Informacje

Miasto Jasło będzie posiadać własny sztandar

Sztandar miasta Jasła przygotowuje osoba związana z Klasztorem Sióstr Wizytek, specjalizująca się w ręcznym wykonywaniu tkanin liturgicznych, a także weksyliów kościelnych. Pierwotnie miał być gotowy na setną rocznicę obchodów stulecia polskiej niepodległości. Proces jego powstawania jest jednak czasochłonny i wymaga dużej precyzji tak więc termin ten uległ przesunięciu w czasie.

Projekt sztandaru miasta Jasła (wizualizacja © Urząd Miasta w Jaśle)

Pod koniec stycznia br. jasielscy radni miejscy wyrazili zgodę na wszczęcie procedury nadania miastu sztandaru. W przedmiotowej uchwale upoważnili również burmistrza do podjęcia działań w tym celu, w szczególności do: przygotowania zgodnie z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscowej tradycji historycznej projektu sztandaru i przedłożenia go Radzie Miejskiej Jasła, wystąpienia do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji celem wydania opinii na temat przedłożonego projektu, powołania zespołu roboczego celem przeprowadzenia procedury nadania sztandaru oraz opracowania zasad używania sztandaru oraz zlecenia wykonania sztandaru.

Burmistrz Ryszard Pabian w drodze zarządzenia powołał dziewięcioosobowy zespół roboczy do spraw realizacji zadania, w skład którego weszli: Paweł Rzońca, sekretarz miasta jako przewodniczący zespołu; Mateusz Smyka, inspektor w Urzędzie Miasta jako sekretarz zespołu oraz Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego; Wiesław Hap, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego; Leszek Znamirowski, radny Rady Miejskiej Jasła; Sylwia Kopacz-Nadymus, inspektor w Urzędzie Miasta; Andrzej Gawlewicz, architekt, wiceprezes SMJiRJ; Bogdan Samborski, artysta, członek Stowarzyszenia PlaJa oraz Anna Brożyna, plastyk Jasielskiego Domu Kultury jako członkowie zespołu.

Sztandar, który będzie dopełniał gamę oficjalnych symboli miasta, obok herbu, flagi, hejnału i pieczęci, składać się będzie z dwóch zszytych ze sobą płatów materiału o kształcie kwadratu (wymiary 100×100 centymetrów), na których zostaną wyhaftowane napisy i emblematy.

Na awersie zostanie umieszczone Godło Państwowe Rzeczypospolitej Polskiej na czerwonym tle. Na rewersie zaś będzie widniał herb Miasta Jasła na czerwonym tle, a także napis „Miasto Jasło” (u góry) oraz data „1365” (u dołu) nawiązująca do roku uzyskania przez Jasło praw miejskich.

Płaty będą umocowane do drzewca, który zostanie zwieńczony odlaną z metalu głowicą o barwie srebrnej, przedstawiającą herb Miasta Jasła.

Projekt graficzny uzyskał wstępną akceptację Komisji Heraldycznej.

Heraldyk obsługujący komisję wstępnie zaakceptował założenia do wykonania sztandaru. Ze względu na zmiany w projekcie wynikające z technologii wykonania sztandaru (kroje liter, wykończenia hafciarskie poszczególnych elementów) oficjalny wniosek zostanie przesłany do komisji w miesiącu grudniu 2018 roku. W chwili obecnej przygotowywane jest studium historyczno – heraldyczne stanowiące zasadniczy element wniosku. – wyjaśnia Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.

AWERS
Na awersie płata sztandaru na czerwonej tkaninie znajduje się godło (sam Orzeł Biały według wzoru ustawowego) w wielkości 3/4 wysokości płata, umieszczone centralnie na płacie sztandaru. Orzeł haftowany jest srebrnym szychem barwy jaśniejszej i ciemniejszej, korona, dziób i szkopy haftowane złotym szychem, na koronie elementy haftowanego szychu w kolorze miedzianym. Płat obszyty po obwodzie taśmą lub szychem barwy srebrnej jaśniejszej o szerokości 4 cm.
(© opis: Urząd Miasta w Jaśle)

REWERS
Na rewersie płata sztandaru na czerwonej tkaninie znajduje się monogram JAR z koroną, elementy herbu Miasta Jasła, haftowane żółtym szychem o wysokości 1/2 płata sztandaru. Powyżej monogramu nazwa „Miasto Jasło” pisana majuskułą o wysokości 1/16 płata sztandaru. Poniżej monogramu napis „1365” o wysokości 1/16 płata sztandaru. Napisy haftowane złotym szychem. Płat obszyty po obwodzie taśmą lub szychem barwy żółtej o szerokości 4 cm.
(© opis: Urząd Miasta w Jaśle)

Wykonanie sztandaru powierzono osobie współpracującej z Klasztorem Sióstr Wizytek w Jaśle, która specjalizuje się w ręcznym wykonywaniu tkanin liturgicznych a także weksyliów kościelnych.

W chwili obecnej trwa wykonywanie sztandaru. Z informacji pozyskanych od wykonawcy wiadomo, że na chwilę obecną wykonany został awers sztandaru i rozpoczęto prace nad rewersem sztandaru. Sztandar jest wykonywany w technice ręcznej, a jego wykonanie jest bardzo pracochłonne. W związku z tym, nadanie sztandaru w dniu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości było niemożliwe. – przekazała w odpowiedzi portalowi terazJaslo.pl Agata Koba.

Dodała ponadto, że na realizację zadania nie będą wydatkowane środki publiczne.

Koszt wykonania sztandaru został przedstawiony grupie osób zaangażowanych w tworzenie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Miasta Jasła. Sztandar jest fundowany z prywatnych wpłat osób które zostały do tego celu zaproszone przez Komitet. – stwierdziła.

Decyzję w sprawie nadania sztandaru oraz określenia zasad jego używania Rada Miejska Jasła ma podjąć na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Prawdopodobnie będzie on przechowywany na co dzień w specjalnej gablocie, która zostanie zamontowana w eksponowanym na widok publiczny miejscu w ratuszu.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE