Informacje

Ludzie munduru modlili się u stóp Płaczącej Pani w Dębowcu

Po raz czwarty strażacy z terenu Diecezji Rzeszowskiej wzięli udział w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu koło Jasła. Na wspólnej modlitwie spotkali się funkcjonariusze jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej garnizonu podkarpackiego, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli oraz mieszkańcy regionu. Uroczystej eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ksiądz biskup Jan Wątroba.

W niedzielne popołudnie do Bazyliki Mniejszej – Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu koło Jasła przybyli uczestnicy IV Pielgrzymki Strażaków Diecezji Rzeszowskiej. Wydarzenie to rozpoczęło się od wprowadzenia na plac licznych pocztów sztandarowych na czele z kompanią honorową wystawioną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz odegrania hymnu państwowego. Następnie zaproszonych gości powitał Krajowy Kapelan Strażaków st. bryg. ks. dr Jan Krynicki.

Wśród pielgrzymujących do Płaczącej Pani znaleźli się parlamentarzyści, władze państwowe i władze samorządowe wszystkich szczebli, komendanci miejscy i powiatowi wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej garnizonu podkarpackiego, pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, emerytowani funkcjonariusze PSP, prezesi i działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podkarpackiego wraz z pocztami sztandarowymi, pielgrzymi oraz mieszkańcy regionu.

Zgromadzeni w tym szczególnym miejscu wzięli udział w okolicznościowej mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Jan Wątroba.

W wygłoszonej homilii Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej nawiązał do obchodzonego dzisiaj Dnia Matki. – Mamy strażaków są dumne ze swych synów i córek, a jednocześnie ich serce w momencie wyjazdu do kolejnej akcji zawsze wypełnione jest troską, niepokojem i modlitwą. Wierzące matki wiedzą, że niepokój, lęk niewiele mogą zdziałać, a modlitwa tak. Jestem przekonany, że wielu z Was jest świadome tego jak towarzyszy Wam modlitwa mamy. Jeśli jest na tej ziemi to nie ważne ile lat macie zawsze możecie liczyć na jej modlitwę, na to jej wyczekiwanie, na tą jej tęsknotę, czekanie na wiadomość jak się zakończyła ta akcja. To dotyczy nie tylko strażaków, ludzi munduru, ludzi służby. My księża też to odczuwamy i wiemy dobrze jak wiele zawdzięczamy tym cichym modlitwom naszych mam. Więc dzisiaj się za nie modlimy wypraszając im potrzebne zdrowie, wypraszając to wszystko co im jest potrzebne do zwykłego codziennego funkcjonowania, wypraszając im wdzięczność i życzliwość wszystkich dzieci. Zasługują na to. Dzisiaj tu, w tym sanktuarium, módlmy się za nie serdecznie. – powiedział.

Kaznodzieja podziękował również strażakom za ich codzienną służbę. Jak podkreślił, druhowie biorą udział nie tylko w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ratują życie, zdrowie i mienie lokalnych społeczności, ale także mocno angażują się w sprawy Kościoła. Przede wszystkim towarzyszą wydarzeniom religijnym w swoich parafiach, jak choćby w czasie uroczystości Bożego Ciała.

Wszędzie tam, gdzie jesteście na służbie, jesteście zawsze dziećmi Kościoła i za ten Kościół czujecie się odpowiedzialni. Bardzo Wam dziękujemy za tę troskę, za świadectwo Waszej wiary. To właśnie tak przyczyniacie się do podnoszenia tego autorytetu. Także dajecie przykład tych wiernych synów i córek, którzy słuchają Kościoła, którzy w tym Kościele karmią się Słowem Bożym i czarem Chrystusa. Dziękujemy Wam też za miłość do Matki Najświętszej. Nie tylko tą wyrażoną dzisiaj na tej pielgrzymce czy na innych pielgrzymkach. Od dawna w parafiach odbywają się różne uroczystości, choćby peregrynacje obrazów świętych, Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej czy Obrazu Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej Fatimskiej, Pani z La Salette. Kto jest wtedy najbliżej tych obrazów, figur? Kto bierze na ramiona i niesie nieraz w długiej procesji w taki bezpieczny sposób? To strażacy-ochotnicy, ale także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Podobnie jest z uroczystością w Boże Ciało. Bardzo Wam dziękujemy za tą obecność, za takie świadectwo wiary, za taką miłość do Matki Najświętszej. My dziś zawierzamy Was w jej opiece macierzyńskiej. Niech czuwa nad Wami w czasie każdej akcji, ale też i w Waszym życiu osobistym, rodzinnym. – mówił do zgromadzonych biskup.

Współkoncelebransami eucharystii byli: Krajowy Kapelan Strażaków st. bryg. ks. dr Jan Krynicki, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu ks. Paweł Raczyński MS oraz kapelani straży pożarnej z powiatów jasielskiego, strzyżowskiego i rzeszowskiego. Liturgiczną Służbę Ołtarza zapewnili druhowie z OSP w Lipnicy Dolnej (gmina Brzyska) i Bączalu Dolnym (gmina Skołyszyn).

Na zakończenie mszy księża, wspólnie ze strażakami, wyrazili oni wdzięczność biskupowi za wygłoszone Słowo Boże. Z okazji przypadającej jutro czterdziestej rocznicy święceń kapłańskich przekazali na ręce ks. Jana Wątroby statuetkę świętego Floriana Męczennika.

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia i życzyć mocy Ducha Świętego, Bożej łaski. Niech święty Florian męczennik wyprasza odwagę męstwa. Tej, której dzisiaj potrzeba Kościołowi w Polsce. Szczęść Boże. – powiedział st. bryg. ks. dr Jan Krynicki.

Pielgrzymka była również okazją do wręczenia odznaczeń.

Kapituła Konfraternii Mazowieckiej Odznaki świętego Floriana MAZOVIA „w duchu założonych celów stowarzyszenia, a szczególnie za zasługi w realizacji statutowych zadań stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania służby w Polsce związanej z imieniem jednego z jej patronów oraz bezinteresowne działanie społeczne według maksymy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” przyznała Odznakę świętego Floriana MAZOVIA I klasy st. bryg. ks. dr. Janowi Krynickiemu, Krajowemu Kapelanowi Strażaków oraz Odznakę świętego Floriana MAZOVIA II klasy druhowi Józefowi Dziedzicowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie (powiat jasielski).

Odznaczenia dokonał Wicekomandor Komanderii świętego Floriana Słowacji Jerzy Urbanik, Kawaler Orderu świętego Jana Kantego w asyście ks. Bogusława Bogaczewicza, Kawalera Orderu świętego Wojciecha.

Wydarzenie uświetniły: Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci (powiat przeworski) pod batutą Stanisława Zająca oraz grupa mażoretek „Rossa” działająca przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach (powiat tarnowski).

Pielgrzymkę zakończyła wspólna biesiada pod wiatą turystyczną wybudowaną w ubiegłym roku na terenie Sanktuarium ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

FOTOGALERIA:

IV Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Dębowca

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE