Informacje

Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora jasielskiego PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle będzie miał nowego dyrektora. Został nim Janusz Pacher. Jego kandydaturę wybrano wskutek przeprowadzonego postępowania konkursowego na kierownicze stanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej powiatu jasielskiego.

Starosta jasielski upowszechnił wynik postępowania konkursowego na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle. W jego wyniku stanowisko to zostanie powierzone Januszowi Pacherowi.

Podając uzasadnienie wyboru jego kandydatury starosta Adam Pawluś poinformował, że:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, w tym dodatkowe. Przeprowadzona selekcja końcowa polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że Pan Janusz Pacher posiada szeroki zakres wiedzy teoretycznej popartej długoletnim doświadczeniem zawodowym zarówno w dziedzinie walki z bezrobociem jako pracownik urzędu pracy, jak również samorządowej administracji publicznej. Uprzednio zajmował kierownicze stanowiska urzędnicze związane z kierowaniem zespołami ludzkimi, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia zarządzania jednostką. W przedstawionej przez niego koncepcji działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle zaproponował innowacyjne rozwiązania służące poprawie funkcjonowania jednostki. Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że Pan Janusz Pacher daje gwarancję prawidłowego, rzetelnego i skutecznego realizowania zadań przynależnych temu stanowisku.

Janusz Pacher posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z publicznymi służbami zatrudnienia. Legitymuje się wykształceniem wyższym administracyjnym, ukończył również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, zarządzania projektami EFS oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle związany przez osiemnaście lat, gdzie pracował na różnych stanowiskach m.in. jako specjalista ds. rejestracji osób bezrobotnych, doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, a od marca 2019 roku pełniący obowiązki dyrektora. Był związany również z zewnętrznymi firmami konsultingowymi, w których odpowiadał za pozyskiwanie funduszy unijnych na aktywizację na rynku pracy osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

W latach 2016-2019 pracował w Starostwie Powiatowym w Jaśle, do którego został przeniesiony w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcami samorządowymi. Tam zajmował kolejno stanowiska: do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych oraz kierownika Referatu Rozwoju w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych.

Janusz Pacher ma 43 lata i mieszka w Święcanach. Prywatnie: żonaty, ojciec dwójki dzieci. Jest terenowym pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości na gminę Skołyszyn.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE