Kultura | rozrywka | edukacja

Nowatorskie e-usługi w bibliotece pedagogicznej

Zdalne wypożyczenia i zwroty książek, internetowe zamawianie skanów i kserokopii, internetowa rezerwacja komputerów, usługa komunikacji z użytkownikami, zgłaszanie propozycji zakupów z możliwością głosowania, zapis do Biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP – to nowe, wysokiej jakości e-usługi w ramach projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”.

Projekt został zrealizowany w ramach osi priorytetowej II. CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sieci pedagogicznych bibliotek województwa podkarpackiego. E-usługi zostały wdrożone w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu, Pedagogicznej Bibliotece w Tarnobrzegu oraz wszystkich filiach tych bibliotek.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych e-usług dostępnych poprzez katalog biblioteczny INTEGRO oraz poprzez portal PBW Krosno w zakładce „E-usługi”.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych e-usług znajdują się w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

(PBW Filia w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE