Informacje

Radni PiS za budową strzelnicy sportowej w Cieklinie

Głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości przyjęto do realizacji zadanie obejmujące budowę pierwszej w powiecie jasielskim profesjonalnej strzelnicy sportowej. Samorząd warunkuje, że jej powstanie będzie możliwe przy uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa. Obiekt, który zostanie umiejscowiony w Cieklinie, ma w głównej mierze służyć szkoleniu młodzieży z klas mundurowych prowadzonych przez lokalne szkoły średnie.

Jednym z zagadnień, którym na dzisiejszej sesji zajęli się radni powiatowi, było uwzględnienie w wieloletniej perspektywie finansowej samorządu na lata 2016-2027 zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy strzelnicy sportowej w miejscowości Cieklin.

O realizacji w powiecie jasielskim profesjonalnego obiektu ćwiczebnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną mówi się już od wielu lat. Co jakiś czas w przestrzeni publicznej pojawiały się pomysły zawierające różne warianty architektoniczne, proponowano kolejne miejsca lokalizacji obiektu, zmieniali się też potencjalni realizatorzy przedsięwzięcia. Na lokalizację inwestycji wyznaczano między innymi obszary położone w Nowym Żmigrodzie, Trzcinicy i Jaśle. Obecnie Zarząd Powiatu jako docelowy teren, na którym w bezpiecznych warunkach będzie można poćwiczyć strzelanie z broni sportowej, widzi miejscowość Cieklin w gminie Dębowiec. Niedawno nabył nieodpłatnie od miejscowej parafii rzymskokatolickiej działkę o powierzchni przekraczającej jeden hektar. W prezentowanej przez władze samorządowe ocenie to idealne miejsce pod przedsięwzięcie, które w żaden sposób nie będzie wzbudzało sprzeciwów ze strony lokalnej społeczności.

W załączonej do projektu uchwały karcie opinii przedstawiono koncepcję projektową, z której wynika, że obiekt będzie składał się z sześciu torów strzeleckich (o szerokości 3 metrów każdy) w kierunku osi strzeleckiej wschód-zachód (o długości strzelania 100 metrów), z kulochwytem o wysokości 7 metrów. Stanowiska te powstaną na zabudowanej części cieku wodnego. W ramach inwestycji powstanie również infrastruktura towarzysząca: parking dla minimum dziesięciu pojazdów, droga wewnętrzna łącząca drogę gminną z planowaną strzelnicą, kontener magazynowy dla potrzeb przechowywania niezbędnego dla funkcjonowania obiektu sprzętu i urządzeń, wiata do realizacji szkoleń (o minimalnych wymiarach 9×4 m), ogrodzenie terenu (o wysokości co najmniej 1,5 m), sanitariaty, oświetlenie oraz monitoring wizyjny.

Etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka powiedział, że jest duże zainteresowanie prowadzeniem zajęć z zakresu strzelectwa sportowego. Przede wszystkim ze strony młodzieży uczęszczającej w naszej okolicy do szkół średnich, w których funkcjonują klasy o profilu mundurowym. Chęć realizacji szkolenia na tym obiekcie wyrażają również żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policja, myśliwi czy osoby prywatne.

Dlatego powiat jasielski zamierza wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Nabór wniosków trwa do 22 bm. Dofinansowanie z tego tytułu może wynieść 80% wartości całej inwestycji. Kwota wymaganego wkładu własnego w wysokości 340 tysięcy złotych została już zabezpieczona w budżecie samorządu. Głosowało za tym trzynastu radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Pozostali radni będący w opozycji opowiedzieli się przeciw lub wstrzymali się od głosu w sprawie zamierzonej inwestycji. W przedstawianej przez nich retoryce pojawiają się komentarze, że są ważniejsze wyzwania, które stoją przed miejscowym samorządem do realizacji, a które służyłyby większej grupie mieszkańców naszego regionu niż przedmiotowa strzelnica. Wskazywali przy tym chociażby na pilną potrzebę poprawy istniejącej infrastruktury sportowej przy szkołach średnich na terenie miasta Jasła.

Radny Krzysztof Buba: – Chciałem zwrócić uwagę, że w „Chemiku” i „Budowlance” uczy się kilkaset dzieci i wypada, żeby Rada Powiatu pomyślała o tym, żeby zapewnić im odpowiednie warunki do szkolenia z wychowania fizycznego. Nie uważam wcale za konieczność budowy strzelnicy. Możemy z tym poczekać. Wiemy dobrze o tym, że od dwóch lat nie możemy liczyć, bo to graniczy z cudem, że dostaniemy jakieś dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na poprawę infrastruktury. Myślę, że ci wszyscy pracownicy ze Starostwa Powiatowego, którzy zajmują się tymi wnioskami wiedzą, że dostać dofinansowanie to praktycznie jest nie możliwe. Z roku na rok jest coraz mniejsza kwota dofinansowania na te zadania. Myśmy powinni pomyśleć o tym właśnie, żeby z własnych środków sukcesywnie budować te boiska na tych terenach, na których są najbardziej potrzebne.

Tę samą kwestię poruszał również radny Jan Urban: – My się silimy na strzelnicę, a boiska mamy w takim stanie w jakim mamy. Mam na myśli szczególnie obiekty przy ulicy, nomen omen, Szkolnej.

Wskazywał on również na potencjalne zagrożenia związane z realizacją projektu. Dotyczą one kwestii technicznej (działka, na której ma być wybudowana strzelnica, znajduje się w podmokłym terenie), a przede wszystkim obciążeń finansowych dla powiatu. Jak podkreślił: „zaś będzie włożone więcej pieniędzy z naszych środków niż obowiązkowy udział własny”.

Urban dopytywał również o kwestie formalne dotyczące udziału powiatu jasielskiego w przedmiotowym konkursie: – Jak na pewno Zarząd ma świadomość, składanie wniosku zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert przez MON jest do 22 października. Rozumiem, że przygotowując się do tego dokumentu, służby podległe panu staroście zapoznały się z wymogami, które dotyczą przedmiotowego wniosku? Bo tam są dosyć mocno rygorystycznie określone te wszystkie kwestie, które winny spełniać organizacje czy jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, które aplikują w przedmiotowym konkursie. Tym bardziej, że dzisiaj mamy 14. Także niewiele zostało dni. Ja rozumiem, że prace są już tak daleko zaawansowane, że Zarząd będzie się starał o złożenie wniosku do 22. Prawda?

Jan Muzyka wyjaśnił, że samorząd jest do tego w pełni przygotowany: – Wszystkie rzeczy, które są wymagane do złożenia wniosku, są gotowe. Nie ma opinii balistycznej, ale podobno ona nie jest wymagana przy składaniu wniosku. Możemy zdążyć złożyć ten wniosek za tydzień.

Radny Janusz Przetacznik złożył oficjalny wniosek o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały o zdjęcie z porządku obrad i przekazanie go do komisji rady, ale został on odrzucony.

Tutaj mamy dokładny dowód, że ważne inwestycje, ważne wydatki, które rzutują na wieloletnią prognozę finansową, a przede wszystkim na wysokość zobowiązań powiatu jasielskiego, podejmuje się w formie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu jasielskiego. – mówił w trakcie obrad. – Poprzez zmianę wieloletniej prognozy wymuszamy podejmowanie działań inwestycyjnych, które mogłyby okazać się niepotrzebne bądź o drugorzędnym znaczeniu. – skwitował.

 CZYTAJ RÓWNIEŻ: 

W Cieklinie może powstać powiatowa strzelnica sportowa

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Radni PiS za budową strzelnicy sportowej w Cieklinie”