Informacje

Burmistrz Ryszard Pabian przemodelował dotychczasową koncepcję funkcjonowania ratusza

Nowe wyzwania jakie czekają lokalny samorząd w bieżącej kadencji to główny bodziec do zmiany struktury organizacyjnej jasielskiego magistratu. Burmistrz miasta Ryszard Pabian liczy na to, że poprzez zaproponowaną przez niego rekonstrukcję poszczególnych wydziałów merytorycznych mieszkańcy załatwiający w tym miejscu swoje bieżące sprawy będą spoglądali na urząd przez pryzmat instytucji przyjaznej klientom.

Zmiany w strukturze organizacyjnej jasielskiego magistratu, jakie w ostatnim czasie zaproponował burmistrz miasta Ryszard Pabian, dotyczą podstawowych gałęzi życia społecznego, które ustawowo przydzielono samorządowi terytorialnemu, w tym m.in. gospodarki komunalnej, szeroko rozumianej polityki społecznej, promocji samorządu terytorialnego i podległych mu jednostek organizacyjnych, sportu i turystyki, kultury, kształtowania wizerunku miasta na zewnątrz, rewitalizacji obszarów zdegradowanych czy wreszcie rozwoju przedsiębiorczości.

To właśnie na ten ostatni z wymienionych elementów gospodarz naszego miasta chce położyć szczególny nacisk w kolejnych latach. Stąd też jego pomysł na likwidację dotychczasowego Wydziału Rozwoju i Promocji, którego praca nie sprawdzała się w stu procentach, a w jego miejsce utworzenie Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości.

Chcemy, aby działania w tym zakresie były jeszcze bardziej intensywne. – podkreśla Ryszard Pabian. – One do tej pory były prowadzone w ramach Wydziału Rozwoju. Stąd też rozdzielenie zadań z dotychczasowego wydziału. W nim zawierała się jeszcze promocja miasta, która została przekazana do innego wydziału. Teraz przedsiębiorczość stanowi odrębną działalność magistratu. Wyrażamy chęć poszerzenia naszej współpracy z przedsiębiorcami. Wydział ten będzie sprawował również nadzór nad tworzonym inkubatorem przedsiębiorczości. Chcemy poprzez ten ośrodek współpracować przede wszystkim z młodym pokoleniem jasielskich przedsiębiorców i stworzyć im idealne miejsce do pracy.

Kolejną nowością w jasielskim ratuszu jest Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych. – Zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Jaśle miały na celu przede wszystkim dostosowanie do obecnych wymogów. Mamy uchwalony Lokalny Plan Rewitalizacji. On w swoich zapisach ma m.in. utworzenie biura rewitalizacji. Stąd też nowy wydział, który pojawił się w Urzędzie Miasta. Będzie się zajmował wszystkimi zadaniami wprost związanymi z rewitalizacją. – wyjaśnia burmistrz.

Trzecią istotną zmianą jaka zaszła po przeprowadzeniu reorganizacji jest połączenie wszystkich działań związanych z promocją i wizerunkiem miasta Jasła w ramach Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Pozostałe modyfikacje dotyczą spraw kosmetycznych. Z jednostki organizacyjnej zajmującej się dotychczas inwestycjami, ochroną środowiska i gospodarką komunalną wyodrębniono ten ostatni obszar działalności miejscowego samorządu.

Z tej gałęzi życia zrobił się bardzo ważny obszar działalności miasta Jasła. Dlatego dotychczasowy wydział zajmujący się inwestycjami, ochroną środowiska i gospodarką komunalną podzielił się na dwa. – mówi burmistrz.

Większość stanowisk kierowniczych jest już obsadzona. Za pracę Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości odpowiada Ewelina Janas-Opałka, zaś Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Patrycja Bimkiewicz.

Stanowiska kierownicze w dwóch wydziałach merytorycznych zostały obsadzone przez dotychczasowych pracowników Urzędu Miasta w ramach pionowego awansu wewnętrznego. Na stanowisko kierownika Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych ogłoszono konkurs. – wyjaśnia Ryszard Pabian.

Promocję na wyższe stanowiska służbowe w jasielskim ratuszu otrzymali również Marcin Gustek (został kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej) oraz Paweł Laskowski (został kierownikiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr wraz z Biurem ds. obsługi Rady Miejskiej).

W rozmowie z portalem „terazJaslo.pl” burmistrz Ryszard Pabian zapewnił, że mimo planowanego przyrostu zatrudnienia wprowadzone zmiany nie spowodują zwiększenia kosztów bieżącego utrzymania Urzędu Miasta.

Zatrudnienie nieznacznie się zwiększy. Obsługa Wydziału Rewitalizacji wymaga zatrudnienia nowych pracowników. Ale generalnie wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta nie powinny się zwiększyć dlatego, że w tej chwili większość tych wydziałów nadzoruję ja. Mam w tej chwili tylko jednego zastępcę. Na razie w nowej strukturze drugiego nie ma. W tym momencie będzie to tak funkcjonować jak zaproponowałem, czyli jest burmistrz i jego jeden zastępca. – tłumaczy się z podjętych decyzji.

Przemodelowanie dotychczasowej koncepcji pracy ratusza w niewielkim stopniu odbije się na sprawnej obsłudze klientów. Poszczególne bieżące sprawy mieszkańców będą załatwiane w tej samej lokalizacji, jak dotychczas.

Lokalizacja podstawowych wydziałów zasadniczo się nie zmieni. Kiedy utworzymy inkubator Wydział Wspierania Przedsiębiorczości docelowo będzie się mieścić na ulicy Kazimierza Wielkiego. Natomiast nastąpi drobna korekta jeśli chodzi o obsługę deklaracji od odpadów komunalnych. Tak, jak i pozostałe deklaracje podatkowe, będą załatwiane w Rynku, a nie jak do tej pory na ulicy Sokoła. – informuje burmistrz Ryszard Pabian.

Nowy regulamin organizacyjny urzędu obowiązuje od 1 lutego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE