Informacje

Obchody stulecia Policji Państwowej na ziemi jasielskiej

Wyjątkowy charakter miały tegoroczne Powiatowe Obchody Święta Policji w Jaśle. Ta stojąca na straży bezpieczeństwa obywateli i ładu społecznego formacja mundurowa została powołana do życia dokładnie przed stu laty. Z uwagi na obchodzony jubileusz funkcjonariusze miejscowego garnizonu zostali awansowani na wyższe stopnie służbowe, otrzymali pamiątkowe odznaczenia oraz nagrody rzeczowe przyznane im w dowód uznania za rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną służbę na rzecz społeczności ziemi jasielskiej.

Obchody tegorocznego Święta Policji w garnizonie jasielskim rozpoczęły się dzisiaj przed południem w Kościele Parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, gdzie odprawiono mszę świętą, podczas której modlono się za obecnych i byłych funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych, a także ich rodziny.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia była uroczysta zbiórka zorganizowana w budynku Jasielskiego Domu Kultury, na którą przybyło ścisłe kierownictwo Komendy Powiatowej Policji oraz podległych terenowych jednostek organizacyjnych, a także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, wymiaru sprawiedliwości, powiatowych służb, inspekcji i straży, organizacji związkowych, stowarzyszeń i instytucji współpracujących, emeryci i renciści policyjni oraz funkcjonariuszki i funkcjonariusze, którzy z okazji swojego branżowego święta otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe.

Gospodarzem wyjątkowej gali z okazji stulecia powstania Policji Państwowej był Komendant Powiatowy Policji w Jaśle młodszy inspektor Robert Wróbel. Na początku podziękował wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie do wspólnego świętowania jubileuszu.

Wśród zasiadających na sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury znaleźli się:

 • Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek,
 • Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska,
 • Starosta jasielski Adam Pawluś,
 • Burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian,
 • przewodniczący Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji Henryk Rak,
 • wójtowie gmin: Brzyska Rafał Papciak, Dębowiec Marcin Bolek, Tarnowiec Jan Czubik, Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Jasło Wojciech Piękoś, Skołyszyn Bogusław Kręcisz,
 • Prokurator Rejonowy w Jaśle Kazimierz Łaba,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak,
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel,
 • Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Mirosław Władyka,
 • Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierz Wiśniowski,
 • Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle lek. med. Michał Burbelka,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży RP w Jaśle Stanisław Święch,
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Jaśle Bolesław Waśko,
 • Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Jasło Bogusław Łach.

Szef jasielskiej Policji rozpoczął swoje okolicznościowe wystąpienie od słów:

Obchodzimy dzisiaj Święto Policji. Związane jest ono z ważnym jubileuszem. Dokładnie za tydzień mija setna rocznica utworzenia naszej formacji. 24 lipca 1919 roku, zaledwie osiem miesięcy od odzyskania Niepodległości i sześć od wyłonienia polskiego parlamentu, posłowie uchwalili ustawę o Policji Państwowej. Z tą chwilą nowa formacja, zgodnie z zapisem ustawowym, była organem wykonawczym władz państwowych oraz samorządowych odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Minęło wiele lat jednak dziś, choć rzeczywiście realia są zupełnie inne, zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego nie traci, a wręcz przeciwnie zyskuje na aktualności. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy istotne zmiany w sposobie funkcjonowania polskiej Policji. Policja przestaje być instytucją oddzieloną od społeczeństwa i kojarzoną wyłącznie ze stosowaniem represji. Postrzegana jest za to jako organ wypełniający służebną rolę na rzecz społeczeństwa.

Dalszą część przemówienia młodszy inspektor Robert Wróbel poświęcił bezpośrednio podległym mu policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym Policji, na ręce których złożył serdeczne podziękowania za rzetelne i sumienne wypełnianie zadań służbowych, zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności.

To dzięki Wam powiat jasielski jest jednym z bezpieczniejszych regionów województwa podkarpackiego. Dzisiejszy dzień jest okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowań za trud jaki wkładacie w realizację służbowych zadań. Stawiając czoła nowym wyzwaniom podejmujecie decyzje pod presją czasu, od których niekiedy zależy życie i zdrowie ludzi. W imieniu swoim oraz całego kierownictwa służbowego kieruję do Was serdeczne podziękowania za rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną służbę. Życzę Wam wszelkiej pomyślności zarówno na gruncie osobistym, jak i też zawodowym. Proszę także o przyjęcie i przekazanie życzeń Waszym najbliższym członkom rodziny. Nasze osiągnięcia to w dużej mierze także ich zasługa, ponieważ są dla nas nieocenionym wsparciem. Z pokorą znoszą troski, zmartwienia i otaczają opieką w trudnych chwilach. Niewątpliwie sami też odczuwają trudy policyjnej służby. Za to wszystko serdecznie dziękuję. Wyrazy wdzięczności składam także pracownikom Policji. Dziękuję Wam za sumienną, rzetelną pracę. Za pomoc koleżankom i kolegom w policyjnych mundurach. Bez Was wypełnianie ustawowych zadań polegających na ściganiu przestępców byłoby bardzo trudne, a wręcz niekiedy niemożliwe. – powiedział.

Zabierając głos w trakcie jubileuszowych obchodów Święta Policji, komendant Wróbel przekazał wyrazy wdzięczności parlamentarzystom, samorządowcom, kierownictwu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, służbom mundurowym, instytucjom i organizacjom społecznym oraz mieszkańcom ziemi jasielskiej za codzienną współpracę, bez której misja tworzenia nowoczesnej i w pełni profesjonalnej formacji mundurowej stojącej na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego nie byłaby możliwa do realizacji.

Bez Waszej pomocy dokonanie wielu planów i inwestycji takich jak remont pomieszczeń Komisariatu w Nowym Żmigrodzie czy budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Jaśle byłoby niemożliwe. Szczególne podziękowania kieruję na ręce starosty jasielskiego Adama Pawlusia, burmistrza miasta Jasła Ryszarda Pabiana oraz wójta gminy Jasło za wsparcie finansowe dzięki czemu jasielska Policja wzbogaci tabor transportowy o dwa nowe radiowozy. Oczywiście dziękuję też innym samorządowcom, którzy notorycznie i cały czas wspierają finansowo Komendę Powiatową Policji w Jaśle. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i jestem przekonany, że nasza współpraca będzie utrzymywać się nadal na bardzo wysokim poziomie. Podziękowania za wszelką pomoc i wsparcie kieruję także do kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dziękuję także przedstawicielom służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zakładu Karnego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Straży Miejskiej za wspólne działania i inicjatywy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Podziękowania za dotychczasową współpracę kieruję również do przedstawicieli sądu i prokuratury. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom powiatu jasielskiego, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powodzenia działań Policji. – można było dzisiaj usłyszeć od młodszego inspektora Roberta Wróbla.

Szczególnie podniosłym momentem zbiórki jasielskiego garnizonu w stulecie istnienia Policji było wręczenie nominacji na wyższe stopnie służbowe. Z dniem 24 lipca 2019 roku awansowanych zostanie 58 policjantek i policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę w pionach: kryminalnym, prewencyjnym oraz wspomagającym działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Awanse w korpusie oficerskim:

 • na stopień komisarza Policji: Anna Śnieżek.

Awanse w korpusie aspiranckim:

 • na stopień aspiranta sztabowego Policji: Tomasz Grzyb, Iwona Hajduk, Marcin Kolbusz, Paweł Nowakowski, Marta Owsiana, Anna Palcar, Robert Siepietowski, Krzysztof Wojdyła, Stanisław Wypasek, Janusz Zaleśny
 • na stopień starszego aspiranta Policji: Hubert Bacza, Joanna Garbacik, Marcin Lawera, Jerzy Szot
 • na stopień aspiranta Policji: Damian Kiciliński, Łukasz Przybyłowski, Tomasz Rygiel, Tomasz Skałba, Wojciech Strzępek, Łukasz Brej, Piotr Wieczorek
 • na stopień młodszego aspiranta Policji: Krzysztof Bróż, Radosław Bryś, Piotr Chopiak, Dariusz Goslar, Konrad Klocek, Wojciech Setlak, Krzysztof Szewczyk, Krzysztof Zajdel, Konrad Janusz.

Awanse w korpusie podoficerskim:

 • na stopień sierżanta sztabowego Policji: Rafał Gotfryd, Dominik Hołda, Tomasz Ochałek, Robert Polak, Michał Zięba, Krzysztof Merkwa
 • na stopień starszego sierżanta Policji: Dominik Prokop, Robert Wietecha
 • na stopień sierżanta Policji: Sylwia Adamik, Konrad Boroń, Grzegorz Giemza, Michał Jodłowski, Grzegorz Kozik, Bartłomiej Król, Stanisław Mizerak, Magdalena Skrzyszowska.

Awanse w korpusie szeregowych:

 • na stopień starszego posterunkowego Policji: Karol Lisowski, Marcin Opałka, Paweł Słowik, Maksymilian Siwik, Bartłomiej Kluk, Mateusz Szot, Artur Mara, Marcin Buczyński, Angelika Dziadosz, Mateusz Ryba, Piotr Krajewski.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przyznał za wybitne zasługi oraz patriotyczną działalność na rzecz organizacji:

 • Krzyż Niepodległości z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości dla: starosty jasielskiego Adama Pawlusia, burmistrza miasta Jasła Ryszarda Pabiana, Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk. Andrzeja Nykiela, dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle ppłk. Mirosława Władykę, Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle st. bryg. Marka Górniaka, prezesa ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisława Święcha, Antoniego Barzyka (nieobecny).
 • Okolicznościowy medal z okazji stulecia Policji Państwowej dla: Michała Burbelki (dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle), mł. insp. Roberta Wróbla (Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle), mł. insp. Mirosława Kawy (Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle), podinsp. Alojzego Pasiowca (Naczelnika Wydziału Prewencji KPP), nadkom. Bogdana Filipa (Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP), nadkom. Bartosza Pusza (Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP), podkom. Piotra Wojtunika (rzecznika prasowego KPP), asp. Sztab. Grzegorza Stygara (Kierownika Rewiru Dzielnicowych KPP), st. asp. Mariusza Marszałka (Dzielnicowego KPP).

Ceremonii dekoracji dokonali: Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek, w asyście wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie asp. sztab. Mieczysława Klimka.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, w podziękowaniu za wzorową współpracę, życzliwość, bezinteresowną pomoc oraz wsparcie działań w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego w społeczności lokalnej wyróżnił okolicznościową odznaką pamiątkową WKU w Jaśle mł. insp. Roberta Wróbla, Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle.

Wzorem ubiegłych lat, burmistrz miasta oraz starosta jasielski przyznali wyróżniającym się policjantom nagrody rzeczowe za ich szczególne osiągnięcia w służbie na rzecz społeczności lokalnej. W tym roku otrzymali je: sierżant sztabowy Krzysztof Kozioł z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji oraz sierżant sztabowy Maksymilian Kmiecik z Posterunku Policji w Tarnowcu.

Obaj policjanci z powierzonych obowiązków wywiązują się wzorowo. W służbie mieszkańcom powiatu jasielskiego wykazują się inicjatywą i ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Są policjantami zdyscyplinowanymi i podnoszą swoje kwalifikacje. Ich wysiłek w zdecydowanym stopniu przyczynia się do osiągnięć jednostki i budowy zaufania społecznego do Policji. – przedstawił opinię o wyróżnionych mundurowych prowadzący galę podkom. Piotr Wojtunik.

Życzenia i gratulacje dla funkcjonariuszy złożył inspektor Paweł Filipek. – Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym i awansowanym. Niech te wyróżnienia stanowią motywację do dalszej dobrej służby dla dobra mieszkańców Jasła i powiatu. W tym miejscu, w imieniu kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji, chciałbym wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom przekazać szczególne podziękowania oraz wyrazy uznania. Życzę Wam powodzenia i wielu sukcesów w życiu zawodowym, jak też i prywatnym. Proszę również o przekazanie wyrazów wdzięczności rodzinom, które są dla Was nieocenionym wsparciem. Pozdrawiam emerytów, rencistów policyjnych, członków stowarzyszeń społecznych i związków. Dziękuję za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Życzę najlepszego zdrowia oraz osobistej pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. – powiedział.

Reprezentujący urząd Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wysokiej rangi funkcjonariusz przekazał też podziękowania dla wszystkich podmiotów, które swoją codzienną pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do polepszenia warunków pracy tej formacji mundurowej oraz wpływają na jej pozytywny wizerunek wśród lokalnej społeczności.

Policja nie może osiągać celów i sukcesów sama. Aby być skuteczną, niezbędne jest wszechstronne współdziałanie ze społeczeństwem i instytucjami. Korzystając ze sposobności szczególne słowa podziękowania chciałbym skierować do parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli sądownictwa i prokuratur, służb mundurowych, inspekcji i straży. Dziękuję Państwu za współdziałanie, za podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa publicznego i wspieranie swoim autorytetem naszych działań. Wyrażam naszą wdzięczność wszystkim tym osobom, które w jakiejkolwiek formie wspierały działalność jednostek Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. – dodał inspektor Paweł Filipek.

Jego wyjątkowym życzeniem było to, aby policjantki i policjanci oraz pracownicy cywilni jasielskiej Komendy „jak najszybciej rozpoczęli pracę w nowej siedzibie, która przez cały czas się nam buduje”.

W imieniu samorządowców głos zabierali: członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, starosta jasielski Adam Pawluś oraz burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian, którzy w ciepłych słowach skierowanych do lokalnych stróżów prawa dziękowali im za pełną poświęcenia misję drugiemu człowiekowi. Zapewniali też swoją troskę o poprawę warunków pracy poprzez przeprowadzane systematycznie remonty pomieszczeń służbowych, zakup nowych samochodów służbowych czy wyposażenia indywidualnego. Życzyli również, aby codzienna służba przebiegała w spokoju i pełnym przekonaniu, że policjanci są tą formacją, która jest niezbędna wszystkim tym, którzy chcą spokojnie chodzić po ulicach naszych miast i miasteczek.

 FOTOGALERIA: 

Święto Policji 2019 w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE