Informacje

Chirurgia do remontu za przeszło dwa miliony złotych

Do wiosny przyszłego roku potrwa kompleksowy remont żeńskiej części oddziału chirurgicznego w jasielskim szpitalu. Powstaną tam przestronne i w pełni komfortowe sale chorych z odrębnymi węzłami sanitarnymi, wyposażone w nowe łóżka, meble i podstawową aparaturę medyczną, a także nowe sale opatrunkowa i zabiegowa oraz pomieszczenia socjalne dla personelu pielęgniarskiego i dyżurka lekarska. Kwotę przeszło dwóch milionów złotych na realizację tej inwestycji przekazał szpitalowi organ założycielski.

Dzisiaj w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych”. Kontrakt powierzono firmie Alfa z siedzibą w Gorlicach, która w ramach prowadzonego postępowania przetargowego zaoferowała najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę w kwocie 2 038 545,25 złotych brutto.

Umowę parafowali: dyrektor szpitala lek. med. Michał Burbelka oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych Józef Trybus, w obecności senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicji Zając, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Zająca, starosty jasielskiego Adama Pawlusia, wicestarosty Tadeusza Gorgosza, członka Zarządu Powiatu Stanisława Zająca, zastępcy dyrektora szpitala do spraw ekonomiczno-administracyjnych Zbigniewa Betleja, kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dr. n. med. Szymona Niemca oraz kierownika działu zamówień publicznych szpitala Krystyny Tuchowskiej.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Rozpoczynamy gruntowny remont połowy oddziału chirurgicznego. Dotychczas nie było to możliwe. Dzięki całemu Zarządowi Powiatu w Jaśle na czele ze starostą Adamem Pawlusiem i wicestarostą Tadeuszem Gorgoszem dostaliśmy środki, które pozwolą nam na remont tego oddziału. Szpital w zakresie oddziału chirurgicznego nie był nigdy remontowany. Dokonywano jedynie bieżących napraw. To będzie naprawdę nowoczesny oddział, w którym pacjenci będą mieli bardzo dobre warunki leczenia, a także cały personel będzie miał bardzo dobre warunki pracy. – powiedział dyrektor Michał Burbelka.

Część żeńska oddziału przejdzie gruntowną modernizację. Powstaną tu nowe pokoje: jedno, dwu i trzyosobowe, które będą miały własne łazienki wyposażone w prysznic, umywalki i muszle klozetowe. Na salach chorych pojawią się nowe łóżka, meble do przechowywania podręcznych rzeczy, a także podstawowa aparatura medyczna.

Wyremontowane zostaną również: gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój przygotowawczy pielęgniarski wraz z punktem pielęgniarskim, łazienka ogólnodostępna (dla osób niepełnosprawnych), brudownik, dyżurka lekarzy, pomieszczenia porządkowe oraz pomieszczenia socjalne.

W ramach inwestycji zaplanowano także wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji przeciwpożarowej, montaż klimatyzacji i wymianę instalacji gazów medycznych.

Ten remont będzie w praktyce polegał na wyburzeniu starej części oddziału żeńskiego i niejako na wybudowaniu jej na nowo. Zlikwidujemy część łóżek szpitalnych z dwudziestu kilku do kilkunastu. Sale chorych będą mniejsze i każda z tych sal będzie połączona ze swoim węzłem sanitarnym: prysznicem i ubikacją. Nastąpi zdecydowana poprawa warunków socjalno-bytowych. Na tej stronie żeńskiej będzie osobna sala opatrunkowa, sala zabiegowa, pokój socjalny dla personelu, dyżurka dla lekarzy. A więc standard podniesie się nie tylko dla pacjentów, ale również i dla personelu pracującego w szpitalu. – mówi dr n. med. Szymon Niemiec, szef jasielskiej chirurgii.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Oddział ten nie był praktycznie remontowany od początku jego lokalizacji w budynku głównym szpitala, który powstał pod koniec lat 60-tych ubiegłego stulecia. Ostatnie prowadzone w tym miejscu prace polegały na odmalowaniu ścian w salach chorych i na korytarzu oraz drobnych poprawkach technicznych wynikających z wymogów narzuconych na administrację szpitala przez inspekcję sanitarną.

Miało to miejsce około dziesięć lat temu. – wspomina. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wreszcie dokona się remont naszego oddziału. Pacjenci będą mieli zdecydowanie lepsze warunki socjalno-bytowe. Wpłynie to na poprawę ich samopoczucia, ponieważ będą jedno, dwu lub trójosobowe sale, z osobnymi węzłami sanitarnymi. Całość będzie wykonana na bardzo wysokim poziomie.

Cały oddział liczy obecnie 58 łóżek, docelowo po jego remoncie liczba ta zmniejszy się do 34.

Zejście do trzydziestu kilku łóżek umożliwi nam przyjmowanie pacjentów tylko ze schorzeniami chirurgicznymi. Ze względu na to, że mieliśmy 58 łóżek, na naszym oddziale wytworzyła się taka sytuacja, że poza pacjentami chirurgicznymi na te wolne miejsca, które nie były wykorzystane, przyjmowaliśmy również pacjentów paliatywnych do opieki długoterminowej. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego nie było to dla nas rentowne, ponieważ najlepiej opłacane są procedury chirurgiczne. Po remoncie dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mieli 34 łóżka i głównie będą one obsadzone przez pacjentów chirurgicznych. – wyjaśnia Szymon Niemiec.

Średnio rocznie hospitalizowanych jest tutaj ponad trzy tysiące pacjentów, a wykonuje się około 1350 procedur zabiegowych i operacyjnych. To optymalna liczba jeśli chodzi o funkcjonowanie oddziału chirurgicznego w strukturach szpitala powiatowego.

Nz. dr n. med. Szymon Niemiec (P) wraz z członkiem Zarządu Powiatu w Jaśle Stanisławem Zającem (L) podczas uroczystego parafowania umowy na remont Oddziału Chirurgicznego.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

W założeniach konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej jest powiedziane, że oddziały mają rację bytu, jeżeli wykonuje się co najmniej osiemset operacji rocznie. My wykonujemy w przedziale między 1200, a 1300. Nie wszystkie to duże operacje, ale jest to rzetelna liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych. Posiadamy zdolności akredytacyjne w specjalizacji chirurgii ogólnej i onkologicznej, które zostały nam nadane na podstawie ilości procedur. – tłumaczy Szymon Niemiec.

Roboty budowlane będą trwały przez pięć miesięcy. Firma, która wygrała przetarg na ich realizację, ma ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Jak zapewnił dzisiaj jej przedstawiciel, nie będzie żadnego problemu z zachowaniem terminu oddania inwestycji do użytkowania.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Natomiast prace te będą prowadzone przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania oddziału. – Znowu czeka nas inwestycja na żyjącym organizmie. Prosimy o wyrozumiałość pacjentów i personel. Będzie trochę hałasu i pewnie wiele utrudnień, ale inaczej się nie da. W taki sposób musimy postępować. – komentuje Michał Burbelka.

Starosta jasielski Adam Pawluś wyjaśnia, że trudno było o pozyskanie doświadczonego wykonawcy, który podjąłby się tego zadania.

To był już trzeci przetarg. Z tego co pamiętam to konkurencyjna firma dała ofertę opiewającą na kwotę 3,4 miliona złotych. Aktualna cena jest niewiele wyższa od ceny kosztorysowej, bo o około czterysta tysięcy złotych. Już te lata, gdzie ceny były niższe, mamy poza sobą. Mam nadzieję, że tak jak oświadczył pan prezes, dotrzymają terminu. – komentuje.

Organ prowadzący szpital wyłożył na ten cel całą potrzebną kwotę. To przeszło dwa miliony złotych brutto.

Nie udało nam się pozyskać środków zewnętrznych. Przypomnę tylko, że aplikowaliśmy do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Mieliśmy świetnego partnera po stronie ukraińskiej. Przeszliśmy pozytywnie wszystkie etapy, ale niestety w punktacji końcowej odpadliśmy. Na pewno będziemy starać się szukać dodatkowych środków na realizację inwestycji w szpitalu. – wyjaśnił.

Liczy on również na to, że w nowej kadencji uda się kontynuować prace po stronie męskiej oddziału. – Jak nowa Rada Powiatu podejmie się kontynuowania tego zadania to w następnym etapie będzie remont części męskiej. Mam nadzieję, że w 2019 roku zakończymy modernizację całego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. – stwierdził Adam Pawluś.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Tadeusz Gorgosz, wicestarosta jasielski powiedział, że zabiegi o poprawę warunków lokalowych oddziału chirurgicznego trwały już od kilku kadencji władz samorządu szczebla powiatowego. Jednak żaden z dotychczas funkcjonujących zarządów nie podjął odważnej decyzji, aby wspomóc finansowo szpital w tych staraniach.

W tej kadencji do naszego Zarządu doszedł Stanisław Zając, który wspomagał mnie niesamowicie w walce o tę chirurgię. Trzeba było przekonać Radę do tego, aby zagłosowała za środkami na ten remont. Pierwsze aplikowaliśmy o środki zewnętrzne. Nie udało się. Więc musimy przeprowadzić ten remont ze swoich pieniędzy. Wielu z nas mówi, że pojedzie na leczenie do Rzeszowa, do Krakowa, czy gdziekolwiek indziej. Oczywiście, że tak może być. Ale po pierwszą pomoc trzeba przyjechać jak najbliżej. To znaczy, że trzeba przyjechać do naszego szpitala. I my musimy walczyć o to, aby w tym szpitalu było jak najlepiej. Także pracownicy muszą mieć dobre warunki do pracy. Jeżeli oni będą mieli dobre warunki do pracy to tak samo i pacjenci będą zadowoleni. Trzeba pogodzić jedno i drugie. – powiedział.

Senator Alicja Zając, która była obecna przy podpisaniu umowy na remont chirurgii, wyraziła swoje uznanie wobec władz powiatowych, które pod kierownictwem starosty Adama Pawlusia bardzo mocno wspierają jasielski szpital w rozwoju jego działalności medycznej, jak i poprawie stanu istniejącej powierzchni leczniczej.

Dwa lata temu do powiatu jasielskiego zawitało szczęście kiedy Adam Pawluś wrócił do Zarządu Powiatu i został starostą. Razem z wicestarostą Tadeuszem Gorgoszem pociągnęli wiele inwestycji powiatowych, w tym ogromnie oczekiwaną budowę sal operacyjnych wraz z centralną sterylizatornią szpitala. To wielka inwestycja. Kiedy uczestniczyliśmy w jej otwarciu, wiele osób na co dzień pracujących w szpitalu mówiło, że nie wierzyło, że to się uda. Myśmy w to wierzyli. Miałam wielki zaszczyt pracowania z obydwoma panami kiedy byłam przewodniczącą Rady Powiatu w latach 2006-2010. To były bardzo owocne lata. Teraz jesteśmy przed nowym rozdaniem. Chciałabym życzyć, aby te wszystkie plany panów dalej się rozwijały, żebyśmy mogli uczestniczyć również w zakończeniu tej inwestycji. Myślę, że w głowie starosty są również nowe pomysły, nie tylko na szpital. – mówiła.

Z jej słowami zgodził się dyrektor Michał Burbelka: – Trzeba powiedzieć, że jest wielka życzliwość dla szpitala ze strony Zarządu Powiatu. Bez tej życzliwości i zrozumienia tego, że musimy mieć szpital na miarę XXI wieku, nie moglibyśmy się rozwijać. Można powiedzieć, że w szpitalu pod względem inwestycyjnym i medycznym, mniej więcej od dwóch lat dzieje się bardzo dobrze.

Jak poinformował starosta Adam Pawluś, przed szpitalem stoi duże wyzwanie w postaci budowy pawilonu dla potrzeb oddziału psychiatrycznego i poradni specjalistycznych. – Mam nadzieję, że miasto Jasło przyjdzie nam z pomocą i radni miejscy zrozumieją, że szpital jest potrzebny wszystkim mieszkańcom powiatu, również i mieszkańcom miasta Jasła. Chcemy zrealizować budowę nowego pawilonu na działce miejskiej w pobliżu budynku administracyjnego szpitala, w miarę krótkim czasie. – informuje samorządowiec.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE