Informacje

Cztery lata temu byli samorządowymi oponentami, dzisiaj wspierają się w walce o lepsze Jasło

Przed czterema laty Andrzej Czernecki musiał ustąpić swoje miejsce w tutejszym ratuszu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości. Przegrał nawet w swoim okręgu wyborczym walkę o mandat radnego miejskiego, również z przedstawicielką tej formacji politycznej. Teraz chce ponownie wrócić do miejscowego samorządu i tym razem może liczyć na mocne poparcie dawnych politycznych konkurentów.

Przedstawiciele lokalnych środków masowego przekazu zostali dzisiaj zaproszeni do biura posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Rzońcy na konferencję prasową, podczas której przedstawiono niespodziewane przedwyborcze rozstrzygnięcia. Przed czterema laty byli jeszcze politycznymi konkurentami i nawzajem się zwalczali, dzisiaj wspólnie zwierają swoje szeregi w walce o najważniejszy urząd w mieście. Mowa o komitecie wyborczym „Jaślanie”, którego liderem jest Andrzej Czernecki, a „zjednoczoną prawicą”, którą na poziomie lokalnym tworzą Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Jarosława Gowina.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Głównym celem porannego spotkania było podpisanie trójstronnego listu intencyjnego, w ramach którego udzielono poparcia kandydatowi „Jaślan” Andrzejowi Czerneckiemu w wyborach na urząd burmistrza miasta Jasła oraz kandydatom reprezentowanego przez niego komitetu w wyborach do Rady Miejskiej Jasła. Druga strona zadeklarowała swoje wsparcie dla działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą ubiegać się o mandaty radnych powiatowych.

Deklarację o wzajemnej współpracy z nowej kadencji samorządowej podpisali: Adam Pawluś (ze strony Prawa i Sprawiedliwości), Stanisław Kruczek, Tomasz Legeny (ze strony Porozumienia Jarosława Gowina) oraz Andrzej Czernecki i Robert Hap (KWW „Jaślanie”).

Adam Pawluś podczas dzisiejszego spotkania kilkukrotnie podkreślał, że jest on pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości na powiat jasielski, co z pewnością miało na celu, aby odgonić od siebie zarzuty o wyborczy falstart partii Jarosława Kaczyńskiego w naszym mieście.

Przedstawiając treść zawartego porozumienia obecnie urzędujący starosta jasielski podkreślił, że jego sygnatariusze „uznają, że aktualna sytuacja wymaga zjednoczenia sił oraz koordynacji działań w nadchodzących wyborach samorządowych. W związku z tym podejmujemy partnerską współpracę na rzecz kompetentnego, sprawnego i uczciwego samorządu, otwartego na potrzeby mieszkańców.”

Kluczowymi działaniami na rzecz lokalnego samorządu, które zostały uwzględnione w tekście listu intencyjnego, to: rozwój społeczno-gospodarczy regionu, realizacja inwestycji na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej, zwalczanie bezrobocia, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, poprawa jakości i dostępności do usług z zakresu ochrony zdrowia, realizacja programów pomocowych dla rodzin wielodzietnych, seniorów, niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej, poprawa jakości kształcenia, wspieranie kultury i sportu, ochrona środowiska naturalnego, poprawa standardów funkcjonowania administracji publicznej i wspieranie inicjatyw lokalnych.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Pracujemy wszyscy razem dla naszych mieszkańców – zadeklarowali uczestnicy dzisiejszego spotkania.

Andrzej Czernecki, który przed czterema laty musiał ustąpić w drugiej turze urząd burmistrza miasta Jasła wspieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość Ryszardowi Pabianowi, docenia poparcie okazane mu przez obóz „zjednoczonej prawicy”.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Myślę, że wspólnie nie zawiedziemy ambicji mieszkańców miasta Jasła na dynamiczny rozwój. – podkreślił kandydat „Jaślan”.

Chyba nie ma niczego ważniejszego jak współpraca pomiędzy wszystkimi środowiskami w mieście na rzecz rozwoju tego ośrodka. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że udało nam się wspólnie doprowadzić do tego, że mamy program, który w dużej części zaspokoi potrzeby i ambicje mieszkańców miasta Jasła. Nie da się prowadzić takiego organizmu jak miasto bez dobrej współpracy z powiatem, radnymi Sejmiku Wojewódzkiego i Urzędem Marszałkowskim oraz rządem. Programy, które w tej chwili oferuje rząd dla rozwoju samorządów są ogromną szansą dla naszego miasta. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie z nich korzystać. – dodał.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Szef podkarpackich struktur partii Porozumienie Jarosława Gowina, obecny Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek:

Bardzo się cieszę, że doszło do tego porozumienia. Z Andrzejem Czerneckim, jako bardzo doświadczonym samorządowcem, współpracujemy jako ugrupowanie Jarosława Gowina od 2013 roku. Początki naszej współpracy nastąpiły, gdy był jeszcze burmistrzem miasta Jasła. Później przez wiele lat jako szef Związku Gmin Dorzecza Wisłoki działał na rzecz regionu jasielskiego. Dlatego też to, co dzisiaj się wydarzyło jest bardzo ważne.

Szczegółowe pomysły na rozwój miasta Jasła w nadchodzących latach oraz drużynę, z którą chciałby realizować swoje pomysły Andrzej Czernecki, zostaną przedstawione podczas konwencji wyborczej komitetu „Jaślanie” w dniu 12 października.

Współpraca na poziomie miasto-powiat ma się odnosić przede wszystkim inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury technicznej miejscowego Szpitala Specjalistycznego.

Odwiedziliśmy dzisiaj wspólnie Szpital Specjalistyczny w Jaśle i rozmawialiśmy o problemach jakie występują w tej największej jednostce organizacyjnej naszego powiatu. Uzgodniliśmy wspólne działania na rzecz jego rozwoju. Padła deklaracja, że z budżetu miasta zostaną przeznaczone środki dzięki którym wspólnie będziemy mogli wybudować nowy pawilon dla oddziału psychiatrycznego. Mamy również deklarację o pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego w tej materii. Uważam, że to najważniejsze zadanie, które dotyczy wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego. – powiedział Adam Pawluś.

Na pytanie o to, czy ze strony dotychczas urzędującego burmistrza Ryszarda Pabiana nie było wsparcia dla tego typu działań, starosta odrzekł:

Prowadziłem rozmowy z panem burmistrzem Pabianem i nie wyraził zdecydowanej chęci współpracy w rozwiązywaniu tych trudnych problemów szpitala. Zwracaliśmy się chociażby o przekazanie 3,5-hektarowej działki, która jest w pobliżu szpitala, aby tam ewentualnie zlokalizować potrzebne nam parkingi i pawilon dla oddziału psychiatrycznego. To pozostało bez odpowiedzi. Na tym przykładzie mogę powiedzieć, że nie udało się nam osiągnąć jakiś wspólnych działań.

Szef sejmikowej komisji zdrowia Wojciech Zając, który był obecny przy podpisaniu deklaracji o współpracy, uzupełnił wypowiedź starosty:

Historia sprzed czterech lat była taka, że Ryszard Pabian był kandydatem z list Prawa i Sprawiedliwości, ale nigdy nie był członkiem tej partii i nigdy nie wyrażał woli do przystąpienia do Prawa i Sprawiedliwości. Jest taki czas, że przychodzi ocena tej kadencji. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość takiej oceny dokonało i nie zdecydowało się poprzeć Ryszarda Pabiana. Kandydatem wysuniętym przez komitet miejski PiS był radny Rady Miejskiej Jasła Krzysztof Pec. Bieżąca sytuacja powoduje to, że podpisujemy dzisiaj porozumienie. Andrzej Czernecki jest powszechnie znaną osobą, szanowaną, cenioną, osobą z dorobkiem samorządowym. To, co jest dla nas najważniejsze, to wspólne kwestie programowe. One w tym porozumieniu są przedstawione w dosyć ogólnej formule, ale też ramy porozumienia nie pozwalają na to, aby rozpisać to w szczegółach. W drużynie Andrzeja Czerneckiego, jeśli chodzi o kandydatów do Rady Miejskiej Jasła, jest wiele osób aktywnych, młodych, które znam osobiście i myślę, że ten zgrany zespół poprowadzi Jasło przez najbliższe pięć lat do tego, aby można było mówić o naszym pięknym mieście jako o mieście nowoczesnym.

Wielce prawdopodobne, że za otrzymane wsparcie PiS-u, Andrzej Czernecki w przypadku objęcia stanowiska burmistrza Jasła powierzy funkcję swojego zastępcy Krzysztofowi Pecowi. Radny miejski i kierownik w jasielskiej placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego miał być liderem list tej partii w wyborach do samorządu miejskiego, których ostatecznie nie udało się zarejestrować.

Żadna ze stron nie chciała jednak tego dzisiaj oficjalnie potwierdzić. – Nie odpowiem konkretnie na to pytanie, ponieważ najpierw należy wybory wygrać, a później będziemy rozmawiać o personaliach. – ucina Andrzej Czernecki. – Zobaczymy, jak mieszkańcy Jasła odniosą się do naszej oferty programowej, a jeżeli odniosą się korzystnie i wygramy te wybory to wtedy będziemy budować tak naszą współpracę, żeby ona była skuteczną. Wówczas będziemy rozmawiać o personaliach. W tej chwili ogłoszenie takiej decyzji byłoby zbyt przedwczesne. Ta współpraca z Prawem i Sprawiedliwością na pewno będzie się opierała na tym, że będziemy mieli wspólnych przedstawicieli w Zarządzie Miasta.

Wojciech Zając dodał do tej wypowiedzi, że: – Zawsze jest tak, że kwestie personalne ekscytują, ale dzisiaj nas ekscytuje program. Jako mieszkańcy tego miasta chcemy, aby ono się rozwijało lepiej, bardziej zdecydowanie, bo takie są oczekiwania mieszkańców. Te propozycje programowe, które przedstawiliśmy wychodzą temu naprzeciw. Dzisiaj mówimy o konkretnych działaniach, a nie o personaliach. Na to przyjdzie jeszcze pora.

Andrzej Czernecki pytany przez dziennikarzy nie odżegnuje się od swoich pomysłów sprzed kilku lat wspominając chociażby o powołanej przez niego Radzie Ekspertów, w skład której wszedł m.in. obecny wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Korzystanie z rad osób doświadczonych i wpływowych jest dla każdego środowiska niezwykle ważne. Jeżeli odniesiemy sukces w wyborach, a mówię tutaj o KWW „Jaślanie” i „zjednoczonej prawicy” to szerokie grono osób, które mogą świadczyć usługi ekspercie na zasadzie wolontariatu będzie tutaj przez nas bardzo pożądane. Jest taka potrzeba, aby wszystkie istotne środowiska z miasta mogły poprzez swoich liderów kierować tutaj odpowiednią wiedzę, która pozwoli rozbudowywać nasz program. Tak, żeby wyjść z jak najlepszą ofertą to mieszkańców. Czy to będzie Rada Ekspertów to czas pokaże, ale na pewno będziemy korzystać z wiedzy profesjonalistów. – stwierdził.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Na zakończenie dzisiejszego spotkania starosta jasielski Adam Pawluś zaapelował do mieszkańców miasta do udziału w nadchodzących wyborach samorządowych: – Prosimy o poparcie dla nas, abyśmy mieli możliwość realizacji programu adresowanego do mieszkańców, w porozumieniu z rządem Prawa i Sprawiedliwości.

***
W 2014 roku, aby wyłonić gospodarza naszego miasta, potrzebna była druga tura. Wówczas kandydata Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Pabiana poparło 6 346 mieszkańców (57,09%), a Andrzeja Czerneckiego, który startował z własnego komitetu „Jaślanie” 4 769 mieszkańców (42,91%). Frekwencja wyniosła wówczas 37,15%. Czernecki nie uzyskał również mandatu radnego Rady Miejskiej Jasła. Musiał ustąpić w swoim okręgu wyborczym miejsca przedstawicielce PiS Dorocie Bilewicz, która zdobyła 178 głosów (o 23 więcej od niego). Czernecki ma obecnie 56 lat i jest młodszy od swojego konkurenta o pięć lat. Obecnie szefuje Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle. W tegorocznych wyborach do Rady Miejskiej Jasła wystawia razem ze swoim komitetem „Jaślanie” 27 kandydatów. Wśród nich są m.in. dotychczasowi radni: Krzysztof Czeluśniak, Robert Hap, Jan Pierzchała i Leszek Znamirowski. Prawu i Sprawiedliwości, przez błędy formalne, nie udało się zarejestrować list w żadnym z trzech miejskich okręgów wyborczych, przez co partia nie mogła wystawić swojego kandydata na burmistrza Jasła, którym został oficjalnie ogłoszony Krzysztof Pec.

W wyborach na urząd burmistrza Jasła:

  • poprę Ryszarda Pabiana (52%, 116 głosów)
  • poprę Andrzeja Czerneckiego (23%, 52 głosów)
  • nie wezmę udziału w głosowaniu (13%, 29 głosów)
  • oddam pustą kartę (9%, 20 głosów)
  • nie mam zdania na ten temat (4%, 8 głosów)

Liczba głosów: 225

Loading ... Loading ...

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE