Informacje

Jedenastu chętnych do rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 993

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie otworzył oferty w przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród polegającą na budowie dwóch nowych obiektów mostowych w miejscowości Pielgrzymka (gmina Osiek Jasielski). Realizacją inwestycji zainteresowanych jest aż jedenaście podmiotów. Praktycznie wszystkie oferty mieszczą się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zadania.

Budżet inwestora, którym jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, przeznaczony na realizację przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 8,4 miliona złotych brutto.

Swoje zainteresowanie przedsięwzięciem złożyły następujące firmy: Saltor S.C. z siedzibą w Kielcach – 6 485 293,89 zł brutto (w tym 301 350 zł za fazę projektową i 6 183 943,89 zł za fazę robót budowlanych), Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz z siedzibą w Nowym Sączu – 9 940 862,83 zł brutto (w tym 24 600 zł za fazę projektową i 9 916 262,83 zł za fazę robót budowlanych), Detal Mosty z siedzibą w Biertowicach – 7 433 586,18 zł brutto (w tym 241 080 zł za fazę projektową i 7 192 506,18 zł za fazę robót budowlanych), Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Godrom” sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach – 5 930 542,67 zł brutto (w tym 81 180 zł za fazę projektową i 5 849 362,67 zł za fazę robót budowlanych), Intop Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu – 8 085 634,31 zł brutto (w tym 113 160 zł za fazę projektową i 7 972 474,31 zł za fazę robót budowlanych), Przedsiębiorstwo Budowlane „Stalmost” sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli – 8 387 249,66 zł brutto (w tym 399 355,66 zł za fazę projektową i 7 987 894 zł za fazę robót budowlanych), Firma Usługowa Log-Bud z siedzibą w Krynicy Zdroju – 8 122 937,22 zł brutto (w tym 59 040 zł za fazę projektową i 8 063 897,22 zł za fazę robót budowlanych), Remost sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy – 6 349 553,67 zł brutto (w tym 49 200 zł za fazę projektową i 6 300 353,67 zł za fazę robót budowlanych), Strabag sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie – 6 686 607,06 zł brutto (w tym 73 618,48 zł za fazę projektową i 6 612 988,58 zł za fazę robót budowlanych), Wolmost sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – 6 716 831,91 zł brutto (w tym 245 951,54 zł za fazę projektową i 6 470 880,37 zł za fazę robót budowlanych) oraz Matbud Sikora Sylwia z siedzibą w Boguchwale – 8 200 717,50 zł brutto (w tym 202 950 zł za fazę projektową i 7 997 767,50 zł za fazę robót budowlanych).

Teraz złożone oferty zostaną poddane badaniu pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Zamawiający w ogłoszonym przetargu nieograniczonym poinformował, że przy ocenie weźmie pod uwagę dwa kryteria, tj. cenę (60%) oraz okres gwarancji i rękojmi za wady (40%). Wszystkie zainteresowane podmioty zaproponowały siedmioletni okres gwarancji. Wydaje się więc w praktyce, że o wyłonieniu realizatora przedmiotowej inwestycji zadecyduje cena.

Zamówienie obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robót związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród w miejscowości Pielgrzymka (gmina Osiek Jasielski). Pierwsze z zadań polega na budowie nowego mostu na potoku Kłopotnica wraz z dojazdami oraz przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Drugie – na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego na potoku bez nazwy, przebudowie dróg dojazdowych do przeprawy oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Przystąpienie do tego przedsięwzięcia jest konieczne z uwagi fatalny stan techniczny obydwu obiektów.

Termin wykonania wyznaczono na koniec października br.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE