Informacje

Budżet powiatu jasielskiego na 2019 rok uchwalony

Dwunastoma głosami za uchwalono budżet powiatu jasielskiego na 2019. Dokument przewiduje dochody na poziomie 114 milionów złotych i o trzy miliony złotych więcej na wydatki. Wnioski opozycji o dokonanie korekty w zapisach projektu uchwały zostały całkowicie odrzucone, ale starosta zapowiedział, że wiele z ich pomysłów jest zasadnych i zostanie zrealizowanych w ciągu roku.

Otwierając dzisiejsze popołudniowe posiedzenie przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu powiatu jasielskiego na 2019 rok. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, a także poszczególne komisje merytoryczne rady.

Wspólnym głosem przeciwko tej propozycji mówili radni klubów „Samorząd dla mieszkańców” i „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”. W ich imieniu stanowisko wygłosił Jan Urban.

Radni opozycji złożyli w sumie trzynaście wniosków o zmianę zapisów uchwały budżetowej. Ich autorami byli: Janusz Przetacznik, Ewa Wawro, Jan Urban, Dorota Woźniak, Franciszek Miśkowicz, Krzysztof Buba, Bożena Macek-Lubaś i Antoni Zwierzyński.

Wszystkie z nich zostały odrzucone. Ale jak zapowiedział starosta Adam Pawluś, wiele propozycji ma szansę na realizację w ciągu roku budżetowego.

Jeżeli będzie nadwyżka budżetowa to sądzę, że możemy wrócić do realizacji wielu z tych postulatów. – zaznaczył.

Na liście zadań inwestycyjnych powiatu jasielskiego do realizacji w 2019 roku znalazły się m.in.: przebudowa drogi relacji Szebnie-Chrząstówka-Przybówka (1,7 mln złotych), przebudowa ulicy Kraszewskiego w Jaśle (260 tys. złotych), rozbudowa drogi relacji Szebnie-Tarnowiec wraz z mostem na rzece Jasiołce w Dobrucowej (1 mln złotych), budowa strzelnicy powiatowej w Trzcinicy (340 tys. złotych), termomodernizacja budynków oświatowych (1,2 mln złotych), modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (1,8 mln złotych), budowa pawilonu oddziału psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (200 tys. złotych), budowa ujęcia wody dla DPS w Foluszu (500 tys. złotych), termomodernizacja pawilonu nr 10 DPS w Foluszu (300 tys. złotych), termomodernizacja wraz z przebudową MDK w Jaśle (60 tys. złotych), adaptacja byłego internatu LO w Kołaczyce na potrzeby Domu Dziecka (150 tys. złotych), Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej (3 mln złotych), przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych (3,1 mln złotych).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE