Informacje

Karetka w Nowym Żmigrodzie bez lekarza? Sprzeciw miejscowego samorządu

Od 1 kwietnia z obsady karetki stacjonującej w Nowym Żmigrodzie ma zostać wycofany lekarz. Tak wynika z opublikowanego przez wojewodę podkarpackiego planu działania systemu ratownictwa medycznego dla naszego regionu. Dokument otrzymał pozytywną rekomendację ministra właściwego do spraw zdrowia. Informacja, którą jako pierwszy podał do publicznej wiadomości radny powiatowy Grzegorz Pers, już wywołuje spory niepokój wśród lokalnej społeczności. Stąd apel władz gminy o pozostawienie w dotychczasowej lokalizacji zespołu specjalistycznego. Stanowisko o podobnej treści mają wystosować również ościenne samorządy.

Podstacja Pogotowia Ratunkowego przy ośrodku zdrowia w Nowym Żmigrodzie została utworzona w marcu 2005 roku. Obsługująca ją załoga zabezpiecza zdrowotnie mieszkańców całej południowej części powiatu jasielskiego, w skład której wchodzą gminy Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski oraz fragment gminy Dębowiec. Niejednokrotnie zdarza się, że karetka wyjeżdża stąd również na ratunek do sąsiedniego powiatu krośnieńskiego.

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane są m.in. dwie drogi wojewódzkie o natężonym ruchu pojazdów mechanicznych (992 relacji Jasło-granica państwa i 993 relacji Gorlice-Dukla), Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, Stacja Opieki Caritas w Kątach, duże skupiska młodzieży (Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie czy Szkoła Podstawowa w tej samej miejscowości), a także liczne walory przyrodniczo-krajobrazowe, które przyciągają w to miejsce rzesze turystów (Magurski Park Narodowy).

W Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie został opublikowany tekst jednolity wojewódzkiego planu działania ratownictwa medycznego, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia br. Z zapisów przedstawionych w zaakceptowanym przez ministerstwo zdrowia dokumencie wynika, że dotychczasowy zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w miejscowości Nowy Żmigród zostanie przekwalifikowany ze specjalistycznego na podstawowy. W praktyce oznacza to, że w trzyosobowej załodze lekarza specjalistę zastąpi ratownik medyczny.

O planowanych zmianach organizacyjnych w funkcjonowaniu systemu na terenie naszego powiatu jako pierwszy poinformował opinię publiczną Grzegorz Pers – członek Zarządu Powiatu w Jaśle, lekarz, kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Jaśle wystosował interpelację, w której zwrócił się do władz powiatowych: „W związku z informacją o możliwości wycofania karetki specjalistycznej z Nowego Żmigrodu zabezpieczającej obszar działania połowy powiatu zwracam się do pana starosty z prośbą o pilne podjęcie działań zapobiegających realizację tej decyzji”.

Swoimi obawami wynikającymi z tego faktu podzielił się również na wczorajszej sesji z władzami gminy Nowy Żmigród. W jego ocenie stan zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców naszego powiatu po decyzji administracyjnej związanej ze zmianą kadrową zespołu ratownictwa medycznego w tej miejscowości ulegnie znacznemu pogorszeniu.

To nie jest tak, że tutaj karetki nie będzie. Karetka będzie stacjonowała, przy czym zespół „P” to jest trzech ratowników. Zamiast lekarza w tym zespole będzie ratownik. Ratownicy również są wykwalifikowani, bo są po licencjatach. Niemniej jednak, w sytuacji zagrożenia życia, reanimacji, poważnych wypadków drogowych zdarza się, że trzeba wezwać zespół specjalistyczny. Chodzi o czas dojazdu. Gdyby było to miasto Jasło czy jakaś aglomeracja, gdzie czas dojazdu jest krótki, moim zdaniem nie byłoby takiego dużego problemu. Natomiast na sesji Rady Powiatu dawałem przykład, gdzie jedzie karetka do zatrzymania krążenia w miejscowości Ożenna czy Grab. Tam są jakieś komplikacje medyczne i ratownicy potrzebują pomocy zespołu „S”. Proszę sobie wyobrazić, że zespół „S” startuje z Jasła i dojeżdża za pięćdziesiąt minut. Po pięćdziesięciu minutach reanimacji, jeśli nawet będzie skuteczna, to ten pacjent może mieć trwałe uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, itd. Moim zdaniem jest o co walczyć. – mówił do radnych z Nowego Żmigrodu.

W trakcie dyskusji radny Mateusz Smyka powiedział, że informację o zamiarze usunięcia lekarza z obsady karetki żmigrodzkiej lokalna społeczność przyjęła z dużym niepokojem.

Trzeba zrobić wszystko, żeby zmienić zapisy tego planu. Na forach internetowych różnie się o tym pisze, że lekarze siedzą, że biorą tyle i tyle pieniędzy. Według stanu, które pani wojewoda przedstawiła w załącznikach do planu, dla tego zespołu wyjazdowego, który stacjonuje w Nowym Żmigrodzie, to jest dziewięćset wyjazdów rocznie. Więc proszę sobie podzielić przez ilość dni w roku. Oczywiście, są takie dyżury kiedy ten zespół nie jeździ, ale są takie kiedy się jeździ kilkunastokrotnie. Proszę również popatrzeć na inny wskaźnik ile mamy zgonów na te dziewięćset wyjazdów. Mamy ich chyba kilkanaście. Więc to jest wskaźnik, który świadczy o tym, że dzięki temu, że ten zespół funkcjonuje w Żmigrodzie, to zabezpieczenie medyczne się poprawiło. Trzeba walczyć i zrobić wszystko, żeby nie doszło tu do żadnych zmian. – powiedział.

Decyzję w sprawie lokalizacji karetek pogotowia podejmuje wojewoda. Dlatego Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie wystosowała do niej swoje stanowisko w tej sprawie. Napisano w nim m.in.:

„(…) Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego, który funkcjonuje do tej pory ma w swoim składzie lekarza o odpowiedniej specjalizacji. To lekarz może decydować o zastosowaniu niestandardowych procedur leczniczych, które w wielu przypadkach ratują życie, również od jego decyzji zależy zastosowanie zabiegów, które niejednokrotnie przekładają się na pozytywne rokowanie w leczeniu osoby poszkodowanej. Obniżenie standardu zespołu ratownictwa medycznego na podstawowy oznacza pogorszenie jakości świadczonej usługi, a tym samym stanu zabezpieczenia medycznego mieszkańców Gminy Nowy Żmigród. W ostatnich kilku latach na terenie gminy dochodziło do różnych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców. Wypadki drogowe, wypadki w czasie prac rolnych i leśnych, a także nasilająca się fala stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanych chorobami cywilizacyjnymi (zawały serca, udary mózgu) przemawia to za koniecznością pozostawienia specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w Nowym Żmigrodzie. Ważnym aspektem jest również czas dojazdu zespołu specjalistycznego, który po wprowadzanych zmianach będzie stacjonował tylko w Jaśle, a czas jego reakcji znacznie się wydłuży ze względu chociażby na warunki terenowe w jakich położona jest Gmina Nowy Żmigród. Przez wprowadzone rozwiązanie może nie zostać osiągnięty wskaźnik tzw. maksymalnego czasu dotarcia zespołu do poszkodowanego, który w miejscach poza miastami powyżej 10 tysięcy mieszkańców nie powinien być dłuższy niż 20 minut. (…)”

Grzegorz Pers podziękował radnym za udzielone wsparcie. – Dobrze, że są takie apele samorządów. Mam nadzieję, że to przyniesie wymierne efekty. – powiedział.

Apele o podobnej treści mają wystosować w najbliższym czasie również samorządy Krempnej, Osieka Jasielskiego i Dębowca.

W ocenie lokalnych decydentów, próba obniżenia rangi żmigrodzkiej karetki jest niezrozumiała z uwagi na fakt, że nie brakuje lekarzy chętnych do pełnienia dyżurów, a z takim problemem boryka się większość stacji pogotowia w naszym regionie. Ponadto nie tak dawno zespół ten został doposażony w nowoczesny ambulans z kompletnym wyposażeniem.

Na najbliższy czwartek zaplanowano spotkanie zainteresowanych stron z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Karetka w Nowym Żmigrodzie bez lekarza? Sprzeciw miejscowego samorządu”

  1. Ja chyba śnię. Z tego co czytam to poziom wiedzy państwa radnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz kompetencji ratowników medycznych jest niestety zatrważająco niski… Jakie ponadstandardowe procedury medyczne wdroży lekarz przy wypadku drogowym, zawale czy udarze mózgu których nie może wykonać ratownik?? Bardzo proszę się dokształcić przed spotkaniem z wojewodą bo się ośmieszycie jedynie…

  2. Powiat Krośnieński ma Tylko jedną Karetkę S powiat gorlicki sanocki limanowski żadnej. Panowie lekarze radni wciskają ludzią fanaberie że pogorszy się poziom usług jeśli zamiast karetki z lekarzem bedzie tam karetka z 3 ratownikami to będzie lepiej niż jest bo i tak teraz ratownicy robią wszystko a pan doktor jedzie i bije pieczątkę tylko cała jego praca mało tego jest oburzony że musi jechać do chorego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.