Informacje

W Cieklinie może powstać powiatowa strzelnica sportowa

Powraca temat budowy strzelnicy sportowej w powiecie jasielskim. Tym razem w nowej lokalizacji, która w ocenie władz samorządu powiatowego nie będzie budzić większego sprzeciwu lokalnej społeczności. Przeciwko tej inwestycji opowiadają się natomiast radni opozycji wskazując na bardziej pilne do realizacji zadania, które będą służyły ogółowi mieszkańców, a nie jedynie wąskiej grupie społecznej.

O budowie na terenie powiatu jasielskiego profesjonalnej strzelnicy sportowej, która przede wszystkim miałaby służyć szkoleniu uczniów prowadzonych w szkołach średnich klas o profilu mundurowym mówi się już od dłuższego czasu. Do inwestycji przymierzały się władze samorządowe poprzedniej i obecnej kadencji. W pierwotnej wersji obiekt ten miał być ulokowany na obiektach gospodarczych, które pozostały po zlikwidowanej szkole rolniczej w Nowym Żmigrodzie. W późniejszym czasie forsowano, jednak bezskutecznie, umiejscowienie strzelnicy na terenie przylegającym do Zespołu Szkół w Trzcinicy.

Kolejna koncepcja przedłożona przez Zarząd Powiatu w Jaśle zakłada realizację inicjatywy w Cieklinie. Miejscowa parafia rzymskokatolicka zaproponowała nieodpłatne przekazanie działek pod tę inwestycję. Starosta Adam Pawluś skierował na dzisiejsze posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie przyjęcie darowizny. Jak poinformował etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, przedmiotowy teren liczy przeszło 1,6 hektara.

Radny Janusz Przetacznik przypomniał dotychczasową historię związaną z realizacją projektu budowy strzelnicy powiatowej.

Wraca temat strzelnicy powiatowej, ale tym razem w innym obszarze. Będąc radnym już drugą kadencję dowiaduje się, że pierwotnie strzelnica miała być w Nowym Żmigrodzie. Dużo było starań o strzelnicę w Trzcinicy. A teraz mamy nową propozycję. Ta sama strzelnica „ląduje” w Cieklinie. Jeżeli popatrzymy na mapkę ewidencyjną, bez jakiejkolwiek infrastruktury. Moje wątpliwości budzi nie tylko temat strzelnicy powiatowej w ogóle, bo o tym już niejednokrotnie mówiłem, że budzi poważne obawy, mając w tej chwili na terenie miasta Jasła profesjonalną strzelnicę wojskową prowadzoną przez część zakładu zbrojeniowego Bumar-u w Gamracie, czyli dawny zakład specjalny. Mamy tam naprawdę profesjonalną strzelnicę. M.in. od czasu do czasu mieszkańcy miasta Jasła i okolic mieli tam okazję słyszeć wybuchy czy przestrzeliwanie haubic armatnich, bo tam się to odbywało. Jeszcze jeśli popatrzymy w historię naszego samorządu powiatowego, a bodajże chyba historię drugiego samorządu, to przypomnijmy, że samorząd drugiej kadencji przekazał nieodpłatnie tereny LOK-owi na urządzenie tej strzelnicy. Warto by było wrócić i odszukać uchwałę Rady Powiatu wyrażającą zgodę na przekazanie nieodpłatne LOK-owi naszych terenów na urządzenie strzelnicy i zapytać co obdarowany z naszym majątkiem zrobił. I zapytać również dlaczego my, darując majątek powiatowy, nie żądamy właśnie realizacji tego celu publicznego, na który Wysoka Rada wyraziła zgodę. Również wracając do tej strzelnicy powiatowej po raz kolejny kłania się jedna rzecz: prosimy o więcej informacji i tej informacji nie otrzymujemy. Poza tym, że ktoś tam nieodpłatnie przekazuje teren, pod który w tym momencie będziemy musieli ponieść wysokie nakłady, aby ten teren przygotować do tego, aby mogła być strzelnica. – powiedział.

Starosta jasielski Adam Pawluś, w części pytania dotyczącego wykonania strzelnicy przez LOK przyznał mu rację i podkreślił, że uważnie przyjrzy się podjętym wówczas działaniom w przedmiotowej sprawie.

Jak tłumaczył dzisiaj radnym, wcześniejsze lokalizacje zostały uznane za bezzasadne z uwagi na społeczny sprzeciw. – Wchodzenie w takie konflikty nie ma większego sensu. – podkreślił.

Takiego problemu nie widzi w przypadku Cieklina, gdzie planowana inwestycja miałaby być wykonana w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych. – Ten teren, który jest w Cieklinie, jest oddalony od miejscowości dosyć daleko. Jest położony w takiej dolinie, na tle Cieklinki. – stwierdził. – Wojskowi z 3 Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej z Dębicy sprawdzali ten teren i wyrazili pozytywną opinię. Wczoraj spotkałem się z dowódcą 3. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie panem pułkownikiem Słotą i pytał mnie co z tą strzelnicą, bo na tej części południowo-zachodniej województwa podkarpackiego ci żołnierze nie mają gdzie ćwiczyć. Z jego strony był taki apel, aby jak najszybciej tą strzelnicę zrealizować. Ja mu obiecałem, że dzisiaj sprawa się może rozstrzygnie w pozytywnym kierunku. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim nasze szkoły, które prowadzą klasy mundurowe, miały gdzie realizować swoje zajęcia, bo w tej chwili dojeżdżają do Gorlic, dojeżdżają do innych odległych miejsc. Gdyby powstała taka strzelnica właśnie tam, w Cieklinie, to zarówno szkoły z Trzcinicy, Kołaczyc czy Nowego Żmigrodu będą miały łatwy dostęp. Również ta 3. Brygada będzie mogła prowadzić swoje zajęcia. Oni często korzystają z naszego powiatu. Prowadzą ćwiczenia czy na Foluszu, czy na terenie gminy Krempna. Tych żołnierzy jest coraz więcej więc musimy im stworzyć warunki.

Przedsięwzięcie, o którym mowa, powiat jasielski zamierza zrealizować w oparciu o ewentualne dofinansowanie uzyskane w ramach realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu „Strzelnica w każdym powiecie”. Według wiadomości będących w posiadaniu Adama Pawlusia, kolejny nabór wniosków ma być ogłoszony na jesień bieżącego roku.

Możemy uzyskać 80% dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej. To nie przerasta naszych możliwości, a młodzież i Wojska Obrony Terytorialnej będą miały możliwość korzystania z tej strzelnicy. Po wstępnych rozmowach z mieszkańcami Cieklina, na dzień dzisiejszy wydaje się, że nie będzie protestów. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie czynili czegoś co będzie rodziło społeczny sprzeciw. Do mnie przychodzą mieszkańcy np. Nawsia Kołaczyckiego, bo ktoś tam buduje strzelnicę. Jest potężny protest. Na to musimy zwracać uwagę. Z tych względów lokalizacja w Trzcinicy nie wchodzi w grę, a w Cieklinie mamy na dzień dzisiejszy społeczne przyzwolenie. – wyjaśnił.

W trakcie debaty nad projektem uchwały radny Franciszek Miśkowicz dopytywał o szczegółową lokalizację działek, które mają być przeznaczone pod ten cel. Jego niepokój budzi bliskie sąsiedztwo miejscowego cmentarza parafialnego.

W tej samej kwestii wypowiedział się radny Jan Urban. – Dyskutujemy zaś o kolejnym wątku, który nie wpływa na poprawę i nie jest aż tak istotnym elementem, który dotyczy całej społeczności powiatowej. Strzelnica to grupa pasjonatów. Tu się nie chcę rozwodzić nad rzeczonym tematem, ale powiem jedną rzecz. Padło hasło, że to jest w okolicy cmentarza. Pan starosta zapewnił, że jest sprzyjająca atmosfera ze strony społeczności Cieklina. Ale jakoś sobie nie umiem wyobrazić, że na czas kiedy kapłan będzie odprawiał egzekwie, prowadzący strzelanie wyda komendę „przerwij ogień” czy będzie uzgadniał terminarz strzelań. Akurat śmierć i pogrzeb jest takim elementem, że trudno go wcześniej zaplanować. Więc trudno mi sobie wyobrazić łomot strzelających kul, a tutaj rodzina i bliscy zgromadzeni przy cmentarzu. – powiedział.

Adam Pawluś wyjaśniał, że grunty są położone w dosyć znacznej odległości od cmentarza. Sama strzelnica ma być położona w dolince, której naturalne ukształtowanie będzie miało korzystny wpływ na klimat akustyczny przedmiotowej inwestycji.

Radny Urban, mówiąc o zagrożeniach wynikających z realizacji projektu, wskazywał również na koszty jakie lokalny samorząd będzie musiał ponosić z tytułu bieżącego utrzymania obiektu.

– Jeżeli właścicielem tej strzelnicy będzie powiat to nie jest tak, że stoi sobie obiekt w polach i on nie ma zarządzającego. Więc będziemy mieli stałe koszty zarządzania tym obiektem. Musi być ktoś kto ma to na stanie. Teraz zadaję pytanie: komu to przekażemy, kto będzie tym zarządzał i czyje to będą koszty funkcjonowania?

Starosta poinformował, że: – Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy deklaruje chęć przejęcia i prowadzenia tej strzelnicy. Oni chcą administrować tym obiektem, ale najpierw musimy ten obiekt zbudować. Mam nadzieję, że ten program będzie dalej kontynuowany i że uzyskamy 80% dofinansowania.

Radna Dorota Woźniak prosiła o doprecyzowanie warunków technicznych planowanej strzelnicy. Jak odpowiedział etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, jest gotowy wstępny szkic. Zakłada on umiejscowienie w pobliżu przepływającego w tym miejscu potoku sześciu stanowisk strzeleckich z kulochwytem głównym o wysokości w przedziale od siedmiu do dziewięciu metrów, z kierunkiem strzelania w stronę góry Cieklinki oraz kulochwytami bocznymi. Dojazd do obiektu ma być zapewniony z drogi gminnej. Obok ma powstać parking dla samochodów oraz zaplecze sanitarno-techniczne.

Złożyła ona wniosek o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad projektu przedmiotowej uchwały, który został odrzucony przez radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ci sami radni, przy dezaprobacie opozycji, zgodzili się na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE