Kultura | rozrywka | edukacja

Liryczne Jasło czeka na twórców

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle zapraszają do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 3-8, a także klas gimnazjalnych ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy powinni nadesłać prace o dowolnej tematyce – wiersze lub opowiadania, ale nie mogą to być wypracowania szkolne ani prace wcześniej publikowane bądź nagrodzone w innych konkursach.

Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2019 r.

Laureaci, wyłonieni przez profesjonalne jury, otrzymają nagrody, a ich wiersze i opowiadania zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło”, wydawanym co roku przez Bibliotekę, jako pokłosie Konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu, który wraz z Kartą uczestnika, Oświadczeniem, Klauzulą informacyjną, Zgodą na przetwarzanie danych osobowych i Zgodą na wykorzystanie wizerunku można pobrać ze strony Biblioteki. Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w Regulaminie będą rozpatrywane przez jury Konkursu.

Szczegółowe informacje:
Magdalena Chart
Renata Grzegorczyk
Małgorzata Smyka
dzieci@mbp.jaslo.pl
Tel. 13 446 26 02, wew. 35

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE