Informacje

Wybory na osiedlach miejskich zakończone

W minionym tygodniu zakończył się w Jaśle cykl spotkań osiedlowych, których głównym celem było wyłonienie kandydatów na przewodniczących oraz członków zarządów na nową kadencję. W myśl przepisów ustawy o samorządzie gminnym wybory do jednostek pomocniczych muszą być przeprowadzone w terminie do sześciu miesięcy od daty przeprowadzenia wyborów samorządowych. Nowych przewodniczących zyskały miejskie dzielnice Kopernika i Gądki.

W Jaśle wybory przewodniczących oraz członków zarządów odbywały się na szesnastu osiedlach: Brzyszczkach, Bryłach, Górce Klasztornej, Hankówce, Kaczorowach, Kopernika, Krajowicach, Mickiewicza, Sobniowie, Śródmieściu, Ulaszowicach, Rafinerii, Gądkach, Niegłowicach, Gamracie i Żółkowie. Spotkania przeprowadzono w dniach od 25 marca do 9 kwietnia w godzinach popołudniowych (siedemnastej i dziewiętnastej).

W dziewięciu z szesnastu jednostkach pomocniczych miasta Jasła zgłoszono tylko po jednym kandydacie na funkcję przewodniczącego zarządu. Zostali nimi: Zofia Kras (Bryły) – 44 głosy, Jan Pierzchała (Górka Klasztorna) – 64 głosy, Barbara Pilut (Kaczorowy) – 24 głosy, Stanisław Lechwar (Ulaszowice), Jolanta Brągiel (Krajowice) – 85 głosów, Tomasz Stanek (Sobniów) – 79 głosów, Mariusz Filip (Rafineria) – 59 głosów, Maria Jagielska (Niegłowice) – 29 głosów i Krystyna Sikora (Brzyszczki) – 52 głosy. Wszystkie wymienione osoby pełniły już tę funkcję we wcześniejszej kadencji. Dla niektórych będzie to już kolejna z rzędu.

Przewodniczącymi zarządu pozostali nadal: Józef Twarduś w Hankówce (32 głosy), który pokonał Barbarę Pankiewicz (22 głosy), Jerzy Okarma na osiedlu Mickiewicza (48 głosów), który pokonał w głosowaniu Jacka Burnatowskiego (14 głosów), Tomasz Kasprzyk w Śródmieściu (40 głosów), którego kontrkandydatką była Aleksandra Gryc – Trelińska (14 głosów), Ryszard Kłęk na Żółkowie (16 głosów), który wyprzedził Annę Niemiec (7 głosów) oraz Urszula Czyżowicz w Gamracie (69 głosów), z którą w wyborach osiedlowych rywalizowała radna miejska Maria Kluz (38 głosów).

Nowi przewodniczący zostali wyłonieni w pozostałych dwóch dzielnicach miejskich. Na osiedlu Kopernika został wybrany jasielski radny Lech Polak (60 głosów), który pokonał Krzysztofa Czekaja (6 głosów). Aż pięcioro kandydatów starło się ze sobą w wyborach na przewodniczącego osiedla Gądki. Wygrał Bogusław Kopeć (19 głosów), który pokonał ustępującego z tego stanowiska radnego poprzedniej kadencji Michała Rybkę (12 głosów) oraz Annę Kardaś (6 głosów), Andrzeja Brączyka (5 głosów) i Jana Zielińskiego (2 głosy).

Jeśli chodzi o wybory członków zarządów poszczególnych osiedli to na dziewięciu osiedlach zgłoszono więcej kandydatów niż ustalono liczbę osób, które obok przewodniczącego wchodzą w skład zarządu: Bryły (pięciu, jedna odpadła w głosowaniu), Kopernika (pięciu, jedna odpadła w głosowaniu), Krajowice (trzynastu, siedem odpadło w głosowaniu), Mickiewicza (siedem, dwie odpadły w głosowaniu), Sobniów (ośmiu, dwie odpadły w głosowaniu), Ulaszowice (siedem, jedna odpadła w głosowaniu), Gądki (sześciu kandydatów, w związku z uzyskaniem tej samej ilości głosów przez dwóch kandydatów w pierwszym głosowaniu przeprowadzono dodatkowe głosowanie w celu wyłonienia piątej osoby do składu zarządu), Gamrat (siedmiu, jedna odpadła w głosowaniu), Żółków (dziewięciu, trzy odpadły w głosowaniu).

Członkami Zarządów Osiedli na kadencję 2019-2024 zostali:

 • Bryły: Agnieszka Kras, Grzegorz Kras, Łukasz Opiela, Henryk Rak;
 • Brzyszczki: Wojciech Bezak, Krystyna Bućko, Henryk Górniak, Stefan Juszczyk, Ewa Kawalec, Anna Kras;
 • Górka Klasztorna: Wojciech Cetnar, Krystyna Cynarska, Adam Fortuna, Jan Gotfryd, Henryk Grzywacz, Anna Pszczoła;
 • Hankówka: Bogusław Banaś, Witold Forystek, Tomasz Gorczyca, Barbara Kocot-Zioła, Krzysztof Kudłacz, Danuta Szetlak;
 • Kaczorowy: Sławomir Jawor, Jadwiga Lechowska, Józef Szpak;
 • Kopernika: Urszula Goleń, Grzegorz Witkowski, Bogusława Wójcik, Łukasz Zięba;
 • Krajowice: Bożena Brągiel, Paweł Gadzała, Elżbieta Hajduk, Elżbieta Kaszowicz, Edyta Kolbusz, Tomasz Węgrzyn;
 • Mickiewicza: Katarzyna Bednarz, Izabela Jankowska-Zawada, Jacek Nachmann, Marcin Węgrzyn, Danuta Zioła;
 • Sobniów: Łukasz Kosiba, Wojciech Kras, Danuta Misiołek, Rafał Muzyka, Ryszard Ostalecki, Krzysztof Pec;
 • Śródmieście: Dorota Bilewicz, Małgorzata Furmanek, Krzysztof Jamróg, Danuta Leś, Mateusz Tutro, Małgorzata Więch-Kettele;
 • Ulaszowice: Rafał Bęben, Michał Burbelka, Józef Domaradzki, Zbigniew Hap, Roman Machowski, Janina Rydarowska;
 • Rafineria: Szymon Filip, Bożena Pętlak, Jerzy Szopniewski;
 • Gądki: Andrzej Brączyk, Anna Kardaś, Jan Zieliński;
 • Niegłowice: Piotr Doktor, Andrzej Myśliwiec, Mariusz Myśliwiec, Grażyna Stój, Tadeusz Sypień;
 • Gamrat: Halina Byczek, Krystyna Czeluśniak, Anna Kardaś, Krystyna Kulig, Anna Madejczyk, Tomasz Przybyłowicz;
 • Żółków: Marek Bajorek, Mieczysław Czyżowicz, Roman Dubiel, Wiesław Ginter, Danuta Jajuga, Maria Szudy.

Za pracę w charakterze członka zarządu osiedla nie przysługuje gratyfikacja finansowa, działalność ta nie jest również podstawą do ubiegania się o zwolenienie z obowiązku świadczenia pracy na czas wypełniania mandatu.

Wybory były bezpośrednie i tajne, odbywały się na specjalnie przygotowanych formularzach ostemplowanych pieczęcią nagłówkową danego osiedla, a głosować mogły jedynie osoby, które przed zebraniem złożyły własnoręcznie podpis pod sporządzonym przez Urząd Miasta wykazem mieszkańców. W każdym z przypadków przeprowadziła je trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród ogółu mieszkańców uczestniczących w zebraniu osiedlowym.

Jeśli chodzi o frekwencję to – za wyjątkiem Gamratu – nigdzie nie przekroczyła stu osób. Na szczęście wszędzie zostało osiągnięte kworum Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie w Kaczorowach, gdzie spośród 555 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu, wzięło udział jedynie 24. Najczęściej wiele osób opuszczało salę tuż po wybraniu przewodniczącego, nie czekając na dokończenie wyboru pozostałego składu zarządu osiedla.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian w rozmowie z „terazJaslo.pl” podsumowuje cały cykl:

Za nami komplet szesnastu spotkań osiedlowych. Przedmiotem tych zebrań były wybory nowych władz na kolejną kadencję, a więc zarówno przewodniczących zarządów, jak i członków zarządów osiedli. Przebiegły one bardzo sprawnie. Przyznam szczerze, że frekwencja zaskoczyła nasze oczekiwania. Na większości osiedli było zdecydowanie więcej mieszkańców niż na naszych corocznych spotkaniach konsultacyjnych, na niektórych niestety wyglądało to troszeczkę gorzej. Najważniejsze, że ta ilość pozwalała sprawnie przeprowadzić wybory i dokonać wyboru przewodniczących oraz członków zarządów osiedli. Przedmiotem poszczególnych spotkań były przede wszystkim wybory aczkolwiek nie odbywały się one bez pytań o to, co w mieście Jaśle się dzieje. Jak zwykle dotyczyły one przeróżnych spraw najbliższych ich oczekiwaniom, a więc tych prac, które są planowane na osiedlach. Składali również swoje uwagi czego oczekują od władz.

Cele powołania jednostek pomocniczych w mieście Jaśle określają statuty poszczególnych osiedli. Ich wiodącą rolą jest „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, należących do zakresu zadań własnych miasta oraz tworzenie warunków pełnego współudziału mieszkańców osiedla w życiu wspólnoty”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE