Kultura | rozrywka | edukacja

„Wielkie skarby w małym mieście”

Wystawa w Galerii Jasielskiego Domu Kultury

17 października br. o godz. 18.00 w Galerii Jasielskiego Domu Kultury odbędzie się wernisaż odrestaurowanych prac malarskich, stanowiących zbiory artystyczne JDK i jednocześnie dziedzictwo kulturowe Jasła.

Wystawa, na której zostaną zaprezentowane prace z przełomu wieków XX i XXI, jest głównym celem projektu pn. „Ocalić od zapomnienia. Zbiory artystyczne z przełomu wieków”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019″.
 
Wśród autorów prac są: Jan Wodyński, Maria Anto, Stanisław Kucia, Wiesław Szamborski, Maciej Bieniasz, Janina Ożóg – Czarnowska oraz wielu innych. Te nazwiska, jak podkreśla Marek Burdzy, kurator wystaw BWA w Krośnie, są bardzo znaczące w polskiej plastyce, choć zróżnicowanie pod kątem techniki malowania.

Anna Brożyna, plastyk Jasielskiego Domu Kultury dzieli zbiory JDK na trzy grupy: pierwsze to, te które powstały w latach 1967 – 1970 pod pędzlem młodych, początkujących wówczas artystów z całej Polski. – Obrazy zostały podarowane Jasielskiemu Domowi Kultury przez ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki w nagrodę za zdobycie I miejsca w rywalizacji między placówkami kulturalno – oświatowymi. Druga część pochodzi z pleneru malarskiego, który się odbył w 1976 roku w Jaśle. Uczestniczyli w nim ówcześni studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Natomiast trzecia grupa obrazów to prace z lat 2005 – 2006, które powstały podczas Międzynarodowych Plenerów Malarsko – Rzeźbiarskich organizowanych przez JDK.

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury prace zyskały drugie życie i będą dostępne w Galerii JDK dla wszystkich zainteresowanych.
 
W ramach projektu pn. „Ocalić od zapomnienia. Zbiory artystyczne z przełomu wieków” odbyły się już m.in. warsztaty z akwareli i konferencja pt. „Malarstwo z przełomu wieków w jasielskich zbiorach”. Został także zrealizowany film o zbiorach malarskich JDK.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE