Informacje

Drugie podejście miasta Jasła do programu „OSA”

Samorząd Jasła będzie ubiegał się o środki na dofinansowanie utworzenia w mieście tzw. Otwartych Stref Aktywności. Dofinansowanie ma pochodzić z rządowego programu obejmującego budowę w różnych zakątkach naszego kraju siłowni plenerowych oraz stref relaksu wyposażonych w podstawowe urządzenia sprawnościowo-zabawowe. Właśnie trwa druga edycja tego przedsięwzięcia, w ramach którego dodatkowe miejsce do aktywnej rekreacji i odpoczynku mogliby zyskać mieszkańcy pięciu podmiejskich osiedli.

Miasto Jasło zamierza złożyć wniosek w ramach tegorocznej edycji ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). To już drugie podejście lokalnego samorządu do tego zadania. W poprzednim rozdaniu środków nie udało się uzyskać dofinansowania.

Naborem wniosków w 2018 roku miasto Jasło również było zainteresowane. Złożyliśmy odpowiedni wniosek natomiast wtedy nie uzyskaliśmy dofinansowania z tego względu, że dochód na mieszkańca przekroczył ten, który został określony w naborze. – wyjaśnia Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Miejscowy magistrat dysponuje pełną dokumentacją techniczną oraz pozwoleniami na budowę tego typu obiektów w pięciu lokalizacjach. Materiały te zostały już wcześniej opracowane po to, by móc przystąpić do ubiegłorocznej edycji programu.

Wybór miejsc, w których będą realizowane te Otwarte Strefy Aktywności, jest dokładnie taki sam jak przy poprzednim składanym wniosku. Ponieważ mamy już pełną dokumentację oraz zezwolenia na te obiekty, postanowiliśmy skorzystać z tej dokumentacji i dokładnie w takiej samej formie będziemy składać i tym razem. Przy ostatnim złożeniu tej dokumentacji niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania ze względu na to, że mieliśmy zbyt wysoki dochód na mieszkańca. – powiedziała.

Stąd też Otwarte Strefy Aktywności w mieście Jaśle miałyby powstać na terenie pięciu osiedli: Śródmieście (Ogródek Jordanowski przy ulicy Jana Pawła II), Ulaszowice (plac zabaw przy ulicy Mendysa), Żółków (Dom Osiedlowy przy ulicy Leśnej), Krajowice (Dom Osiedlowy przy ulicy Okrężnej), Mickiewicza (Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza przy ulicy Szkolnej). W przypadku Ogródka Jordanowskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 12, już istniejące tam strefy rekreacyjne zostaną uzupełnione o dodatkowe urządzenia zabawowe dedykowane osobom niepełnosprawnym.

Otwarte Strefy Aktywności są to miejsca, w których będziemy chcieli zainstalować urządzenia do uruchomienia tzw. siłowni plenerowych. Chodziło nam o to, aby mieszkańcy mieli dostęp w bardzo różnych miejscach w mieście Jaśle do tych urządzeń. Mamy nadzieje, że takie umiejscowienie i rozłożenie Otwartych Stref Aktywności umożliwi większej ilości mieszkańców dostęp do nich, biorąc pod uwagę te, które w mieście Jaśle już funkcjonują. – mówi Elwira Musiałowicz-Czech.

Nz. plac zabaw przy domu osiedlowym w Krajowicach. Tutaj miałaby powstać jedna z pięciu na terenie miasta Jasła Otwartych Stref Aktywności.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Radni miejscy na wczorajszej sesji podjęli decyzję o zabezpieczeniu w budżecie Jasła środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego miasta do realizacji przedsięwzięcia w wysokości 120 tysięcy złotych.

To pozwoli urzędnikom na przesłanie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie. Nabór trwa do 1 marca br.

Władze miasta nie wykluczają utworzenia siłowni na otwartym powietrzu również tam skąd napływają do nich prośby od poszczególnych zarządów osiedli, radnych czy mieszkańców, a więc m.in. na Górce Klasztornej, Gamracie czy w Sobniowie.

Wiceburmistrz Elwira Musiałowicz-Czech wyjaśnia: – Na razie mamy wybranych te pięć lokalizacji i będziemy oczekiwali na rozstrzygnięcie. Decyzje co do tego czy będą i gdzie będą utworzone dodatkowe takie strefy, już może nie jako Otwarte Strefy Aktywności tylko po prostu siłownie plenerowe, będziemy podejmowali dopiero po uzyskaniu odpowiedzi i rozstrzygnięciu tego konkursu. Z tego, co mam informację, większość osiedli składało takie wnioski, ale zakwalifikowało się tylko tych pięć. Od czegoś trzeba rozpocząć. Takie siłownie plenerowe już funkcjonują w mieście w pewnych miejscach natomiast musimy zabezpieczać te osiedla, od których odległości są dosyć spore w stosunku do istniejących już obiektów.

Warunkiem realizacji Otwartych Stref Aktywności w mieście Jaśle jest uzyskanie dotacji.

Nz. Otwarta Strefa Aktywności w m. Dąbrówka (gmina Brzyska).
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

W ubiegłym roku z resortowego programu skorzystały cztery gmin w powiecie jasielskim. Nowe siłownie plenerowe, strefy relaksu oraz place zabaw powstały w: Błażkowej, Wróblowej, Dąbrówce, Lipnicy Dolnej, Kłodawie (gmina Brzyska), Bieździedzy, Bieździadce, Lublicy, Sieklówce, Sowinie (gmina Kołaczyce), Nowym Żmigrodzie, Łężynach, Nienaszowie, Nienaszowie-Sośninach (gmina Nowy Żmigród), Wrocance oraz Gliniku Polskim (gmina Tarnowiec). Wielofunkcyjne i bezpłatne miejsca spotkań całych rodzin z tych miejscowości zostały zlokalizowane w dobrze im znanym sąsiedztwie, a więc przy: szkołach, boiskach sportowych, parkach, domach ludowych czy remizach ochotniczych straży pożarnych.

 KOMENTARZ  Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza miasta Jasła
– W dniu 11 lutego br. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na tzw. Otwarte Strefy Aktywności. Miasto Jasło również chce złożyć swój akces do tego naboru. Podobnie jak w zeszłym roku będziemy starali się o dofinansowanie tego typu obiektów w pięciu lokalizacjach. Na Ogródku Jordanowskim chcielibyśmy uzupełnić funkcjonujące już tam strefy aktywności o urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Kolejne miejsca to Szkoła Podstawowa nr 12, Domy Osiedlowe przy ulicy Okrężnej i ulicy Leśnej, ostatnie piąte miejsce to osiedle Ulaszowice.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE