Informacje

Najlepsze technikum na Podkarpaciu jest w Jaśle

Technikum działające przy Zespole Szkół nr 4 w Jaśle to najlepsza tego typu placówka edukacyjna w województwie podkarpackim. Szkoła zajęła tak wysokie miejsce w ukazującym się od dwóch dekad rankingu „Perspektyw”. Znakomity wynik to przede wszystkim zasługa całego grona pedagogicznego i uczniów, a także dobra promocja dla powiatu jasielskiego – uważają władze samorządowe.

Ranking liceów i techników opracowany przez ekspertów „Perspektyw” ukazuje się na początku stycznia już od dwudziestu jeden lat. Obecna edycja przyniosła duży sukces dla jednej ze szkół prowadzonych przez samorząd powiatu jasielskiego. Mowa o Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy Zespole Szkół nr 4 im. św. Jana Pawła II w Jaśle, które zajęło pierwsze miejsce w województwie podkarpackim oraz dwudzieste siódme w całym kraju.

Dla lokalnych władz to spory powód do dumy. Starosta jasielski Adam Pawluś komentuje: – Może nie jestem najlepszym specjalistą w zakresie nadzoru nad szkołami, ale mamy pewne sukcesy jeżeli chodzi o wyniki nauczania. Chcę podziękować wszystkim nauczycielom i dyrektorowi Robertowi Niemcowi za uzyskanie tytułu najlepszej szkoły technicznej w województwie podkarpackim. Jasielski „Ekonomik” zajął ponadto 27 miejsce w całym kraju. To jest wielkie wyróżnienie i dobra promocja dla powiatu jasielskiego. Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, jak również uczniom, którzy na ten wynik pracowali.

Obecność jasielskiej szkoły średniej funkcjonującej w budynku przy ulicy Sokoła w rankingu „Perspektyw” jest nieprzypadkowa. Od wielu lat utrzymuje się w czołówce placówek oświatowych na Podkarpaciu.

Jej dyrektor Robert Niemiec nie ukrywa, że to zasługa pracy całego grona pedagogicznego, które potrafi skutecznie pracować z młodzieżą.

Taki sukces na pewno cieszy. Tym bardziej, że jest on związany z ciężką pracą całego zespołu pedagogicznego i całej społeczności szkoły. Muszę tutaj powiedzieć o koleżankach i kolegach, którzy stworzyli ten sukces, bo moja zasługa jest zdecydowanie mniejsza. Ich duży wkład pracy, duże zaangażowanie i sposób podejścia do młodzieży daje w tym momencie wymierną korzyść w postaci dobrego miejsca na liście rankingowej. Aczkolwiek jest to lista, która nie odzwierciedla dokładnie pracy szkół. Są też drobne sukcesy w pracy z młodzieżą, która wymaga dużego zaangażowania, ale nie są one widoczne w postaci czołowych miejsc i wybitnych wyników. Ale oczywiście to jest coś o czym wiedzą wszyscy dyrektorzy szkół, którzy na listach rankingowych nie widzą swoich szkół. Jeżeli się już zobaczy swoją szkołę to jest radość dla dyrektora i chwała dla członków Rady Pedagogicznej. – powiedział.

Do tej szkoły uczęszcza obecnie na zajęcia lekcyjne ponad pół tysiąca osób. – W przypadku środowiska jasielskiego jest to duża szkoła i myślę, że jedna z większych w województwie. – wyjaśnia dyrektor.

W tamtym roku byliśmy dosyć wysoko, bo drugą szkołą w województwie. Teraz udało nam się jakby podnieść poprzeczkę. Oczywiście taki wynik cieszy, bo jest to w jakiś sposób wskazanie, że szkoła cały czas się rozwija i że te postępy są widoczne.Robert Niemiec

Pozostałe technika z Jasła zajęły w rankingu „Perspektyw” odpowiednio miejsca: 15 w województwie i 352 w kraju – Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego, 37 w województwie i 500+ w kraju – Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych im. króla Kazimierza Wielkiego. Nie sklasyfikowano: Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września oraz Technikum nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Zespole Szkół Usługowych i Technicznych.

Inne szkoły znalazły się w tym rankingu, jednak na odległych miejscach. Nam udało się zdobyć w tym roku pierwsze miejsce. Jest to uwarunkowane różnymi czynnikami. Ja rozumiem, że ogrom pracy nie zawsze daje wyniki w postaci znalezienia się na liście rankingowej, ale trzeba to docenić, że wszyscy nauczyciele i dyrektorzy starają się dobrze realizować swoje obowiązki. Nam tym razem się udało, co dało wymierny efekt na liście. – kwituje w rozmowie z „terazJaslo.pl” Robert Niemiec.

Jeśli chodzi o licea to najwyższej na liście znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, które zajęło piętnaste miejsce w województwie podkarpackim oraz 319 w kraju. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi przy Zespole Szkół nr 4 im. św. Jana Pawła II w Jaśle uplasowało się na dziewiętnastym miejscu w województwie i 369 w kraju, a II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle na trzydziestym drugim miejscu w województwie i 532 w kraju.

Na Podkarpaciu najlepsze okazało się Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie. To również 29 szkoła w całym kraju.

Przy ocenie brano pod uwagę następujące kryteria: sukcesy na ogólnopolskich olimpiadach, wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE