Informacje

Z kierownika wydziału na zastępcę burmistrza

Z dniem 16 października burmistrz miasta Ryszard Pabian wyznaczył na swojego drugiego zastępcę Małgorzatę Adamską-Chmiel, dotychczasowego kierownika Wydziału Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Jaśle.

Drugi zastępca burmistrza miasta Jasła będzie odpowiadał za pracę: Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych, Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości oraz Biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta.

SŁOWA KLUCZOWE