Informacje

Przedsiębiorcy: dobija nas wydłużajacy się remont ulicy Czackiego!

 WASZE INTERWENCJE  Właściciele lokali handlowo-usługowych zlokalizowanych w okolicy ulicy Czackiego w Jaśle skarżą się na przeciągający remont całego odcinka drogi prowadzony w ramach programu rewitalizacji centrum miasta. Stawiają szereg zarzutów pod adresem wykonawcy robót budowlanych, jak też samego inwestora, którym jest samorząd miejski. Ten zapewnia, że zadanie zakończy się lada dzień choć według umowy powinno do końca poprzedniego miesiąca.

Trwający od kilku tygodni remont ulicy Czackiego odczuli szczególnie handlowcy i usługodawcy działający w tym rejonie miasta. Są to głównie małe sklepiki z artykułami spożywczymi, ale także bank, jubiler, sklepy odzieżowe, salon telefonii komórkowej czy księgarnia. W przesłanej do nas wiadomości poinformowali o uciążliwościach wynikających z obecności wykorzystywanego do przebudowy drogi ciężkiego sprzętu budowlanego w bezpośredniej odległości od wejść do ich lokali. Zdaniem właściciela jednego z lokali sposób prowadzenia prac przez wykonawcę skutecznie uniemożliwia prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

„Trwające roboty powodują przerwy w dostawie energii elektrycznej (brak możliwości sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej i płatności kartą płatniczą), utrudniają swobodny dostęp do lokali, a w niektórych przypadkach powodują całkowitą blokadę dostępu klientów do sklepu.” – napisał przed kilkoma dniami zmartwiony handlowiec.

Przy okazji „oberwało się” również inwestorowi, którym jest miasto Jasło. W korespondencji, którą otrzymaliśmy na naszą skrzynkę redakcyjną, podał, że nikt ich wcześniej nie poinformował o planie przeprowadzenia tak poważnych prac.

Jak wyjaśniła nam Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle, przebudowa ulicy Czackiego jest realizowana w ramach programu rewitalizacji miasta, na który samorząd otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

„W ramach przebudowy ul. Czackiego zostanie wybudowana droga rowerowa wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych i likwidacją barier architektonicznych. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia na odcinku poszerzanej ulicy. Ponadto zostanie przebudowana linia oświetleniowa wraz z wymianą lamp oraz zwiększona liczba miejsc parkingowych. Podkreślić również należy, że budowana droga rowerowa stanowi element dłuższej trasy dróg rowerowych, która zaplanowana została głównie z myślą o rodzinach z dziećmi i młodzieży, by mogły w bezpieczny sposób dotrzeć do głównych miejsc rekreacyjnych miasta, tj. Ogródek Jordanowski, Park Miejski, MOSiR.” – opisuje realizowaną inwestycję.

Właściciele liczą już straty spowodowane przedłużającym się remontem. W niektórych przypadkach zarobki spadły nawet o 40% w stosunku do utargu osiąganego w okresie przed przystąpieniem do remontu ulicy.

TAK WYGLĄDAŁ REMONT ULICY W OSTATNIM TYGODNIU LISTOPADA:

Odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarczają również inwestora, którym jest miasto Jasło. Podają, że nie zostali wcześniej poinformowani o planie przeprowadzenia tak poważnych prac. „Więc zainwestowaliśmy olbrzymie środki finansowe w zakup towaru i teraz sukcesywnie tracimy planowany dochód, ale też nie jesteśmy w stanie odzyskać nakładów poniesionych na zakupiony już towar” – podaje handlowiec z ulicy Czackiego.

Agata Koba argumentuje, że nie było potrzeby konsultowania zakresu prac z lokalnymi handlowcami: „W związku z tym, że droga nie zmienia swojej funkcji, a jedynie poprawiane są jej parametry i Wykonawca działa w obrębie pasa drogowego nie było zasadne i konieczne konsultowanie zakresu prac. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że realizacja tej inwestycji wiązała się z interwencją ze strony handlowców, w kolejnych umowach Miasto Jasło wprowadzi dodatkowe zapisy w umowie z Wykonawcami, które zapewnią większą dbałość o interesy wszystkich stron.”

Niemniej jednak okazuje się, że to po stronie wykonawcy zadania było przekazanie wiadomości właścicielom lokali o planowanych robotach budowlanych oraz wynikających z tego uciążliwościach w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Miastem Jasłem a Wykonawcą, właściciele lokali powinni zostać powiadomieni o przystąpieniu do prac budowlanych i ewentualnych niedogodnościach. Wykonawca ma prowadzić prace w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i nie zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu użytkowania terenu, na którym będą prowadzone roboty.” – wyjaśnia Agata Koba.

Handlowcy zapewniają nas, że nie są przeciwni pomysłowi realizacji inwestycji, ale oczekują od inwestora bezwzględnego zapewnienia dostępu do ich lokali handlowo-usługowych.

„Jeżeli jest to niemożliwe do zrealizowania to ograniczyć prace do minimum po wcześniejszym poinformowaniu o czasie zablokowania lub prowadzenie prac w godzinach innych niż godziny funkcjonowania sklepu. To samo dotyczy przerw w dostawie energii elektrycznej. Ograniczenia do minimum ilości środków transportu i maszyn budowlanych niezbędnych do wykonania robót stacjonujących w okolicach inwestycji, zasłaniających placówki handlowe i uniemożliwiających dostęp klientów do sklepów” – czytamy w przesłanej do portalu prośbie o interwencję.

Wykonawca robót miał zakończyć prace do końca listopada, ale realizacja zadania przeciąga się w czasie. A to oznacza, że za niedotrzymanie terminu będą naliczane na wykonawcę kary umowne. Według zapewnień jasielskiego magistratu ciężki sprzęt zniknie ostatecznie z krajobrazu ulicy Czackiego do końca tego tygodnia. Dzisiaj sprawdziliśmy i w omawianym rejonie miasta nie ma już większych utrudnień. Z tego miejsca zniknęły również taśmy ostrzegawcze, które skutecznie odgradzały klientów od witryn sklepowych.

TAK WYGLĄDA REMONT ULICY OBECNIE:

„Celem inwestycji jest rewitalizacja Miasta Jasła, która stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy miasta i mieszkańców oraz służy poprawie jakości życia mieszkańców. W przypadku tej inwestycji poprawa jakości następuje poprzez budowę drogi rowerowej, przebudowę nawierzchni chodnika, zwiększenie miejsc postojowych czy zmniejszenie barier architektonicznych. Podkreślić należy, że realizowana inwestycja przy obiektach handlowych poprawi również dostęp do tych obiektów oraz zwiększy liczbę osób korzystających z infrastruktury.” – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta w Jaśle.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Przedsiębiorcy: dobija nas wydłużajacy się remont ulicy Czackiego!”