Informacje

To już ostatni dzwonek na remont drogi – apeluje radna Wójcik

Na ogromne ubytki występujące na bocznej dróżce osiedlowej i wynikające z tego niedogodności przy codziennym korzystaniu z niej skarżą się mieszkańcy ulicy Kopernika. Zarząd Osiedla, z pełną determinacją, od wielu lat podejmuje starania o rozwiązanie tego problemu, jednak prowadzone na jego wniosek przez miasto zabiegi pielęgnacyjne polegające na bieżącym łataniu dziur nie przynoszą oczekiwanych efektów. Samorządu nie stać w tej chwili na przeprowadzenie kompleksowego remontu tej ulicy.

Prawdziwą gehennę przeżywają osoby, które na co dzień muszą korzystać z drogi bocznej od ulicy Kopernika. To niewielki odcinek biegnący pomiędzy garażami zlokalizowanymi przy bloku o numerze czternaście. Problem wynika z jakości nawierzchni jezdni, która pozostawia wiele do życzenia. Ubytki w asfalcie są tak głębokie, że bardzo łatwo uszkodzić sobie podwozie pojazdu. Owszem, miasto prowadzi na bieżąco zabiegi pielęgnacyjne polegające na tymczasowym łataniu dziur, ale nie przynoszą one wymiernych efektów.

Dlatego po raz kolejny radna Bogusława Wójcik zwróciła się z prośbą do burmistrza Jasła o podjęcie działań, które pozwolą zrealizować tą długo oczekiwaną przez mieszkańców osiedla inwestycję.

Chciałabym poruszyć sprawę ulicy bocznej Kopernika koło garaży. My, jako Zarząd Osiedla, niejednokrotnie zwracaliśmy się w tej sprawie. Zawsze były inne priorytety, zawsze były pilniejsze sprawy, zawsze były ważniejsze drogi, z których korzystała większa ilość użytkowników niż tutaj z dojazdowej do garaży. Tych garaży jest dość dużo, droga jest w fatalnym stanie. W imieniu Zarządu chciałabym zwrócić się z prośbą o pochylenie się nad tym tematem. Dlaczego? Dlatego, że łatanie dziur czy to na zimno w obecnym okresie, czy później wycinanie klinami i zalewanie masą bitumiczną, daje efekt tylko na chwilę. A to też kosztuje. W ubiegłym roku zrobiliśmy około osiemdziesiąt metrów bieżących tej drogi. Zostało na to wydane ponad trzydzieści tysięcy złotych. – powiedziała.

Boczna droga rozpoczynająca się od wiaty śmietnikowej przy ulicy Baczyńskiego 27 do wiaty śmietnikowej przy ulicy Kopernika (koło torów) liczy około pięćset metrów bieżących długości i pięć metrów szerokości. Według przedstawionej przez radną szacunkowej kalkulacji, na remont przedmiotowej drogi potrzebna będzie kwota w przedziale między 160, a 170 tysięcy złotych. Oprócz wymiany nawierzchni asfaltowej na nową, trzeba by było również wykonać system odwodnienia jezdni, co będzie stanowić dodatkowe koszty całego przedsięwzięcia.

Niemniej jednak proszę bardzo o pochylenie się nad tą sprawą, bo być może przyszedł już ostatni moment na niełatanie, a jednak zrobienie tej drogi. Wtedy mielibyśmy tą sprawę już załatwioną, ludzie by nie narzekali, nie trzeba by było jeździć slalomami, nie stałyby kałuże w tych dziurach, nie wlewałaby się ludziom woda do garaży. To są życiowe sprawy. – dodała.

Osiedle Kopernika jest dość duże. Ja wiem, że w ostatnich latach było dość sporo dotacji na to osiedle i sporo rzeczy zostało zrobionych. Ale ta droga jest solą w oku i dla Zarządu Osiedla, i dla nas mieszkańców osiedla Kopernika.BOGUSŁAWA WÓJCIK

Burmistrz Ryszard Pabian wyjaśnił, że miasto na bieżąco prowadzi naprawy ulic zniszczonych w okresie zimowym, jednak nie zawsze przynosi to oczekiwany skutek.

Są prowadzone bieżące naprawy ulic tych, które niestety są niszczone w okresie zimowym, chociażby przez wymrażanie ich słabszych fragmentów. Ale są to tak naprawdę działania, które nie przynoszą takich efektów jak naprawianie w okresie letnim. Chodzi tutaj przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa. Stąd też wiadomo, że te naprawy są w ograniczonym zakresie. Kontrolowane są ulice na terenie całego miasta i staramy się reagować, aby te najgroźniejsze miejsca naprawiać. – zaznaczył.

Samorządowiec otwarcie przyznał, że temat ulicy Kopernika przy garażach jest znany władzom miasta od wielu lat. Jak podkreślił, w tym okresie udało się zrealizować na tym osiedlu wiele bardziej priorytetowych inwestycji drogowych, które służą szerszemu gronu użytkowników.

Pamiętam, że Zarząd Osiedla i pani radna wnioskowali o tę naprawę. Natomiast też przez ostatnie lata wspólnie wypracowywaliśmy jakiś kompromis jeśli chodzi o zgłaszane wnioski dotyczące innych ulic, jak chociażby Partyzantów, Ujejskiego czy Baczyńskiego. Okazywało się, że są to bardziej priorytetowe zadania stąd też środki były kierowane do realizacji tych zadań. Oczywiście, przyjmuję to do wiadomości. Będziemy się starali ująć to zadanie w ramach tych, które przewidujemy do realizacji w okresie letnim. – odpowiedział.

Niemniej jednak – jak podkreślił gospodarz naszego miasta – w budżecie nie ma obecnie odpowiednich środków finansowych, które można by wydatkować na ten cel.

Ta kwota, która padła, zdecydowanie przekracza możliwości ogólnej puli przeznaczonej na bieżące remonty. Pewnie będzie to możliwe dopiero w okresie wiosennym kiedy dowiemy się jakimi środkami będziemy dysponować, jakie zadania wejdą do realizacji albo które też będą niemożliwe do zrealizowania w roku bieżącym, a środki z nich będą możliwe do przesunięcia na realizację innych koniecznych zadań, które państwo radni widzicie lub też które my będziemy państwu radnym przedstawiać do wykonania. Tyle na tę chwilę. Ja nie zwykłem obiecywać natomiast staram się realizować to co mówię. Więc mam nadzieję, że i w tym przypadku tak będzie. – stwierdził burmistrz Ryszard Pabian.

Bogusława Wójcik ustosunkowała się do jego słów: – Chciałam panu burmistrzowi podziękować, bo pojawiło się jakieś światełko w tunelu. Czyli mam rozumieć, że sprawa tej drogi będzie rozważona i pan burmistrz będzie robił wszystko, aby w tym roku została zrobiona. Bardzo dziękuję w imieniu swoim, Zarządu Osiedla, mieszkańców osiedla Kopernika. Już się zwracam do koleżanek i kolegów radnych o wsparcie tej inicjatywy.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE