Informacje

Strażacy ziemi jasielskiej w hołdzie niepodległej Ojczyźnie

W Trzcinicy na uroczystym apelu spotkały się dzisiaj jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego, które podobnie jak nasza Ojczyzna mają co najmniej stuletni rodowód i wniosły niewątpliwy wkład w budowanie postaw patriotycznych społeczeństwa. Druhowie ochotnicy – także ci, którzy prowadzili swą aktywną działalność na naszych ziemiach, mają niezaprzeczalny udział w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano zlot ochotniczych straży pożarnych z terenu naszego powiatu, które powstały w 1918 roku lub wcześniej. Tak bogatą historią może poszczycić się ponad połowa z 96 jednostek funkcjonujących obecnie na Jasielszczyźnie. Organizacji tego cennego przedsięwzięcia podjęli się: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle, Urzędy Gmin w Jaśle i Skołyszynie, Starostwo Powiatowe w Jaśle, prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego oraz funkcjonująca przy szkole drużyna Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Miejsce uroczystej zbiórki zostało wybrane nieprzypadkowo. Jak przypomniał podczas powitania zaproszonych na dzisiejszą uroczystość gości dyrektor szkoły Ludomir Mastej, to właśnie w Trzcinicy 104 lata temu między 17, a 26 września generał Józef Haller, wówczas w stopniu kapitana, prowadził manewry i zaciąg uzupełniający do oddziałów Legionów Wschodnich.

To historyczne wydarzenie upamiętnia obelisk, który ustawiono przed budynkiem dydaktycznym trzcinickiej szkoły średniej.

Właśnie przy nim odbyła się część oficjalna zlotu, którą rozpoczęto od wprowadzenia na plac pocztów na czele ze sztandarami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle, Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin: Brzyska, Jasło, Dębowiec, Skołyszyn, Kołaczyce, Tarnowiec i Nowy Żmigród.

Wśród zaproszonych gości, których oficjalnego powitania dokonał wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, znaleźli się: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz, wiceprezes Zarządu Oddziału Województwa Podkarpackiego ZOSP RP w Rzeszowie Władysław Tabasz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle brygadier Bogdan Ziemba, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle młodszy brygadier Piotr Śmietana, emerytowany Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga, emerytowany Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. w st. spocz. Wiesław Latoszek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Mariusz Świątek, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Stanisław Mlicki, kapelan straży pożarnych powiatu jasielskiego ks. Tadeusz Wawryszko oraz proboszcz parafii w Trzcinicy ks. Andrzej Turoń.

Okolicznościowy apel zorganizowany w przypadającą w bieżącym roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przebiegał zgodnie z ceremoniałem wojskowym. W jego programie znalazły się następujące punkty: złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego, przemówienia zaproszonych gości, złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym generała Józefa Hallera oraz odczytanie Apelu Pamięci poświęconego rocznicy pobytu i rekrutacji do Legionu Wschodniego przez Józefa Hallera.

Druh Stanisław Święch, który organizował dzisiejsze wydarzenie, w swoim wystąpieniu zaznaczył ogromny wkład jaki w odzyskanie upragnionej niepodległości odegrały formujące się w ówczesnym czasie pierwsze jednostki ochrony przeciwpożarowej:

Spotykamy się dzisiaj na uroczystej zbiórce w przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, na uroczystości poświęconej Ojczyźnie i wolności. 11 listopada to ważny dzień dla każdego Polaka. Symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała upragnioną niepodległość, którą utraciła w wyniku zagrabienia jej przez Rosję, Prusy i Austrię. Państwo, niegdyś tak wielkie i sławne, przestało istnieć na wiele pokoleń. Nieustanne próby Polaków zmierzające do odzyskania niepodległości, szczególnie w XIX wieku, niestety nie przynosiły powodzenia. Po 123 latach niewoli Polska stała się samodzielnym państwem. Marzenia Polaków o niepodległości po latach walki o germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły. Ziemie zaborów pruskiego, rosyjskiego, austriackiego na powrót złączyły się w jedność. Odzyskaliśmy niepodległość. Ochotnicze strażactwo i jego struktury organizacyjne mają niewątpliwy wkład w budowanie postaw patriotycznych społeczeństwa, a w tworzeniu jedności Polaków we wszystkich trzech zaborach mają niezaprzeczalny udział w odzyskaniu niepodległości. Strażacy ochotnicy walczyli z germanizacją w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, przygotowując zorganizowane kadry dla wolnej Polski. Już w 1895 roku założyli Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z siedzibą we Lwowie. Pod zaborem rosyjskim, w 1916 roku, z inicjatywy Bolesława Chomicza i Józefa Tuliszkowskiego zawiązano Związek Floriański. Dewizą prowadzonych działań o patriotycznym charakterze były jakże aktualne i dzisiaj hasła „Bogu na chwałę, ludziom ku pomocy”, „w jedności siła”. Strażacy przelewali swą krew dla odzyskania i utrwalenia niepodległości w latach 1918-1921. Dziś pamiętamy o współtwórcach niepodległego państwa polskiego: Józefie Piłsudskim, Wincentym Witosie, Wojciechu Korfantym, Ignacym Daszyńskim, Ignacym Paderewskim, Romanie Dmowskim. Obok nich ogromną rolę odegrali strażacy na czele z Bolesławem Chomiczem, prezesem Związku Floriańskiego i pierwszym prezesem głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tadeusz Gorgosz, w imieniu samorządu powiatowego, podziękował ochotnikom nie tylko za bezinteresowną straż nad bezpieczeństwem lokalnej społeczności, ale także za krzewienie idei patriotyzmu, które wyrażają poprzez swój liczny udział w wydarzeniach upamiętniających historyczne dzieje naszego narodu czy uroczystościach religijnych w swoich „małych Ojczyznach”:

Cieszę się, że dzisiejsza uroczystość zgromadziła tak wiele osób. Jest to dowodem i potwierdzeniem wielkiego szacunku, uznania i wdzięczności dla bezinteresownej strażackiej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej społeczności. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt, a zarazem obowiązek. To dzięki Waszej pomocy, którą niesiecie osobom jej potrzebującym w wyniku pożarów, podtopień, wichur czy zdarzeń drogowych, czujemy się bezpiecznie. Wasza służba nie zna granic administracyjnych i bardzo często niesiona jest z narażeniem własnego życia i zdrowia. W obliczu różnych zagrożeń zawsze jesteście na pierwszej linii. Wasza pomoc jest nieoceniona, zawsze można na Was liczyć. Niejednokrotnie na dźwięk syreny alarmowej, niezależnie od pory dnia czy nocy, świąt czy innych okoliczności, pozostawiacie swoje rodziny, domowe obowiązki, pracę i wyruszacie na pomoc innym. Oprócz tego bierzecie udział w zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez sportowych, uczestniczycie również w uroczystościach państwowych, kościelnych organizowanych na terenie gmin. Budujące dla mnie jest to, że wśród członków ochotniczych straży pożarnych jest coraz więcej młodzieży, która w przyszłości będzie kontynuowała tę piękną, a zarazem odpowiedzialną służbę. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do złożenia całej strażackiej braci podziękowań i życzeń. W imieniu własnym i całego Zarządu Powiatu oraz całej społeczności powiatu jasielskiego pragnę wyrazić wielką wdzięczność za starania, w których nie szczędzicie ani własnego zdrowia, ani czasu. Dziękuję Wam bardzo za trudną i odpowiedzialną służbę, za otwartość serc i pomocną dłoń pokazywane drugiemu człowiekowi. Niech ta uroczystość będzie powodem do Waszej dumy i satysfakcji. Dziękuję również Waszym rodzinom za wyrozumiałość dla Waszej służby, którą pełnicie kosztem rodzinnego życia, w myśl strażackiej zasady „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Gratuluję sukcesów i życzę dużo zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności.

Dzisiejsze wydarzenie uświetniły występy orkiestry działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy oraz Chóru „Soli Deo” z I Liceum Ogólnokształcącego im. kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle pod kierownictwem Moniki Twarduś.

Prezes Stanisław Święch kieruje podziękowania za bezinteresowną pomoc w organizacji wydarzenia do jednostek: OSP KSRG Osobnica, OSP Pusta Wola, OSP Bączal Dolny, OSP Bączal Górny (gmina Skołyszyn), OSP „Florian” Żółków (gmina Jasło), a także dyrekcji Muzeum Regionalnego w Jaśle za przygotowanie referatu obrazującego udział strażaków z powiatu jasielskiego w walce o odzyskanie Niepodległości i sylwetki generała Józefa Hallera.

Szczególną czcią otaczamy dziś wszystkich, którzy za nią walczyli i ginęli. Wspominamy, że naszych małych Ojczyznach zawiązywali ochotnicze straże pożarne i przez lata służyli wszystkim mieszkańcom niosąc pomoc i ratunek. Często z narażeniem życia i zdrowia. My, spadkobiercy tych szczytnych tradycji zdajemy sobie doskonale sprawę z misji społecznej jaka spoczywa na naszej organizacji. Z faktu, iż podstawową naszą powinnością jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. To jest dziś nasza wielka patriotyczna misja. – podsumował.

Stuletnie i starsze jednostki OSP z powiatu jasielskiego działają m.in. w miejscowościach: Harklowa (1897 rok), Lisów (1907 rok), Przysieki (1899 rok), Siepietnica (1897 rok), Święcany (1906 rok), Skołyszyn (1884 rok), Siedliska Sławęcińskie (1900 rok), Cieklin (1905 rok), Dębowiec (1887 rok), Łazy Dębowieckie (około 1906 roku), Wola Dębowiecka (około 1903 roku), Zarzecze (1904 rok), Kołaczyce (1884 rok), Sowina (1911 rok), Bieździedza, Lublica (1902 rok), Sieklówka (1900 rok), Brzyska (1912 rok), Kłodawa (1910 rok), Ujazd (1906 rok), Błażkowa (1906 rok), Bierówka (1908 rok), Niepla (1909 rok), Osobnica (1910 rok), Kąty (1910 rok), Mytarka (1911 rok), Nienaszów (1907 rok), Stary Żmigród (1908 rok), Toki (1912 rok), Nowy Żmigród (1884 rok), Osiek Jasielski (1893 rok), Załęże (1875 rok), Świerchowa (1909 rok), Umieszcz (1913 rok), Brzezówka (1910 rok), Roztoki (1910 rok), Wrocanka (1907 rok), Czeluśnica (1906 rok), Glinik Polski (1908 rok), Łajsce (1910 rok), Łubno Szlacheckie (1907 rok), Potakówka (1911 rok), Jasło-Hankówka (prawdopodobnie 1904 rok).

FOTOGALERIA:

Strażacki apel w stulecie polskiej niepodległości

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE