Kultura | rozrywka | edukacja

W Galerii JDK: „Ślady przemijania” (zapowiedź)

Wystawa prac malarskich Grażyny Korpal

Jasielski Dom Kultury zaprasza na wystawę prac malarskich Grażyny Korpal „Ślady przemijania”. Wystawa wpisuje się w jubileusz 150-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla St. Leszczyńskiego w Jaśle, którego absolwentką jest autorka prac. Wernisaż odbędzie się w piątek, 14 września br. o godz. 17.00 w Galerii JDK.

(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Grażyna Korpal, urodzona w Krakowie jest absolwentką I LO w Jaśle, Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficzno – Historycznym (mgr archeologii śródziemnomorskiej) oraz Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa (mgr konserwacji dzieł sztuki).

Przez 15 lat (2000 – 2015 r.) nieprzerwanie była członkiem Senatu oraz profesorem zwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od 2002 roku była prodziekanem, a następnie przez dwie kadencje (2005-2012) dziekanem Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Obecnie jest kierownikiem Katedry Konserwacji Malowideł Sztalugowych, w której prowadzi Pracownię Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie. Jest rzeczoznawcą Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rzeczoznawcą z ramienia ZPAP. Od 2013 roku zasiada w Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, a od 2017 roku jest członkiem Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków.

Od 1971 roku jest czynnym konserwatorem i restauratorem dzieł sztuki. W swoim dorobku artystycznym posiada wiele autorskich realizacji. Brała udział w pracach społecznych na rzecz ratowania zabytków Krakowa oraz w akcjach ratowania polskiego dziedzictwa na kresach i wielu innych akcjach charytatywnych. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami konserwatorskimi, prezentując dokonania polskich konserwatorów.

Publikuje prace naukowe z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Jest autorem wielu realizacji konserwatorskich i restauratorskich z zakresu malarstwa sztalugowego i ściennego w kraju i poza granicami.

Grażyna Korpal jest także członkiem i honorowym konsultantem FITMA – Federation of International Tsai – Mo Artists – Taiwan. Każdą wolną chwilę poświęca malarstwu. Od 1971 roku wystawia swoje prace malarskie, zdobywając wyróżnienia i nagrody, jest autorem 26 wystaw indywidualnych oraz 81 zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w muzeach, ośrodkach kulturalnych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Wielokrotnie nagradzana za prace malarskie we Włoszech (w Toskani) otrzymała również nagrodę publiczności i wyróżnienie za prace malarskie w Krakowie. Posiada Złotą oznakę Związku Plastyków Polskich, Srebrną Glorię Artis, Medal Edukacji Narodowej, Medal Instytutu Sztuki UMK w Toruniu oraz Medal TPSP w Krakowie.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE