Informacje

Debata społeczna „Bezpieczeństwo w sieci” (zapowiedź)

W najbliższy wtorek, 10 grudnia w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbędzie się debata społeczna dla młodzieży, pedagogów i rodziców pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci”. Główne tematy omawiane przez prelegentów podczas tego spotkania będą dotyczyły cyberprzemocy oraz zagrożeń w Internecie.

Cyberprzestrzeń należy do obszarów, które w ostatnich latach bardzo szybko i prężnie się rozwijają. Dzięki temu mamy więcej możliwości i udogodnień, jednak wraz z rozwojem sieci teleinformatycznej pojawiają się także nowe zagrożenia. Internet stał się przestrzenią publiczną, przez co postawił przed Policją nowe wyzwania i wyznaczył nowe obszary działania oraz reagowania na przypadki łamania prawa.

Działając w oparciu o zgłaszane do tej pory rekomendacje oraz potrzeby omówienia występującego zjawiska zagrożenia w sieci, jasielscy policjanci zorganizowali debatę społeczną. Adresatami tego przedsięwzięcia są małoletni, jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z internetu, ich rodzice, opiekunowie, oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się edukacją i wychowaniem.

Celem debaty społecznej będzie dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu oraz konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem, do których dochodzi w przestrzeni wirtualnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 10 grudnia br. o godz. 10, w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE