Informacje

Powiat solidnie inwestuje w ochronę zdrowia. Teraz kolej na psychiatrię

W ciągu trzech lat przy jasielskim szpitalu ma powstać nowy pawilon dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego. Taką deklarację złożyli dzisiaj wspólnie starosta Adam Pawluś wraz z dyrektorem jednostki Michałem Burbelką. Wartość niezbędnych do wykonania robót budowlanych oszacowano na blisko trzynaście milionów złotych. Obecnie poszukiwany jest podmiot, który zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Starosta jasielski Adam Pawluś, wspólnie z dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michałem Burbelką, przedstawili na dzisiejszej konferencji prasowej projekt rozbudowy szpitala o nowy pawilon dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego. W pierwszej fazie inwestycji poszukiwany jest wykonawca, który opracuje niezbędną dokumentację projektową, uzyska pozwolenie na budowę, a późniejszym czasie będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją zadania.

Omawiając ideę, zakres rzeczowy projektu, harmonogram czasowy oraz montaż finansowy gospodarz naszego powiatu podkreślił, że jest to kolejna bardzo ważna dla mieszkańców powiatu jasielskiego inwestycja w zakresie ochrony zdrowia.

– Obecnie oddział psychiatryczny mieści się w zabytkowym budynku, którego przebudowa kosztowałaby blisko dziesięć milionów złotych. Gdybyśmy doprowadzili do przebudowy tego budynku to i tak byłby szereg niedogodności. Więc wybraliśmy wariant, naszym zdaniem lepszy, czyli rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Według koncepcji, ten pawilon oddziału psychiatrycznego jest zlokalizowany w części południowej, pomiędzy budynkiem „D”, „C” i „B” oraz budynkiem administracyjnym. Będzie on połączony przewiązką z budynkiem głównym. Dzięki temu będą bardzo dobre warunki do wykonywania szeregu badań u pacjentów, również będą zmniejszone koszty, ponieważ lekarze będą zgrupowani w jednej lokalizacji. Mam nadzieję, że ta inwestycja zostanie zrealizowana w przewidywanym czasie. – powiedział Adam Pawluś, starosta jasielski.

Starosta przypomniał, że zadanie to zostało ujęte w wieloletnim planie finansowym powiatu jasielskiego już w ubiegłym roku. Jak podkreślił, samorząd powiatu wziął na siebie cały ciężar związany ze sfinansowaniem inwestycji.

Cała inwestycja przewidziana jest na trzy lata. Łączny koszt to jest ponad 13 milionów złotych. Taki zakładamy budżet tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy przewidujemy tylko i wyłącznie środki własne powiatu. Głównie to będą kredyty, ale liczymy na to, że część środków pozyskamy ze sprzedaży mienia, jak również jeżeli się pojawią możliwości pozyskania środków zewnętrznych to będziemy przygotowani na taką ewentualność. – poinformował.

Miejsce lokalizacji nowego obiektu na terenie kompleksu szpitalnego przy ulicy Lwowskiej.
(© materiały prasowe Starostwa Powiatowego w Jaśle)

Z tej kwoty będą wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem budowlanym oraz wszystkie związane z tym procedury. Jeżeli zgodnie z harmonogramem uzyskamy pozwolenie budowlane, zostanie przeprowadzony przetarg i wyłoniony wykonawca robót, to w tym roku chcielibyśmy wykonać fundamenty, czyli stan zerowy. W przyszłym roku to będzie kwota sześciu milionów złotych. W kolejnym roku będzie to kwota pięciu milionów złotych. Razem daje to trzynaście milionów złotych. Czyli w 2022 roku chcemy przekazać już obiekt do użytkowania albo zakończyć proces budowlany i przygotować budynek do wyposażenia. – wyjaśnia starosta.

Dyrektor jasielskiego szpitala określił to przedsięwzięcie za dobry krok w kierunku poprawy warunków w jakich leczeni są pacjenci.

Trzeba powiedzieć, że od początku lat 70-tych ubiegłego stulecia nie dobudowano do szpitala nowego skrzydła. Także to jest wręcz epokowe wydarzenie, że szpital ulegnie ogromnej rozbudowie infrastrukturalnej. – zaznaczył Michał Burbelka.

Jak dodaje: – To duże przedsięwzięcie, duży wysiłek finansowy dla starostwa, duży wysiłek również dla szpitala, bo czekają nas skomplikowane przetargi. Ale trzeba powiedzieć, że nasza współpraca inwestycyjna pomiędzy starostą, zarządem, radnymi, a szpitalem jest doskonała. Nie bez kozery można mówić, że w ciągu ostatnich kilku lat jest boom inwestycyjny w jasielskim szpitalu. Trzeba to podkreślić bo takiej sytuacji nie było od wielu lat. Gdyby nie to, że zrobiliśmy blok operacyjny i centralną sterylizatornię to prawdopodobnie szpital byłby do zamknięcia. Natomiast wyzwaniem cywilizacyjnym są choroby związane ze stanem psychicznym człowieka. Leczenie pacjentów w takich warunkach jak do tej pory jest ogromnie uciążliwe dla pacjentów, jak też i dla personelu.

Według wstępnej koncepcji, budynek ma liczyć trzy kondygnacje. Na kolejnych poziomach będą się mieścić: pomieszczenia techniczne, szatnia dla personelu, sala ćwiczeń dla pacjentów (piwnice), izba przyjęć, oddział dzienny wraz z poradniami specjalistycznymi (parter) oraz oddział stacjonarny z czternastoma łóżkami obserwacyjnymi oraz dwudziestoma siedmioma łóżkami diagnostyczno-leczniczymi (piętro pierwsze). Całość będzie skomunikowana z budynkiem głównym poprzez łącznik.

Zaletą nowo projektowanego budynku jest możliwość jego nadbudowy o dwa dodatkowe piętra. W przyszłości mogłyby się przenieść w to miejsce poradnie specjalistyczne, które obecnie mieszczą się przy ulicy Szopena. Część pomieszczeń można by zagospodarować na potrzeby administracji. Są też plany na uruchomienie tu dodatkowej działalności leczniczej w oparciu o brakujące oddziały.

Koncepcja zakłada wykonanie prowizorycznego dachu na tym pawilonie i tam możemy dobudować jeszcze dwie kondygnacje. Całość jest w taki sposób przygotowana konstrukcyjnie. Tylko jest pytanie czy szpital i powiat będzie na to stać, aby wykonać te dwie kondygnacje. Jeśli już byśmy je wykonali to wtedy musimy się zastanowić czy przeznaczyć je na przychodnie czy przeznaczyć je na siedzibę administracji. Wtedy w tym miejscu, gdzie jest obecna siedziba dyrekcji, wykonamy ogród do celów terapeutycznych. Jest świetne otoczenie więc będą to dobre warunki na dodatkową terapię w otoczeniu natury. – wyjaśnia starosta Adam Pawluś.

Koncepcję architektoniczno-budowlaną nowego pawilonu opracowała pracownia MaUHAUS arch. Marzena Ulak-Opalska z siedzibą w Krakowie.
(© materiały prasowe Starostwa Powiatowego w Jaśle)
Koncepcję architektoniczno-budowlaną nowego pawilonu opracowała pracownia MaUHAUS arch. Marzena Ulak-Opalska z siedzibą w Krakowie.
(© materiały prasowe Starostwa Powiatowego w Jaśle)

Obecnie świadczenia z zakresu lecznictwa psychiatrycznego świadczone są przez jasielski szpital w trzech lokalizacjach co nie sprzyja procesowi dochodzenia do zdrowia przez pacjentów.

My dysponujemy oddziałem psychiatrycznym dziennym, poradniami leczenia uzależnień i zdrowia psychicznego oraz oddziałem stacjonarnym. Wszystkie te placówki są w różnych miejscach. Jest problem z dowożeniem leków, krwi, konsultacjami, ponieważ oddział znajduje się około dwa kilometry od budynku głównego szpitala. Także skomasowanie tego w jednym miejscu będzie sprzyjało poprawie jakości leczenia, a także większemu komfortowi dla pacjenta. Ten czas kiedy pacjent jest leczony w szpitalu na oddziału psychiatrycznym jest dosyć długi, bo wynosi od średnio między 30, a 40 dni. – mówi Michał Burbelka, dyrektor szpitala.

Budynek przy ulicy Za Bursą, w którym obecnie mieści się jasielski „psychiatryk”, został warunkowo dopuszczony do użytkowania. Warunki w jakich zmuszeni są przebywać w tym miejscu pacjenci dramatycznie odbiegają od standardów narzucanych placówkom służby zdrowia w XXI wieku.

Oczywiście, budynek jest regularnie odwiedzany przez kontrole z Narodowego Funduszu Zdrowia, Sanepidu i różnych innych służb. Warunki, nie można powiedzieć, że są bardzo złe, ale to jest budynek z przełomu wieków. To, że my go systematycznie odmalowujemy, że tam jest czysto, że staramy się, aby warunki były jak najlepsze, nie zmieni tego, że to jest w starym pałacyku z przełomu wieków, w którym nie da rady już zmienić pewnej infrastruktury. Idea przeniesienia pacjentów do innego budynku powoduje, że do końca będziemy mogli pacjentów leczyć w budynku przy ulicy Za Bursą i w pewnym momencie tylko dokonamy transferu pacjentów do nowego skrzydła w szpitalu. – podkreśla.

Dyrektor zaznaczył, że bez przystąpienia do przedmiotowej inwestycji szpitalowi groziłaby utrata kontraktu na świadczenia z zakresu psychiatrii, a co za tym idzie pacjenci musieliby korzystać z oferty ośrodków oddalonych od Jasła o dziesiątki kilometrów.

Docelowo z pewnością tak, bo mamy warunkowe dopuszczenie do użytkowania. Myślę, że niestety taki byłby efekt tego przedłużającego się marazmu inwestycyjnego jak chodzi o oddział psychiatryczny. Natomiast trzeba podkreślić ten boom inwestycyjny w jasielskim szpitalu. To nie jest tylko wybiórczo instalacja przeciwpożarowa czy sam blok operacyjny. To jest logiczny ciąg inwestycyjny. – powiedział.

Należy zwrócić uwagę na to, że oddział psychiatryczny jasielskiego szpitala ma charakter ponadregionalny, bowiem jest jedyną tego typu placówką stacjonarną w publicznym szpitalu na terenie południowej części województwa podkarpackiego. Przyjmowani są tu pacjenci nie tylko z samego miasta czy powiatu jasielskiego, ale również z ościennych terenów: Strzyżowa, Krosna czy Sanoka.

W roku 2019 hospitalizowano tu 372 pacjentów. Ponadto w obydwu poradniach udzielono ponad 9 tysięcy porad specjalistycznych.

Tak więc z ekonomicznego punktu widzenia psychiatria stanowi ważne źródło dochodu dla szpitala. – Nie każdy oddział jest tak bardzo dochodowy. – przyznaje Michał Burbelka. – Ale staramy się, żeby pogodzić poziom leczenia z wynikami finansowymi, co w dzisiejszych czasach jest dla szpitala powiatowego bardzo trudne. Aczkolwiek to o niczym nie świadczy, że nie należy dążyć do tego, żeby ten szpital się w pełni bilansował. My już leczymy i mamy wyposażenie na poziomie europejskim. Czy pieniądze na ochronę zdrowia są na poziomie europejskim? Nie nam dzisiaj rozstrzygać. W każdym razie sytuacja finansowa szpitala nie rodzi negatywnych skutków dla organu prowadzącego.

Ale nie chodzi tu tylko o same korzyści finansowe dla jednostki. – Przez wiele lat choroby psychiczne były nieco wstydliwym tematem. Choroby psychiczne to jest problem cywilizacyjny. Tak samo, jak cukrzyca to jest pierwsza i jedyna niezakaźna epidemia światowa, tak i choroby zagrażające zdrowiu psychicznemu to jest problem, który nie zna granic, który jest bardzo skomplikowany. Współczesne wyzwania dotyczące narkomanii, uzależnienia od alkoholu, od leków, od różnych preparatów, wreszcie uzależnienia od Internetu, itd. rodzą szereg komplikacji. Jest coraz więcej nowych chorób psychicznych. Nie można już mówić, że jest to rodzaj wstydliwej choroby, gdzieś tam głęboko ukrywanej. Do tej pory było takie przekonanie. Czas to zmienić. Ci pacjenci mają takie same prawo do dobrego leczenia, do wygodnego pobytu w szpitalu jak wszyscy inni pacjenci. Lekarze, pielęgniarki i cały personel mają prawo pracować w dobrych warunkach. Ten ruch na drodze boom-u inwestycyjnego zaczyna się się odbywać i ogromne wyrazy podziękowania dla starosty Adama Pawlusia, całego zarządu, przewodniczącego Rady Powiatu i radnych za to, że dostrzeżono ten problem. Przecież to z pieniędzy powiatu będziemy tą inwestycję wykonywać. To jest bardzo ważne.

O potrzebie funkcjonowania oddziału psychiatrycznego na tym terenie mówi również jego kierownik lek. Ewa Teneta:

Oddział psychiatryczny jest bardzo potrzebny. Korzystając z możliwości zabrania głosu chciałam podziękować osobom, bez których nie byłoby tego spotkania i nie rozmawialibyśmy o rozbudowie szpitala o nowy oddział. Jak wiadomo, ten oddział psychiatryczny funkcjonuje w szpitalu od blisko trzydziestu lat. W starym budownictwie, w warunkach nie do końca sprzyjających zdrowieniu pacjentów. Chciałam podziękować panu staroście, radnym, panu dyrektorowi, bez których to osób nie byłoby możliwe zauważenie psychiatrii, która do tej pory była gdzieś na uboczu. Przeniesienie oddziału psychiatrii w obręb kompleksu szpitala na pewno odbije się korzyścią dla pacjentów, nie tylko psychiatrycznych, ale też dla innych pacjentów, którzy będą mogli korzystać z pomocy psychiatrów. Dla nas na pewno będzie to pewna mobilizacja, bo nie ukrywam, że w przyszłości będziemy się chcieli starać o centrum zdrowia psychicznego, czyli kierunku w jakim powinna iść współczesna psychiatria. Bardziej w kierunku lecznictwa środowiskowego, ambulatoryjnego. Na pewno taka kumulacja oddziałów, jak i wszelkich form pozaszpitalnych jak poradni czy oddziału dziennego, będzie służyć temu, żeby właśnie powstało to centrum. Za te wszystkie możliwości jeszcze raz bardzo dziękuję.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch:

Dziękuję panu staroście, członkom Zarządu Powiatu, kierownictwu szpitala na czele z panem dyrektorem Michałem Burbelką za to, że podejmą się trudu organizacji postępowań przetargowych. Mamy nadzieję, że dużo oferentów się zgłosi i będzie z czego wybrać. Liczę, że inwestycja pójdzie zgodnie z planem i w ciągu trzech lat wykonamy tę inwestycję. Sam oddział psychiatryczny jest niezwykle ważny w całym Jaśle. Schorzeń psychicznych jest bardzo dużo, zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia jest bardzo duże, obłożenie oddziału prawie zawsze jest pełne, a dostępność dla pacjentów jest priorytetem dla dyrekcji szpitala. Pragnę powiedzieć, że również bardzo duża rola jest tego lecznictwa psychiatrycznego środowiskowego, zwłaszcza w narastającej ilości uzależnień u dzieci i młodzieży. To są uzależnienia nie tylko od alkoholu, ale ciężkie uzależnienia mieszane od alkoholu i środków psychotropowych, a także uzależnienia od Internetu. Są to nie tylko gry komputerowe, ale również niejednokrotnie ciężkie do leczenia schorzenia, które wymagają kompleksowego podejścia psychiatryczno-psychologicznego. Myślę, że ten oddział i opieka w nim będą na bardzo wysokim poziomie. Chcemy, żeby służył naszemu społeczeństwu lokalnemu.

Pytany w trakcie konferencji prasowej o plany związane z zagospodarowaniem zabytkowego budynku przy ulicy Za Bursą starosta jasielski wyjaśnił, że: – Na ten temat będziemy się zastanawiać później, gdy budynek już opustoszeje. Mamy kilka takich budynków, z którymi nie za bardzo wiemy co zrobić. To jest poważny problem. Mam nadzieję, że uda nam się coś dobrego zrobić. Ten budynek ma wielkie znaczenie historyczne, bo tam byli mordowani polscy patrioci. Tam jest zachowana część, która nadaje się na przeznaczenie dla muzeum. Szpital nie jest takim podmiotem, który ma się tym zajmować. Gdy ten budynek będzie pusty to – jeżeli Rada Powiatu wyrazi taką zgodę, by utworzyć instytucję kultury – będziemy chcieli tam przedstawić wielkie barbarzyństwo i okrucieństwo hitlerowców na mieście Jaśle.

W piątkowej konferencji zorganizowanej w siedzibie Starostwa Powiatowego uczestniczyli również: wicestarosta Stanisław Pankiewicz, etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ds. lecznictwa Dariusz Kowalski, zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Zbigniew Betlej, kierownik działu gospodarczego Stanisław Chochołek, kierownik działu zamówień publicznych Krystyna Tuchowska oraz Andrzej Konopka – naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Jaśle.

 MÓWI starosta jasielski Adam Pawluś: 

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Powiat solidnie inwestuje w ochronę zdrowia. Teraz kolej na psychiatrię”

  1. To chyba jedna z nielicznych inwestycji w naszym mieście jakże niezwykle potrzebna patrząc na statystyki i zachowanie niektórych osób…