Sport | rekreacja | turystyka

Piłka nożna, siatkówka i sporty walki najpopularniejszymi dyscyplinami w mieście

Znany jest już podział środków, które w tym roku zostaną przeznaczone z miejskiego budżetu na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym. Łączna pula dotacji wyniosła 643 800 złotych. Kwota ta została rozdysponowana do osiemnastu klubów. Oferty, które zostały wyłonione i otrzymają dofinansowanie, obejmują zarówno najpopularniejsze dyscypliny drużynowe, w tym piłkę nożną oraz piłkę siatkową kobiet i mężczyzn, jak również sporty indywidualne (judo, karate, kickboxing, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, rolkarstwo, pływanie, czy kolarstwo).

Urząd Miasta w Jaśle podał do publicznej wiadomości, poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenia burmistrza Ryszarda Pabiana z dnia 13 lutego br., wykaz przedsięwzięć o charakterze sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta Jasła na 2019 rok.

Liderem tegorocznej listy rankingowej jest Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910, który na szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich seniorów i grup młodzieżowych otrzyma dotację na poziomie 150 tysięcy złotych. To porównywanie tyle samo, ile w ubiegłym roku samorząd miejski przekazał na działalność drużyny występującej w biało-czarnych barwach.

Piłka nożna jest zresztą wiodącą dyscypliną, która może w tym roku liczyć na finansowe wsparcie miasta. W gronie beneficjentów znaleźli się również: Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe, które na prowadzoną przez siebie Akademię Piłkarską dla dzieci otrzyma 44 tysiące złotych. Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów”, który prowadzi pięć grup młodzieżowych i drużynę seniorów występującą w obecnym sezonie w klasie „A”, otrzymaną kwotę w wysokości 42,2 tysiąca złotych przeznaczy na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych. Kolejnym podmiotem jest Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”, który na szkolenie dzieci oraz udział w rozgrywkach ligi podkarpackiej i turniejach dostanie 40 tysięcy złotych. Występującemu w klasie „B” rozgrywek Międzyosiedlowemu Klubowi Sportowemu „Jasiołka-Hankówka-Brzyszczki” przyznano 13 tysięcy złotych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo. Na liście debiutuje Global Soccer Akademy. Dla tego podmiotu przewidziano dotację na poziomie 4,5 tysiąca złotych. Realizowane przez niego zadanie dotyczy całorocznego, kompleksowego szkolenia dzieci i młodzieży. Tradycyjnie już Międzyszkolny Klub Sportowy „Gamracik” zorganizuje międzyszkolny turniej piłki nożnej dla zespołów z terenu miasta. Na ten cel otrzyma 2 tysiące złotych.

Drugim pod względem wysokości przyznanych środków finansowych klubem sportowym jest Miejski Klub Sportowy „MOSiR”, prowadzący szkolenie młodzieży oraz biorący udział w rozgrywkach ligowych młodzieży i seniorów w piłce siatkowej mężczyzn. Kwota dla tego podmiotu to 120 tysięcy złotych.

Przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji działa również Uczniowski Klub Sportowy prowadzący sekcję piłki siatkowej dziewcząt i kobiet oraz judo. Łączna wysokość dotacji dla tych dwóch drużyn to 97 tysięcy złotych – odpowiednio 70 tysięcy złotych na siatkówkę i 27 tysięcy złotych na judo.

Sporty walki od lat cieszą się sporą popularnością w naszym mieście. Stąd nic dziwnego, że na ich popularyzację samorząd miasta przeznacza lwią część środków przewidzianych w budżecie Jasła.

Obok prężnie działającej sekcji judo przy UKS „MOSiR”, sporym powodzeniem cieszą się zajęcia prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy Akademię Sportów Walki Judo Jasło. Na szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym podmiot ten otrzyma 35 tysięcy złotych. Pięć tysięcy złotych więcej przeznaczono na dotację dla Jasielskiego Klubu Kyokushin Karate. Jasielski Klub Sportów Walki może liczyć na 4 tys. złotych, które zostanie przeznaczone na popularyzację kickboxingu wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Pierwszy raz w gronie beneficjentów pojawia się zarejestrowany przy ulicy Niegłowickiej Uczniowski Klub Sportowy Biały Orzeł. Dwa zadania, które zaproponował, to: „Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę Shorin Ryu Okinawa Karate” (2 tys. złotych) oraz „Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę IAIDO&Okinawa Kobudo” (1,2 tys. złotych).

Pozostałe organizacje, którym przyznano w tym roku dofinansowanie na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym, to: Klub Sportowy „Speed” (10 tys. złotych na zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu” oraz 9 tys. złotych na zadanie pn. „Rozwój narciarstwa biegowego i rolkarstwa w Jaśle”), Międzyszkolny Klub Narciarski (10 tys. złotych na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa alpejskiego”), Uczniowski Klub Sportowy „Spin” (8,8 tys. złotych na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w grze w tenisa stołowego oraz udział w V lidze Krosno-Zachód”), Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła (5,6 tys. złotych na organizację zawodów sportowych na poziomie szkół i miasta), Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów (3,5 tys. złotych na zadanie pn. „Szkolenie sportowe i udział w zawodach zawodników Jasielskiego Stowarzyszenia Cyklistów”).

Oceny merytorycznej złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Jasła na 2019 rok na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym dokonała komisja powołana zarządzeniem burmistrza Ryszarda Pabiana. W jej skład weszli: Elwira Musiałowicz-Czech – zastępca burmistrza miasta Jasła jako przewodnicząca oraz Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Lech Polak – radny Rady Miejskiej, Paweł Rzońca – sekretarz miasta, Sylwia Kopacz-Nadymus – inspektor ds. turystyki w Urzędzie Miasta, Jerzy Raus – inspektor ds. sportu w Urzędzie Miasta.

Pod uwagę brane były następujące kryteria: znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego, kalkulacja kosztów realizacji zadania w zestawieniu z zakresem rzeczowym, posiadane zasoby kadrowe przeznaczone do realizacji zadania, udział środków własnych przy realizacji zadania, dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy otrzymanych dotacji oraz osiągnięte wyniki sportowe w ubiegłym roku.

Opublikowany dzisiaj dokument nie zawiera informacji o ewentualnie odrzuconych wnioskach.

Szczegółowa lista dofinansowanych zadań jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle (tutaj).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE