Informacje

Miasto chce wspierać młodych przedsiębiorców

Samorząd Jasła przedstawia kolejny pomysł na tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju lokalnej gospodarki. Władze miasta, chcąc zachęcić młodych przedsiębiorców do zakładania w Jaśle nowych firm, planują w tym celu utworzyć inkubator przedsiębiorczości, czyli miejsce, w którym na preferencyjnych warunkach będą oni mogli prowadzić i rozwijać własną działalność gospodarczą.

Radni miejscy upoważnili dzisiaj burmistrza Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych, które umożliwią realizację projektu pod nazwą „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle”.

Na dzisiejszej sesji po raz kolejny wróciliśmy do tematu wspierania ogólno pojętego rozwoju przedsiębiorczości. Chcemy stworzyć inkubator przedsiębiorczości, który miałby działać w lokalu położonym na ulicy Kazimierza Wielkiego 5. Rada Miejska upoważniła burmistrza do zawarcia umowy z wykonawcą prac adaptacyjnych. W tej chwili mamy przygotowaną specyfikację do ogłoszenia przetargu. – komentuje burmistrz Ryszard Pabian.

Urzędnicy lokalnego magistratu podkreślają, że głównym celem utworzenia tego typu ośrodka jest stworzenie początkującym przedsiębiorcom odpowiednich warunków do rozwoju własnych działalności gospodarczych. Będą oni mogli wynająć w tym miejscu powierzchnię biurową na preferencyjnych warunkach. Obiekt zostanie wyposażony w podstawowe meble i sprzęt informatyczny z dostępem do sieci internetowej. Pomysł zakłada również poradnictwo i doradztwo m.in. w aspekcie prawnym i biznesowym, które udzielać będą wykwalifikowani pracownicy urzędu.

Spotykamy się z głosami, że są takie oczekiwania ze strony młodych ludzi, którzy niespecjalnie mają możliwość rozpoczęcia działalności u siebie bądź też wystarczającą ilość środków na komercyjny wynajem tego typu lokalu. Stąd też kierunek, aby umożliwić im podjęcie tej działalności. Będą to zarówno stanowiska do wspólnej pracy, jak i wydzielone biura. – tłumaczy burmistrz.

Jeszcze w tym tygodniu ma być ogłoszony przetarg, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy prac adaptacyjnych w obiekcie, który do tej pory był wynajmowany przez urząd miasta na zasadach komercyjnych.

Włodarz naszego miasta szacuje, że inkubator mógłby rozpocząć swoją działalność na wiosnę przyszłego roku.

Na tę chwilę uruchamiamy pierwszy etap zadania, w którym chcemy zaadoptować parter obiektu natomiast projekt został opracowany na obydwie kondygnacje budynku. Jeżeli uda nam się uzyskać dofinansowanie to na pewno będziemy realizować też i drugi etap. Zakładamy, że praktycznie na wiosnę przyszłego roku mielibyśmy zakończyć prace związane z adaptacją parteru i wtedy można by już uruchomić wynajem tych powierzchni. – wyjaśnia.

Przewiduje się, że jasielski ośrodek docelowo obejmie swoją pomocą około dwudziestu przedsiębiorców. Samorząd jest już po wstępnych rozmowach z zainteresowanymi stronami. Wiodącą grupę mają stanowić podmioty działające w branży usługowej.

W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania projektu i ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych, ale przeprowadziliśmy już wstępne rozmowy z zainteresowanymi stronami. Wszystko było uzależnione od podjęcia w dniu dzisiejszym uchwały. Teraz już możemy oficjalnie przystąpić do działań promocyjnych. Równolegle z poszukiwaniem źródła dotacji i prowadzeniem prac budowlanych będziemy poszukiwać osób zainteresowanych zajęciem tych wolnych pomieszczeń. – wyjaśnia Pabian.

Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie tych działań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

WIZUALIZACJE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W JAŚLE:

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE