Informacje

Mieszkańcy Jasła „podglądną” pracę radnych na bieżąco

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy, którzy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miejskiej Jasła, które odbywają się w lokalnym ratuszu, a chcą na bieżąco wiedzieć jakie decyzje podejmują radni, będą mogli od nowej kadencji śledzić poczynania swoich przedstawicieli w tym gremium „na żywo”. Dzięki zamontowanemu na sali obrad systemowi każda z sesji będzie bezpośrednio transmitowana w Internecie. Jest to efekt znowelizowanej ustawy o samorządzie.

Rada Miejska w Jaśle dysponuje systemem imiennego głosowania i rejestracji dźwięku już od dwóch kadencji. Wszystkie wypowiedzi udzielane w trakcie jej obrad są nagrywane, a w późniejszym terminie udostępniane na urzędowym serwerze po to, aby każdy z zainteresowanych mieszkańców mógł sobie odsłuchać to, o czym debatowali jego przedstawiciele w tym gremium. W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, każda z sesji będzie musiała być relacjonowana „na żywo”. To z kolei wymusza na samorządach dostosowanie swoich możliwości technicznych do nowych wymogów prawnych.

W jasielskim ratuszu trwają już przygotowania do uruchomienia nowego systemu. Zlokalizowaną na pierwszym piętrze budynku salę, w której zwyczajowo odbywają się obrady Rady Miejskiej, zamontowano dwie kamery cyfrowe o wysokiej rozdzielczości. Jedna z nich zawisła na ścianie, przy której usytuowane jest prezydium Rady, a druga w miejscu przeznaczonym dla zaproszonych gości. Taki ich rozkład ma na celu w jak najszerszej perspektywie ukazać potencjalnym widzom miejsce, gdzie w ciągu roku podejmowane są znaczące decyzje dla rozwoju miasta Jasła i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Wojciech Stańczak, informatyk w Urzędzie Miasta w Jaśle, tłumaczy: – Od nowej kadencji sesje Rady Miejskiej Jasła będą rejestrowane za pomocą kamer cyfrowych, a następnie przekaz będzie wysyłany do Internetu. Będą dwie kamery natomiast nagłośnienie będzie z naszego systemu do obsługi sesji. Także wszystko będzie słyszane. Transmisja będzie online. Każdy z zainteresowanych mieszkańców będzie mógł skorzystać z takiej możliwości i uczestniczyć w oglądaniu sesji Rady Miejskiej. Jest to podyktowane artykułem 20 ustawy o samorządzie gminnym.

Wspomniany przez niego przepis prawny mówi, że „obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.

Miejscowy magistrat będzie korzystał z zewnętrznego systemu (dostępny z poziomu strony http://jaslo.sesja.pl – na razie w fazie budowy). Transmisję będzie można oglądać z poziomu komputera stacjonarnego czy przenośnego, smartfona lub tabletu. Do relacji z przebiegu wybranych obrad będzie można powrócić w dowolnie wybranym momencie. Samorząd Jasła zapewni taką opcję.

Wprowadzenie nowego rozwiązania kosztowało miasto do tej pory około pięć tysięcy złotych.

Jednak tak na dobre z poprawnością działania systemu zapoznamy się dopiero od terminu drugiego posiedzenia w ósmej kadencji, ponieważ pierwsza sesja z przewidzianym w niej uroczystym programem odbywać się będzie w Jasielskim Domu Kultury.

Pierwsza sesja będzie transmitowana natomiast przekaz będzie realizowany za pomocą firmy zewnętrznej. Wszelkie informacje jak można skorzystać z transmisji będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle. – wyjaśnia Wojciech Stańczak.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE