacji publicznej, również wielotonowych „ciężarówek”. To z kolei spowodowało znaczną deformację asfaltu i pojawienie się na tym odcinku muld. Kierowcy, którzy chcą je ominąć, często zjeżdżają na przeciwny pas ruchu powodując zagrożenie wypadkowe dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Stąd zaplanowana rewitalizacja wpłynie na wzrost komfortu jazdy oraz przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, który zarządza przedmiotowym odcinkiem drogi, jest już po procedurze przetargowej. Według wcześniejszych zapowiedzi prace mają zakończyć się do połowy października br. Na czas prowadzonych robót będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE