Informacje

Nominacja na zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle

Awans mł. bryg. Piotra Śmietany

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbrygadier Andrzej Babiec powierzył młodszemu brygadierowi Piotrowi Śmietanie funkcję zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Nominacja na stanowisko kierownicze w tutejszej jednostce wynika z faktu przejścia na emeryturę dotychczasowego zastępcy – brygadiera w stanie spoczynku Bogdana Ziemby.

Uroczyste wręczenie aktu powołania miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w obecności ścisłego kierownictwa garnizonu – nadbrygadiera Andrzeja Babca, brygadiera Andrzeja Marczeni oraz starszego brygadiera Daniela Dryniaka.

Piotr Śmietana ma 44 lata. Jest absolwentem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W jasielskiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej zajmował do tej pory m.in. stanowisko zastępcy dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i pełniącego obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego. Obecnie funkcjonariusz w randze młodszego brygadiera.

Prywatnie mieszkaniec Jasła, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Przez wiele lat prowadził zajęcia dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach – uczniów klas o profilu policyjno-strażackim. Za swoją aktywność na niwie zawodowej i społecznej odznaczony m.in. Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz Brązowym Medalem „Za długoletnią służbę”.

Decyzję o mianowaniu młodszego brygadiera Piotra Śmietany podjęto na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle starszego brygadiera Marka Górniaka, w oparciu o posiadane wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach służbowych, co daje gwarancję rzetelnej i sprawnej realizacji powierzonych mu obowiązków.

Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje pracę: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nominacja na zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle”