Informacje

Coraz bliżej do powstania mostu na osiedlu Gądki

Coraz bliżej do realizacji nowej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłokę na jasielskie osiedle Gądki. Dzisiaj radni miejscy zgodzili się, by burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie prac z Programu Dróg Samorządowych. Wysokość środków jakie lokalny samorząd otrzyma na realizację zadania wynosi przeszło cztery miliony złotych. Czyli połowę wartości prac oszacowanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Podczas XVII Sesji Rady Miejskiej Jasła, która odbyła się 23 września br., przyjęto uchwałę w sprawie realizacji zadania wieloletniego dotyczącego budowy mostu przez rzekę Wisłokę wraz z obustronnymi dojazdami, który przybliży komunikacyjnie osiedle Gądki z centrum miasta.

Wartość całego projektu na podstawie kosztorysu inwestorskiego oszacowano na przeszło osiem milionów złotych. Połowa z potrzebnych środków będzie pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych. Podjęta dzisiaj przez radnych uchwała pozwoli burmistrzowi na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania.

Miasto Jasło jeszcze w tym roku ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zgodnie z przyjętymi ramami czasowymi finalizacja prac ma nastąpić najpóźniej do końca października 2021 roku.

Burmistrz Ryszard Pabian zaznaczył, że powstanie przedmiotowego mostu będzie zwieńczeniem wieloletnich zabiegów samorządu na otwarcie komunikacyjne osiedla Gądki z pozostałym obszarem miasta. Utworzenie alternatywnej w stosunku do istniejącego mostu na ulicy 3-go Maja w ciągu drogi krajowej nr 28 przeprawy przez rzekę Wisłokę przede wszystkim umożliwi mieszkańcom tej dzielnicy na szybsze połączenie z centrum miasta, ułatwi również dojazd służbom ratowniczym w nagłych wypadkach.

Kiedy temat realizacji przebudowy kładki nie doszedł do skutku podjąłem decyzję o tym, żeby odstąpić od tego jako głównego pomysłu i przystąpić do budowy mostu. Dzięki decyzji radnych poprzedniej kadencji taką przychylność uzyskałem. Owszem, trwało to długo. Postępowanie środowiskowe niestety przeciągnęło nam całą procedurę o ponad rok. Pozytywnie przeszliśmy cały etap projektowania i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Dzięki współpracy z panem starostą pozyskaliśmy środki na realizację tego zadania. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się wyłonić wykonawcę, który będzie mógł przystąpić do realizacji zadania. – powiedział.

Nowo projektowany most będzie zlokalizowany w pobliżu istniejącej kładki pieszo-rowerowej. Z uwagi na fatalny stan techniczny obiektu kilka lat temu po obu stronach postawiono zapory uniemożliwiające przejazd samochodom osobowym. Niezbędnym na etapie realizacji prac będzie wykonanie połączeń z istniejącą siecią dróg gminnych, czyli ulicami Szopena i Gądki. Powstanie również cała infrastruktura towarzysząca, czyli chodniki, oświetlenie, odwodnienie terenu, a także umocnienie brzegów rzeki.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej uzasadnionymi obawami mieszkańców wynikającymi z prognozowanego wzrostu natężenia ruchu pojazdów mechanicznych na spokojnych do tej pory uliczkach osiedlowych burmistrz wyjaśnia, że miasto zleci opracowanie dokumentacji, która określi jakie kroki będzie należało poczynić w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszającym się po tym osiedlu użytkownikom dróg.

Była taka koncepcja, żeby przedłużyć ten ciąg w kierunku zachodnim do „Karpackiej Troi” realizując kolejny most. Natomiast to się zakłóciło w momencie kiedy przystąpiono do koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 73. W tym momencie takiego włączenia nie byłoby jak już zrobić. Stąd też odstąpiliśmy od tego rozwiązania. Natomiast to nie zmienia faktu, że układ komunikacyjny na osiedlu Gądki nie jest wystarczający do obsługi tego ruchu i zdajemy sobie sprawę, że na pewno kolejnym etapem będzie musiało być zapewnienie bezpieczeństwa, a więc przebudowa tych dróg osiedlowych. Zresztą już chyba się przyzwyczailiśmy, że budując każdy nowy odcinek w mieście wszyscy są zadowoleni, ale zaraz rodzi to dodatkowe tematy. Więc tak, na pewno będziemy musieli przystąpić do poprawy bezpieczeństwa. Co za tym będzie szło? Pokażą opracowania, które będą konieczne do wykonania w tym zakresie. – wyjaśnił Pabian.

Jak dodał samorządowiec: – Mamy troszeczkę czasu, aby przygotować się do tego ruchu, który może być generowany w wyniku budowy mostu.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE