Informacje

Przy jasielskim szpitalu mógłby powstać parking na 170 miejsc

Przy miejscowym szpitalu może powstać kolejny parking, który docelowo pomieści aż sto siedemdziesiąt samochodów. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do polepszenia sytuacji z dostępnością komunikacyjną przez pacjentów korzystających z usług podmiotu leczniczego czy odwiedzających ich gości. Ale są też inne wymierne korzyści bowiem nowy plac postojowy ma być dostępny dla wszystkich zainteresowanych pozostawieniem swoich pojazdów w tej części Jasła. To z kolei ma niebagatelne znaczenie przy rosnącej z roku na rok liczby aut wjeżdżających do naszego miasta.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle to największy podmiot leczniczy na terenie naszego powiatu. Stąd nic dziwi fakt, że jedną z najistotniejszych potrzeb jest łatwa dostępność komunikacyjna dla pacjentów czy odwiedzających swoich najbliższych hospitalizowanych na poszczególnych oddziałach. Placówka udostępnia więc na swoim terenie parkingi przeznaczone dla aut osobowych czy mniejszych busów i samochodów dostawczych. Obecnie wokół budynku głównego oraz budynków administracyjnego i zaplecza technicznego wyznaczonych jest przeszło trzysta miejsc postojowych.

Tylko w ciągu ostatnich siedmiu lat, kiedy dyrektorem szpitala jest lek. med. Michał Burbelka, wygospodarowano dodatkowe dziewięćdziesiąt dwa.

Ale ciągle jest ich mało. Aczkolwiek proszę zauważyć, że szpital – jakby nie było – jest instytucją, przy której jest najwięcej miejsc postojowych w mieście Jaśle i w ogóle w powiecie jasielskim. – wyjaśnia.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Praktycznie każdego dnia kierowcy mają problem z pozostawieniem samochodu w tym rejonie miasta. Nierzadko stwarzają oni zagrożenie dla innych użytkowników parkując swoje pojazdy w taki sposób, że blokują one drogi przeciwpożarowe czy wręcz przejazd karetkom.

Fakt ten zauważają władze samorządowe. Starosta jasielski Adam Pawluś mówi: – To jest problem ponieważ coraz więcej pacjentów korzystających z usług szpitala korzysta z dojazdów samochodami i te parkingi przy szpitalu są konieczne. Chcemy tą sytuację uporządkować. Dlatego prowadzimy rozmowy z miastem Jasłem. Jest deklaracja ze strony burmistrza i przewodniczącego rady, że taki parking zostanie wykonany na 170 miejsc postojowych. To w zdecydowany sposób by poprawiło możliwość dojazdu do szpitala.

Działania mające na celu poprawę sytuacji komunikacyjnej wokół szpitala zostały podjęte przez władze samorządowe oraz kierownictwo szpitala jeszcze wiosną ubiegłego roku.

W ubiegłym roku było spotkanie, na którym obecny był starosta Adam Pawluś, przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak i burmistrz Ryszard Pabian. Omawialiśmy możliwości budowy parkingu. Padły deklaracje ze strony burmistrza na temat budowy parkingu w przyszpitalnym parku ze środków finansowych miasta. Szpital w związku z tym wykonał koncepcję architektoniczną. My deklarujemy ze swojej strony, że możemy wykonać wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Oczywiście z pominięciem drzew objętych ochroną konserwatorską. Ale rozumiemy, że finanse nie zawsze pozwalają na podjęcie decyzji „na już”. Czekamy cierpliwie, szanujemy deklarację pana burmistrza. Myślę, że w końcu do tego dojdzie. To ma być parking na przeszło 160 miejsc postojowych. – powiedział dyrektor Michał Burbelka.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba potwierdza: – Od pewnego czasu trwają rozmowy dotyczące tej inwestycji. Zaangażowane w nie są trzy podmioty: Szpital Specjalistyczny w Jaśle, który jest właścicielem działki, Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz Miasto Jasło. Miasto działania może jednak podjąć dopiero po przekazaniu terenu pod budowę.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Koncepcja zakłada wykorzystanie pod tę inwestycję działki znajdującej się na rogu ulicy Lwowskiej z ulicą Marii Konopnickiej. Jest tam teren o powierzchni blisko jednego hektara co pozwoliłoby na docelowe utworzenie aż stu siedemdziesięciu dodatkowych miejsc postojowych.

Starosta podtrzymuje swoje zapewnienia z ubiegłego roku i wyraża chęć dalszej współpracy z miastem w przedmiotowej kwestii.

My ze swojej strony przygotowaliśmy koncepcję i ewentualny podział tego terenu. Z naszej strony nie ma problemu, aby przekazać teren miastu i miasto może wykonać ten parking. Ale na dzień dzisiejszy w budżecie miasta Jasła takich środków na budowę parkingu nie ma. Ale to nie znaczy, że miasto nie wywiąże się ze swoich przyrzeczeń. – mówi.

Pierwszym kierunkiem, który tak naprawdę pokaże na ile realne jest wykonanie nowego placu postojowego w tej części naszego miasta, będzie wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Szpital Specjalistyczny złożył do Urzędu Miasta, stanowiącym w tej kwestii organ decyzyjny zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wniosek o usunięcie około osiemdziesięciu drzew na obszarze parku.

Decyzja dla Szpitala Specjalistycznego w sprawie wycinki drzew z terenu planowanego parkingu nie została jeszcze wydana. Postępowanie administracyjne jest w toku. – wyjaśnia Agata Koba.

Kiedy budowa parkingu w okolicach jasielskiego szpitala mogłaby ruszyć na dobre tego urzędniczka nie precyzuje. Niemniej jednak potwierdza znaczenie przedsięwzięcia dla osób chcących pozostawić swój samochód w tej okolicy.

Tak, jest to potrzebna inwestycja. Każde kolejne nowe miejsca do parkowania na terenie naszego miasta są dla nas i dla mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego bardzo ważne. – zaznacza Agata Koba.

Co ważne, ze słów starosty wynika, że parking będzie ogólnodostępny i ma służyć nie tylko szpitalowi, ale nieco większej populacji. Jak zaznacza, w najbliższym otoczeniu znajdują się również duże skupiska mieszkalne, sklep wielkopowierzchniowy, uczelnia wyższa, powstaje nowa siedziba Policji. Tak więc w tym miejscu z roku na rok będzie przybywać kolejnych samochodów.

Ten parking służyłby nie tylko tym, którzy korzystają z usług szpitala, ale mógłby również służyć innym mieszkańcom miasta. Miejsc parkingowych w Jaśle brakuje. Chcemy sobie nawzajem pomóc, żeby uporządkować sytuację wokół szpitala z parkingami. Miasto obiecało, że się tym zajmie i mam nadzieję, że się z tego wywiąże. My jesteśmy gotowi w każdym momencie przekazać teren miastu. – powiedział Adam Pawluś, starosta jasielski.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.