Informacje

Michał Burbelka dyrektorem szpitala przez kolejne sześć lat

Lekarz medycyny Michał Burbelka wygrał postępowanie konkursowe i przez najbliższe sześć lat nadal będzie dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Dzisiaj Zarząd Powiatu w Jaśle, który jest organem prowadzącym tę jednostkę służby zdrowia, zawarł z zainteresowanym umowę o pracę na czas określony do 10 kwietnia 2025 roku.

Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na kadencję 2019-2025 wyłoniono w ramach przeprowadzonego przez organ prowadzący postępowania konkursowego. Udział w nim wzięły trzy osoby, w tym dotychczas urzędujący na tym stanowisku lek. med. Michał Burbelka. Swoje oferty złożyli również: Stanisław Chochołek (kierownik działu technicznego szpitala) oraz Jakub Bereś (absolwent UMCS w Lublinie, magister ekonomii).

W miniony wtorek w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyły się indywidualne rozmowy przeprowadzone przez komisję konkursową z poszczególnymi kandydatami, którzy zaprezentowali swoją koncepcję zarządzania i strategii rozwoju jasielskiego szpitala.

Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana uchwałą Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 roku. W jej skład weszło czterech przedstawicieli organu prowadzącego, w tym radni Adam Pawluś i Grzegorz Pers, sekretarz powiatu jasielskiego Adam Wyżkiewicz, Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego Agnieszka Maciejowska-Rzemińska oraz przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w osobie Ryszarda Lisowskiego.

Dzisiaj Zarząd Powiatu w Jaśle powierzył to stanowisko dotychczasowemu dyrektorowi Michałowi Burbelce. Umowa o pracę została zawarta na czas określony do dnia 10 kwietnia 2025 roku.

Michał Burbelka ma 50 lat, jest specjalistą w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Z jasielskim szpitalem jako lekarz jest związany od 1995 roku. Pracował w nim na różnych stanowiskach: jako lekarz stażysta, młodszy asystent, asystent, specjalista ds. kontroli wewnętrznej, pełniący obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej, a następnie pełniący obowiązki dyrektora i dyrektor od 2013 roku. W siódmej kadencji pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej Jasła, a obecnie zasiada w Zarządzie Osiedla Jasło-Ulaszowice.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE