Informacje

Nadzieje, by na osiedlu Gądki powstał profesjonalny kompleks sportowo-rekreacyjny

Miasto Jasło w obecnej kadencji czeka wyzwanie budowy nowej infrastruktury sportowej. Poczynione już pierwsze kroki w zakresie poprawy warunków do podnoszenia tężyzny fizycznej przez lokalną społeczność pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Decyzją radnych miejskich, być może w niedługim czasie uda się zrealizować podnoszone od wielu lat postulaty środowiska piłkarskiego o przebudowę istniejącego boiska treningowego przy ulicy Kasprowicza. Na sile przybrały również głosy o potrzebie utworzenia odpowiedniego miejsca do uprawiania lekkiej atletyki.

W ubiegłym roku miasto Jasło złożyło wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na przebudowę stadionu przy ulicy Sportowej (pisaliśmy o tym tutaj). Zadanie obejmowało wykonanie czterotorowej bieżni okrężnej o długości czterystu metrów, bieżni prostej o długości stu trzydziestu metrów jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, skoczni do skoku wzwyż, skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą oraz wyposażenie obiektu w podstawowe urządzenia lekkoatletyczne. Szacunkowa wartość zadania, które miałoby zostać zrealizowane na miejskim osiedlu Rafineryjnym, opiewa na kwotę 475 tysięcy złotych.

Zaproponowane przez lokalny samorząd rozwiązanie nie otrzymało jednak pozytywnej oceny od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Musimy sobie wprost powiedzieć, że na tym obiekcie byłoby możliwe uprawianie dyscyplin lekkoatletycznych w ograniczonym zakresie. Opracowanie, które przygotowaliśmy składając wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o budowę elementów lekkoatletycznych na stadionie przy ulicy Sportowej pokazało, że możliwa jest tam do realizacji bieżnia wyłącznie czterotorowa. Więc jest to rozwiązanie ułomne i tu na pewno wszyscy co do tego się zgodzimy. – mówił na sesji Rady Miejskiej Jasła o powodach odrzucenia wniosku burmistrz Ryszard Pabian.

Radna Izabela Jankowska-Zawada poprosiła o wyjaśnienie czy miasto Jasło będzie ubiegało się w tym roku o dofinansowanie w ramach tego samego programu, ponieważ został już ogłoszony nabór.

Nie wiem czy to jest kwestia może lepszego projektu i ilości tych torów, czy jakiejś innej koncepcji, o której chciałabym wiedzieć. – próbowała rozwiać swoje wątpliwości.

Burmistrz stwierdził, że „tutaj dofinansowanie jest pod dużym znakiem zapytania”. – Tylko rozwiązania zbliżone do tych optymalnych mają szansę powodzenia. Wszyscy się zgodziliśmy, że czterotorowa bieżnia nie jest rozwiązaniem, która spełnia wymogi, bo minimum sześciotorowa takie wymogi spełnia. Szanse na dofinansowanie z tych akurat środków jest mało prawdopodobne. – wyjaśnił.

W 2018 roku w podjasielskiej Trzcinicy został oddany do użytku nowoczesny stadion lekkoatletyczny.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Z zajętego przez niego stanowiska wynika, że w najbliższych miesiącach radni będą musieli się zastanowić nad tym czy nie przystąpić do tego zadania wykorzystując w tym celu miejskie finanse. Podobny model realizacji przedstawił w przypadku budowy piłkarskiego boiska treningowego przy ulicy Kasprowicza (pisaliśmy o tym tutaj).

Te środki, które zabezpiecza Ministerstwo Sportu i Turystyki, nie pozwalają na realizację wszystkich złożonych wniosków. Tam jest dosyć duży odsiew złożonych wniosków i tylko nieliczne dostają dofinansowanie co nie znaczy, że nie będziemy się o to ubiegać. Jeśli w najbliższym czasie takiej możliwości nie będzie to uważam, że też powinniśmy się mocno zastanowić czy tego typu infrastruktury nie wykonać w najbliższym czasie. – zaznaczył Pabian.

Radny Andrzej Czernecki mówił, że potrzeby w zakresie stworzenia odpowiednich warunków do uprawiania lekkiej atletyki, są sygnalizowane przez lokalną społeczność od wielu lat.

Jesteśmy jednym z niewielu miast takiej skali, które nie ma przyzwoitej bieżni, już nie mówię oświetlonej. Lekka atletyka jest dyscypliną, która daje możliwości realizacji siebie młodzieży w bardzo wielu dyscyplinach. Niewątpliwie jest bardzo rozwijająca. Myślę, że miasto Jasło powinno mieć taki stadion, które daje możliwość uprawiania lekkiej atletyki. – stwierdził.

Dlatego zadał pytanie lokalnym włodarzom czy, a jeśli tak to kiedy i w którym miejscu planują budowę stadionu lekkoatletycznego oraz poprosił o określenie ram czasowych zakładanego pomysłu. – Czy jesteśmy w stanie zamknąć się w tej kadencji z takim przedsięwzięciem? – zapytał.

Okazuje się, że w głowach urzędników narodziła się koncepcja budowy profesjonalnego kompleksu sportowego, w ramach którego w jednym miejscu miałby powstać zarówno stadion piłkarski, jak i arena lekkoatletyczna z pełnym zapleczem.

Według wstępnych założeń, miałyby one powstać na terenie osiedla Gądki, w bliskim sąsiedztwie istniejącego Parku Linowego.

Skład planowanej infrastruktury omówił szczegółowo skarbnik miasta Jasła Jacek Borkowski. Zakłada się:

 • Budowę lekkoatletycznej areny sportowej o wymiarach 95×179 m trzeciej klasy krajowej z torami do rozgrywania konkurencji rzutowych i lekkoatletycznych wraz z boiskiem piłkarskim o wymiarach 64×100 m posiadającym atest Związku Piłki Nożnej;
 • Budowę bieżni okrężnej ośmiotorowej o długości 400 metrów oraz bieżni prostej ośmiotorowej o długości 100 i 150 metrów;
 • Budowę urządzeń lekkoatletycznych na arenie sportowej, tj. dwóch rzutni do pchnięcia kulą, rowu z wodą do biegu z przeszkodami, dwóch rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, skoczni do skoku wzwyż, dwóch skoczni do skoku o tyczce, dwóch skoczni do skoku w dal i trójskoku;
 • Budowę lekkoatletycznych obiektów treningowych, tj. rzutni do pchnięcia kulą, bieżni prostej o długości 80 metrów z rozbiegiem do skoku w dal, rozbiegu do skoku wzwyż;
 • Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego;
 • Budowę zadaszonej trybuny na około 960 widzów, skrajne sektory przewidziane dla sędziów 80 miejsc;
 • Montaż oświetlenia;
 • Budowę ogrodzenia terenu;
 • Urządzenie całości;
 • Zagospodarowanie terenu (ciągi piesze, ciągi jezdne, tereny zielone);
 • Budowę drugiego boiska piłkarskiego oraz boiska treningowego o wymiarach 64×100 m posiadającego atest Związku Piłki Nożnej;
 • Budowę obiektu dwukondygnacyjnego do obsługi całego kompleksu (szatnie, sanitariaty, magazyny).

Wartość tych prac wstępnie skalkulowano na poziomie 14 milionów złotych.

Miasto Jasło przystąpiło wspólnie z miastem Chełmem jako partnerem wiodącym i kilkoma innymi samorządami do programu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Kojarzonych jest kilka samorządów, które chcą realizować podobne projekty, na przykład w sporcie. – tłumaczy skarbnik.

Kompleksowi miałoby dodatkowo towarzyszyć centrum odnowy biologicznej i rehabilitacji, w skład którego wchodziłby obiekt hotelowy na osiemdziesiąt miejsc wraz z salą konferencyjną, pomieszczenia odnowy biologicznej oraz gabinety do rehabilitacji i regeneracji. Taki ośrodek miałby powstać na działce w pobliżu hoteliku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sikorskiego. To kolejny wydatek, oszacowany na poziomie 10 milionów złotych.

Burmistrz Ryszard Pabian zaznaczył jednak, że projekt „jest rozłożony na kilka następnych lat”.

Musi być przyjęta pewna kolejność działań. Aby uaktywnić to osiedle to przede wszystkim trzeba zapewnić do niego dostępność. Stąd też w pierwszej kolejności będą potrzebne nakłady na wykonanie połączenia mostowego. – powiedział.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE