Informacje

Nowa jakość badań rentgenowskich w jasielskim szpitalu

Do jasielskiego szpitala zostały zakupione dwa nowoczesne, wysokiej klasy cyfrowe aparaty rentgenowskie. Wartość pozyskanego sprzętu wraz z koniecznymi do wykonania pracami adaptacyjnymi w pracowni diagnostycznej to przeszło 1,6 miliona złotych. Środki w wysokości jednego miliona złotych pozyskano na ten cel z rezerwy celowej premiera.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wzbogacił się o dwa nowoczesne i w pełni profesjonalne cyfrowe aparaty rentgenowskie. Jeden to stacjonarny model Shimadzu, na którym wykonywane są badania kostno-płucne zlecone przez wszystkie jednostki organizacyjne szpitala oraz prywatne gabinety lekarskie i poradnie podstawowej opieki zdrowotnej z terenu powiatu jasielskiego.

To także przewoźne urządzenie marki MobileDart Evolution MX8 do wykonywania zdjęć przyłóżkowych, który wykorzystuje się głównie do oceny stanu pacjenta podczas zabiegów operacyjnych lub wobec pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, którzy są bezpośrednio podłączeni do aparatury monitorującej parametry życiowe. Przykładowo tych, którzy przebywają na oddziale intensywnej opieki medycznej, intensywnej opiece kardiologicznej na oddziale wewnętrznym czy pododdziale udarowym na oddziale neurologii.

Procedura ich zakupu, dostawy i montażu bezpośrednio w miejscu użytkowania była bardzo skomplikowana, co podkreśla dyrektor szpitala w Jaśle lek. med. Michał Burbelka.

Obydwa aparaty są wyprodukowane w Japonii. Przyleciały samolotem do Hamburga i stamtąd zostały przywiezione ciężarówką nad ranem do jasielskiego szpitala w ostatnim dniu kiedy mieliśmy przekazać fakturę. Także proszę mi wierzyć, że o zakup było bardzo trudno. Tego typu dotacje są obarczone bardzo dużym ryzykiem. Musieliśmy się rozliczyć do końca roku i udało nam się. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni. – powiedział.

Wysokość dotacji była niebagatelna, bowiem z rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów udało się pozyskać na ten cel aż milion złotych.

Całkowita wartość zakupu obydwu urządzeń o jaki właśnie wzbogaciła się placówka medyczna oraz robót budowlanych związanych z właściwym umiejscowieniem aparatury oraz dostosowaniem pomieszczenia do obowiązujących warunków sanitarno-epidemiologicznych przekroczyła 1,6 miliona złotych.

To jest wydatek rzędu 1,5 miliona złotych na sam sprzęt oraz około 200 tysięcy złotych na remont i dostosowanie pomieszczeń. Wszystko jest tutaj nowe, świeże, z pełną klimatyzacją. Są to najnowocześniejsze aparaty firmy Shimadzu. Mam nadzieję, że będą bardzo dobrze służyć pacjentom jasielskiego szpitala. Jak słyszeliśmy, również Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje dodatkowe środki dla procedur wykonywanych na sprzęcie, który jest wysokiej jakości. – powiedział Adam Pawluś, starosta jasielski.

Samorządowiec wyraził podziękowania dla polskiego rządu za okazaną pomoc finansową. Zaznaczył, że wobec zakrojonych na szeroką skalę inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury komunalnej, jak też dokonanych i planowanych zakupów sprzętowych, szpitala nie byłoby bezpośrednio stać na jednorazowy wydatek tej wielkości.

W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek do rezerwy premiera na kwotę dwóch milionów złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie jednego miliona złotych. Z budżetu powiatu jasielskiego przeznaczyliśmy 170 tysięcy złotych. To są środki zewnętrzne. Natomiast pozostała kwota to są środki Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W bardzo krótkim czasie udało się przeprowadzić przetarg i zamontować ten sprzęt. Termin mieliśmy bardzo krótki, ponieważ warunki dotacji były takie, że należało ją rozliczyć do końca roku 2019 i to nam się udało. – informuje starosta.

Rocznie w pracowniach diagnostyki obrazowej miejscowego szpitala wykonywanych jest przeszło 24 tysiące badań rentgenowskich. Dotychczas w tym celu wykorzystywane były aparaty liczące sobie kilkanaście lat, mocno wyeksploatowane i wysoce awaryjne, a do tego nie spełniające standardów współczesnej medycyny.

Jak podkreśla starosta jasielski – wymiana na nowe, na wskroś nowoczesne urządzenia z pewnością wpłynie na poprawę jakości wykonywanych badań, jak również przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego.

Poprzednie dwa aparaty były jeden trzynastoletni i drugi dziewięcioletni. One nie były w takim standardzie jak są te. To są aparaty cyfrowe, które pozwalają na szybką diagnostykę i szybkie przekazanie obrazu na oddziały. Można wykonywać opisy poprzez sieć internetową, czyli zdalnie. – powiedział.

Kierownik zakładu dr Dorota Gawlik-Feldo powiedziała, że diagnostyka jest niezbędna do podjęcia właściwego procesu leczenia. Zachwalając walory użytkowe pozyskanego specjalistycznego sprzętu podkreśliła, że następuje przeskok cywilizacyjny w jakości świadczonych przez pracownię rentgenowską usług.

Mocowanie nowego aparatu pozwala wykonać badania u wszystkich pacjentów, czyli u takich, którzy przyjdą do nas na własnych nogach i położą się na stole czy też tych, którzy będą przywiezieni czy to na wózkach siedzących ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czy też na łóżkach leżących z oddziałów szpitalnych. W związku z tym, że lampa ma pełny zakres ruchów, można te badania wykonywać pod różnymi kątami, a nie tylko w podstawowych dwóch płaszczyznach, czyli pionowej i poziomej. Oprócz tego, że jest to aparat cyfrowy, umożliwia to pozyskiwanie zdjęć natychmiast. Na przykład u pacjenta zleconego z oddziału wewnętrznego czy chirurgicznego to zdjęcie pojawia się już na ekranie odbiorczym w dyżurce lekarza na danym oddziale tuż po badaniu. Także to jest postęp czego wcześniej nie było. Dzięki programowi informatycznemu te badania są możliwe do osiągnięcia w momencie jego wykonania. Ponadto zakres ruchu stołu pomaga nam na wykonanie badań na poziomie na jakim zachodzi konieczność. Pacjent może się położyć i nie ma problemu. To wszystko jest na plus. Jest to wygodniejsze zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu, który wykonuje te badania. Już nie wspomnę o jakościowo lepszych zdjęciach z tego aparatu. – powiedziała.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle lek. med. Michał Burbelka, dziękując bezpośrednio wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedmiotowego przedsięwzięcia podkreślił, że dzięki dobrej współpracy z organem prowadzącym na przełomie ostatnich kilku lat w miejscowym szpitalu przeprowadzono szereg inwestycji, które służą lokalnej społeczności w procesie poprawy stanu zdrowia.

Przede wszystkim chodzi o zdrowie pacjentów. – zaznaczył.

Włodarz jasielskiego szpitala przyznał, że również bez wsparcia lokalnych polityków wiele z zaplanowanych projektów nie udałoby się zrealizować.

Dlatego na uroczyste przekazanie aparatów do użytkowania zaproszono m.in. posła do Parlamentu Europejskiego dr. Bogdana Rzońcę oraz senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicję Zając. Na dzisiejsze wydarzenie przybyli również: Katarzyna Kowalewska – Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, Stanisław Święch – przewodniczący Komisji Społecznej Rady Powiatu w Jaśle, Mateusz Lechwar – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle, Andrzej Konopka – naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle. Stronę szpitalną reprezentowali, oprócz wspomnianych wcześniej Michała Burbelki i Doroty Gawlik-Feldo, Dariusz Kowalski – zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Stanisław Chochołek – kierownik działu technicznego oraz ks. dr Piotr Kura – kapelan szpitalny.

[KOMENTARZ] Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:
Cała inwestycja wraz z adaptacją pomieszczeń wyniosła przeszło 1,6 miliona złotych. Milion złotych pochodzi z rezerwy celowej Rady Ministrów, a 170 tysięcy złotych to jest dotacja z budżetu powiatu. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych szpitala. Zakup nowego sprzętu to jest poprawa bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie dawki promieniowania rentgenowskiego, ale też dokładniejsze obrazowanie. Nowoczesna forma rejestracji aparatu to kolejny atut. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie mamy w pełni cyfrowy sprzęt. Mamy również przewoźny cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy, którym robimy zdjęcia na oddziale ortopedii, na bloku operacyjnym, pacjentom leżącym na OIOM-ie czy pacjentom po udarach na neurologii. Także to jest bardzo ważny, a zarazem nowoczesny aparat. Proszę sobie wyobrazić, że to niezwykłe urządzenie kosztuje około pół miliona złotych. Także rzeczywiście jest to nie tylko dobry sprzęt, ale jak wszystko w medycynie jest bardzo kosztowny.

Przekazanie do użytkowania nowy aparatów RTG w szpitalu

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.