Na drogach

Bezpieczny i komfortowy dojazd do dębowieckiego sanktuarium

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi dojazdowej do Bazyliki Mniejszej w Dębowcu koło Jasła. Ponad sześciuset metrowy odcinek został poszerzony oraz zyskał nową nawierzchnię asfaltową. Wartość zrealizowanych robót to blisko 800 tysięcy złotych. Zadanie to zostało sfinansowane z budżetu państwa oraz środków przekazanych przez samorządy powiatu jasielskiego oraz gminy.

Kompleksową przebudową został objęty odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Jasło-Folusz do bramy wjazdowej na teren Bazyliki Mniejszej. Łącznie to 625 metrów. Prace rozpoczęły się w połowie września. Starostwo Powiatowe w Jaśle, jako główny inwestor, powierzyło je – w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego – spółce PRDM z Jasła. Sprawnie prowadzone przez nią roboty nie spowodowały większych utrudnień w ruchu kołowym.

Droga została dostosowana do parametrów użytkowych i po remoncie ma sześć metrów szerokości, a cała trasa wyłożona nową nawierzchnią asfaltową. Realizacja tego zadania niewątpliwie przyczyni się do poprawy komfortu przejazdu przez miejscowość oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jej użytkowników.

Starosta jasielski Adam Pawluś wyjaśnił, że w zakres inwestycji weszły również prace związane z zabudową rowu odkrytego po prawej i lewej stronie oraz ułożenie krawężnika. Według zapewnień w przyszłym roku zostanie dokończona w tym miejscu budowa chodnika, który znacznie ułatwi przemieszczanie się pielgrzymom do popularnego w naszym regionie miejsca kultu Matki Bożej Saletyńskiej.

Oddajemy dzisiaj do użytkowania odcinek, co prawda niedługi, ale bardzo ważny, mający duże znaczenie dla mieszkańców, dla pielgrzymów, którzy przybywają do Dębowca. Mam nadzieję, że ta droga będzie dobrze służyć wszystkim. – powiedział.

Na inwestycję w Dębowcu przeznaczono 796 tysięcy złotych, z czego 338,6 tys. złotych pochodzi ze środków budżetu państwa zaoszczędzonych na budowie mostu w Dobrucowej. Do przedsięwzięcia dołożyły się również samorządy: powiatowy (357,4 tys. złotych) oraz gminny (100 tys. złotych).

Wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek: – Powiat jasielski podjął w tym roku wiele inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury drogowej. To nie tylko remonty dróg, ale także budowa nowych nawierzchni. W tym całym projekcie znalazła się również nasza gmina i dzisiaj możemy się cieszyć z tego odcinka, ponad sześciuset metrowego, który został wyremontowany. Czekała ta droga kilka lat na remont. Udało się, mamy piękną drogę poszerzoną do sześciu metrów. Ale to nie jest jedyna inwestycja, którą w tej chwili Starostwo Powiatowe wykonuje na terenie naszej gminy. Mamy już w tej chwili wykonany odcinek drogi relacji Dębowiec-Zarzecze. To ponad trzysta metrów, które zostało wyremontowane. Bardzo się cieszę z tego powodu, że te środki zostały przekazane na naszą gminę. Dziękuję za w imieniu własnym, w imieniu radnych i wszystkich mieszkańców za tą inicjatywę Zarządowi Powiatu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że mamy dzisiaj tak piękny odcinek drogi.

W symbolicznym przekazaniu do użytkowania drogi powiatowej nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+000 – 0+625, które miało miejsce w sobotnie przedpołudnie, wzięli udział: Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, starosta jasielski Adam Pawluś, wicestarosta jasielski Stanisław Pankiewicz, członek Zarządu Powiatu Ryszard Lisowski, naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle Andrzej Konopka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz, wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek, przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana, radny Rady Gminy Dębowiec Krzysztof Michalski, radny i sołtys Dębowca Witold Wątroba, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle Adam Matuszewski, inspektor nadzoru Henryk Kosiek oraz kustosz Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej ks. Paweł Raczyński MS.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Bezpieczny i komfortowy dojazd do dębowieckiego sanktuarium”