Informacje

W jasielskim szpitalu uruchomiono nowy oddział o profilu diabetologicznym

Z początkiem października w jasielskim Szpitalu Specjalistycznym uruchomiono oddział diabetologiczny. To pierwsza tego typu działająca samodzielnie jednostka organizacyjna w podkarpackiej placówce służby zdrowia. Jej otwarcie wiąże się z poszerzeniem oferty medycznej i jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pacjentów pochodzących nie tylko z naszego powiatu, ale również ościennych miejscowości. Wszak cukrzyca jest uznawana dzisiaj za jedną z najbardziej postępujących chorób współczesnej cywilizacji.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Po blisko półtorarocznych staraniach dyrekcji jasielskiego szpitala udało się w nim utworzyć nową komórkę organizacyjną odpowiedzialną za lecznictwo stacjonarne. Diabetologia, bo o niej mowa, została wydzielona ze struktury dotychczas funkcjonującej „interny”. Głównym przedmiotem działalności nowego oddziału jest prowadzenie diagnostyki, leczenie i zapobieganie cukrzycy oraz jej powikłań. Według danych statystycznych prezentowanych przez Światową Organizację Zdrowia, cukrzyca jest jedną z głównych chorób cywilizacyjnych, ze skutkami których musi zmagać się współczesna medycyna.

Cukrzyca jest narastającą epidemią. – podkreśla lek. med. Piotr Pluta, kierownik oddziału diabetologicznego. To świadczy o tym jak duże zapotrzebowanie w naszym społeczeństwie jest na tego typu usługi medyczne. – Ilość pacjentów w naszym kraju wzrasta w dramatycznym tempie. Wiąże się to oczywiście z siedzącym trybem życia, wysokokaloryczną żywnością, itp. Dzięki powstaniu tego typu oddziału, będziemy mieli możliwość jak najlepszej opieki nad chorymi. Zarówno nad chorymi z cukrzycą typu II, jak i nad chorymi z cukrzycą typu I. W leczeniu cukrzycy typu I dokonuje się aktualnie szybki postęp. Pacjenci są leczeni za pomocą pomp insulinowych, które są coraz bardziej doskonalsze. Dzięki temu oddziałowi będziemy mieli jeszcze lepszą możliwość wykorzystania tego postępu technicznego celem jak najlepszego leczenia pacjentów.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Nikogo więc nie powinno dziwić, że taki oddział jest potrzebny. – dopowiada lek. med. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. – Kontrakt na oddział diabetologiczny uzyskaliśmy raptem dwa tygodnie temu, a już pracuje pełną parą. Jest to jedyny tego typu oddział w całym województwie podkarpackim. Będzie on służył pacjentom nie tylko z powiatu jasielskiego, ale z całego województwa podkarpackiego i części województwa małopolskiego.

Na potrzeby nowego oddziału zaadoptowano część drugiego piętra w budynku głównym – w miejscu po geriatrii, która wyprowadziła się na dotychczasową „część żeńską” oddziału chorób wewnętrznych i powiększyła o kilka dodatkowych łóżek. Diabetologia dysponuje w sumie osiemnastoma łóżkami, w tym stanowiskiem do intensywnego nadzoru osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Poszczególne pomieszczenia wyposażono w podstawowy wysokospecjalistyczny sprzęt niezbędny do monitorowania stanu pacjenta, w tym kardiomonitory czy pompy insulinowe.

Liczę łóżek zaproponowano w oparciu o epidemiologię cukrzycy w naszym regionie.

Te osiemnaście łóżek powinno być wystarczające do konkretnego, intensywnego, zbilansowanego leczenia pacjentów z cukrzycą. Resztę „załatwi” poradnia diabetologiczna. Rocznie jest tam leczonych około siedmiu tysięcy pacjentów. Oddział jest dla tych, którzy wymagają bardziej intensywnego leczenia, ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, z problemami diagnostycznymi, z powikłaniami cukrzycy. To jest bardzo potrzebny oddział. – podkreśla Michał Burbelka.

Dyrektor szpitala uznaje powstanie nowego oddziału za pierwszy dobry krok w kierunku leczenia pacjentów z tą poważną chorobą cywilizacyjną.

Chcieliśmy go otworzyć, ponieważ jest mnóstwo pacjentów chorych na cukrzycę. Od wielu lat mamy w Jaśle poradnię diabetologiczną. Pacjenci chorzy na cukrzycę ginęli w tłumie pacjentów chorych na choroby wewnętrzne. Ponieważ była duża chęć ze strony lekarzy, aby kształcić się w dziedzinie diabetologii stwierdziłem, że dlaczego by nie otworzyć oddziału dedykowanego pacjentom chorym na cukrzycę. Dla naszego szpitala jest jeszcze jeden ważny aspekt. W dzisiejszych czasach kiedy finansowanie szpitala pochodzi z tzw. budżetu, gdzie w zasadzie wszystko jest opłacane z jednego worka, trudno znaleźć oddział, który byłby finansowany osobno. Innymi słowy, który generowałby dodatkowy przychód. Oczywiście pacjentów to nie interesuje, ale ja jako dyrektor szpitala muszę dbać też o finanse szpitala. Był to sposób na uzyskanie dodatkowego przychodu, pomijając fakt, że mamy bardzo dobrych lekarzy, wyszkolony personel, który od lat zajmuje się cukrzycą. Trzeba to było tylko spiąć jedną wspólną klamrą. I to nam się udało. – wyjaśnia Michał Burbelka.

W oddziale znalazło zatrudnienie czterech lekarzy specjalistów w tej dziedzinie, trzynaście pielęgniarek oraz dietetyczka, asystenci medyczni i salowe. Za organizację jego pracy odpowiadają lekarze Piotr Pluta i Edyta Hałucha, zaś szefową pielęgniarek i niższego personelu medycznego została Urszula Mika.

Szpital nie tylko otwiera nowe oddziały, nie tylko pozyskuje dodatkowe pieniądze na swój rozwój, ale jesteśmy także generatorem dodatkowych miejsc pracy na miarę naszych możliwości. To jest niezwykle ważne. W naszym powiecie każda firma, która tworzy nowe miejsca pracy, powinna być doceniana. – zaznacza dyrektor.

Ważnym aspektem funkcjonowania oddziału diabetologii jest to, że lekarze mogą się tu szkolić w tej dziedzinie. – Obecnie mamy taki rodzaj szkolenia na oddziale chorób wewnętrznych i będziemy go przenosić na oddział diabetologii. U nas szkolili się nasi lekarze, jeden z kolegów jest z Kielc, jedna koleżanka szkoli się tutaj aż z Gdyni. Także chyba mamy dobrą renomę. – przyznaje Michał Burbelka.

Aby podkreślić jakie znaczenie ma ten oddział na mapie potrzeb zdrowotnych całego naszego regionu, kierownictwo szpitala w osobach Michała Burbelki i jego zastępców do spraw leczniczych Dariusza Kowalskiego i administracyjno-ekonomicznych Zbigniewa Betleja, zaprosiło dzisiaj przedstawicieli organu prowadzącego na uroczyste otwarcie nowo powstałej komórki.

Odpowiedź na zaproszenie przyjęli starosta jasielski Adam Pawluś wraz z wicestarostą Tadeuszem Gorgoszem i członkami Zarządu Powiatu w Jaśle Andrzejem Stachurskim i Stanisławem Zającem, przewodniczący Komisji Społecznej Rady Powiatu w Jaśle Mateusz Lechwar, a także radny Grzegorz Pers (dyrektor ośrodka zdrowia Nowym Żmigrodzie, który jest największym tego typu podmiotem leczniczym działającym na terenie powiatu jasielskiego, z którym jasielski szpital wspólnie realizuje zadania z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej).

Uznanie dla dyrekcji szpitala za jego systematyczny rozwój wyrazili również poseł Bogdan Rzońca, a także dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie Robert Bugaj wraz ze swoim zastępcą do spraw ekonomiczno-finansowych Katarzyną Kowalewską.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Jest to rzeczywiście duże osiągnięcie, ponieważ nie mamy jeszcze na Podkarpaciu oddziału diabetologii. – podkreślił Robert Bugaj. – To jest bardzo dobry przykład, że nie tylko szpitale wojewódzkie, ale także szpitale powiatowe mogą być dobrze zarządzane i mogą otwierać u siebie nowe zakresy działalności. W Jaśle świetna jest ortopedia, chirurgia ręki, dość unikalnym oddziałem jest również geriatria, a teraz mamy jeszcze oddział diabetologii. To świadczy tylko o tym, że szpital jest bardzo dobrze zarządzany. Ten oddział będzie miał znaczenie regionalne. Praktycznie pacjenci z całego województwa, ale także z okolicznych powiatów z Małopolski będą tutaj przyjeżdżać. Mamy w tej chwili bardzo specjalistyczną diagnostykę w cukrzycy, ciągle pojawiają się nowe leki i dlatego takie oddziały są bardzo potrzebne do intensywnego leczenia. Później pacjenci będą leczeni w poradni diabetologicznej. Dlatego ta liczba łóżek nie musi być ogromna, bo w tej chwili odchodzimy od długich hospitalizacji. Chodzi o to, żeby pacjenta bardzo dokładnie zdiagnozować, ustawić leczenie, a później już kontynuować je w formie ambulatoryjnej. – dodał.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Adam Pawluś, starosta jasielski, powiedział: – Serdecznie dziękuję dyrekcji szpitala za tę cenną inicjatywę. Jasielski szpital ciągle się zmienia, podejmuje nowe wyzwania. Mam nadzieję, że ten trend zostanie utrzymany. Liczę również na to, że zostanie utworzony nowy pododdział urologii. W najbliższy czwartek czeka nas niezwykła uroczystość oddania do użytku nowego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Na to wydarzenie przyjedzie do Jasła Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i wicepremier Jarosław Gowin. Mamy kolejne duże plany inwestycyjne. Zwłaszcza chcemy zmienić organizację oddziału psychiatrycznego, który znajduje się w starym zabytkowym budynku. Czas to zmienić poprzez budowę nowego pawilonu. Mam nadzieję, że doprowadzimy do tego w jak najkrótszym czasie. Dziękuję dyrekcji Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie za to, że znalazły się środki i możemy rozpocząć funkcjonowanie tego wspaniałego oddziału.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie Robertowi Bugajowi, zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych Katarzynie Kowalewskiej, z którą toczyłem wiele rozmów. Spieraliśmy się, ale konstruktywnie. Mimo czasami naszego dużego sporu wyszło coś konkretnego. Dziękuję także Zarządowi Powiatu w osobach starosty Adama Pawlusia, wicestarosty Tadeusza Gorgosza, etatowego Członka Zarządu Andrzejowi Stachurskiemu, że ta współpraca jeśli chodzi o rozwój szpitala układa się jak nigdy dotąd. Ja wreszcie mam taki komfort, że jeśli mam jakiś konkretny pomysł to mogę pójść do Starostwa i porozmawiać o nim. Oczywiście, że nie ze wszystkimi moimi pomysłami się oni zgadzają natomiast niejednokrotnie jest tak, że jestem w stanie przekonać ich do danej inwestycji. Szpital, który nie ma inwestycji, umiera. My nie jesteśmy szpitalem wojewódzkim. Musimy bardzo pilnować finansów i zakupów. Trzeba powiedzieć uczciwie, że współpraca z obecnym starostą i jego ludźmi jest bardzo dobra. Dobrze nam się wspólnie prowadzi inwestycje czego przykładem jest niedługo otwierany blok operacyjny.lek. med. Michał Burbelka

Przed jasielskim szpitalem kolejne wyzwania. W najbliższym czasie planowane jest m.in. uruchomienie pododdziału urologicznego, który ma być częścią oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej. Plany rozwojowe obejmują również budowę nowego pawilonu na potrzeby oddziału psychiatrycznego oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych dedykowanych pacjentom i personelowi szpitalnemu.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

POSŁUCHAJ RELACJI:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE