Informacje

Radni wybrali patrona dla drogi przecinającej tereny „Gamratu”

Założyciel Centralnego Okręgu Przemysłowego Eugeniusz Kwiatkowski został patronem ulicy w przemysłowej dzielnicy Jasła – Gamracie.

Decyzja w tej sprawie zapadła jednomyślnie. Eugeniusz Kwiatkowski, twórca Centralnego Okręgu Przemysłowego, w ramach którego m.in. powstały na naszym terenie zakłady przetwórstwa chemicznego, został patronem ulicy przemysłowej części Jasła – Gamracie. Jego imieniem nazwano drogę położoną na tym obszarze naszego miasta, gdzie współcześnie zlokalizowany jest park przemysłowy. W tym miejscu, oprócz założonego pod koniec lat trzydziestych ubiegłego stulecia zakładu, funkcjonuje obecnie wiele innych przedsiębiorstw, m.in. Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” (czołowy polski przedstawiciel przemysłu obronnego) Tarkett Polska (światowy lider w produkcji innowacyjnych rozwiązań podłogowych dla domów, budynków użyteczności publicznej czy obiektów sportowych), Solgam (producent narzędzi dla potrzeb przemysłu), Tarnopak (producent opakowań tekturowych i kartonowych), czy Arbet (fabryka styropianu).

Pod wnioskiem o nadanie imienia ulicy, która rozpoczyna się od głównej bramy wjazdowej do „Gamratu”, przebiega po starych drogach wewnętrznych, które miasto przejęło na własność, a kończy na oddanym końcem listopada br. do użytkowania łączniku z ulicą Adama Mickiewicza, podpisali się prezesi firm oraz przedstawiciele działających w nich związków zawodowych.

W uzasadnieniu przedstawionym burmistrzowi miasta napisali m.in. „Budowę COP zainicjował wicepremier do spraw ekonomicznych i jednocześnie minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski, który rozpoczął działalność w trudnym okresie, gdy kryzys dopiero się kończył, wzrastało bezrobocie w miastach, a na wsiach wciąż panowała bardzo trudna sytuacja. Powoli wzrastała produkcja przemysłowa, której jednak poziom daleki był od tego sprzed kryzysu, z powodu niskiej siły nabywczej wsi. Kwiatkowski uznał, że najlepszym wyjściem będzie zwiększenie zatrudnienia w przemyśle, gdyż nie było realnych szans na szybkie zmiany w strukturze agrarnej”.

Zarząd osiedla, który jest jednostką pomocnicą miasta sugerował, by ulica nosiła miano „Gamrackiej”, jednak ostatecznie przychylił się do propozycji przedstawionej przez miejscowych przedsiębiorców.

To 192 ulica na obszarze naszego miasta.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE